Frist
16/08/2020

Søknad leveres
post@arktiskfilharmoni.no

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap som ble stiftet i 2009. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av høy kunstnerisk kvalitet. Siden opprettelsen i 2009 har orkesteret blitt en av Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjoner. Hvert år spilles ca. 200 konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis. Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og kammerorkester, til symfoniorkester. Orkesteret spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane. Sjefsdirigent for symfoniorkesteret er Christian Kluxen. Kunstnerisk leder for kammerorkesteret er Henning Kraggerud. Kunstnerisk leder for sinfoniettaen er Tim Weiss.
Les mer om vår struktur og våre prosjekter på www.arktiskfilharmoni.noKalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Arktisk Filharmoni AS har ledig prosjektstilling som assisterende dirigent. Stillingen er del av et – i første omgang – ettårig pilotprosjekt initiert av Talent Norge og Dextra / Sparebankstiftelse DNB. Assistentdirigent ansettes for 2020 – 2021.

Som Assistentdirigent forventes det at du:

  • Bistår på alle produksjoner som dirigeres av sjefsdirigent Christian Kluxen (inkludert forarbeid), samt ha selvstendige oppgaver i tilknytning til disse produksjonene (f. eks dirigere deler av prøver/gruppeprøver, bistå i prøveplanlegging). Assistentdirigent forventes å ha innstudert verkene så grundig at hun/han kan dirigere konserten om sjefsdirigent skulle bli forhindret i å dirigere.
  • Assisterer på Arktisk Filharmonis årlige fullsceniske operaproduksjonen, uavhengig av om denne dirigeres av sjefsdirigent eller ikke.
  • Etter nærmere avtale selvstendig få dirigere enkelte produksjoner med Arktisk Filharmonis sinfonietta, kammerorkester eller symfoniorkester.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Målsettingen for Dirigentløftet er å bidra til utvikling av norske dirigenter og deres karriere. I denne sammenheng legger vi følgende forståelse av begrepet til grunn: Kandidat må være norsk statsborger og/eller ha tilknytning til Norge, for eksempel gjennom å ha fast opphold/virke i Norge eller å være tilknyttet norsk utdanningsinstitusjon
  • Øvre aldersgrense er 35 år
  • Høyt kunstnerisk nivå.
  • Fleksibel, og med interesse for ulike stilarter.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Kunne identifisere deg med våre kjerneverdier RAUS, SPREK og SOLID.

Søknadsprosedyre:
Søknad med CV og referanser sendes til post@arktiskfilharmoni.no

Søknadsfrist: 16. august 2020.

Vi gjør oppmerksom på at Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister. Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden.

Frist
16/08/2020

Søknad leveres
post@arktiskfilharmoni.no

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap som ble stiftet i 2009. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av høy kunstnerisk kvalitet. Siden opprettelsen i 2009 har orkesteret blitt en av Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjoner. Hvert år spilles ca. 200 konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis. Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og kammerorkester, til symfoniorkester. Orkesteret spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane. Sjefsdirigent for symfoniorkesteret er Christian Kluxen. Kunstnerisk leder for kammerorkesteret er Henning Kraggerud. Kunstnerisk leder for sinfoniettaen er Tim Weiss.
Les mer om vår struktur og våre prosjekter på www.arktiskfilharmoni.no