Frist
02/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

2 stillinger, samlet 130 prosent stilling

I seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er det ledig stillinger tilsvarende 130 prosent som pianostemmer/ klavertekniker. Stillingene er i utgangspunktet tenkt fordelt på en 100 prosent stilling og en 30 prosent stilling, men dette kan vurderes i dialog med aktuelle søkere. Seksjonen har som hovedansvar å tilrettelegge og gjennomføre konserter og andre arrangementer tilknyttet høgskolens virksomhet, samt drift av høgskolens konsertsaler.

Som pianostemmer/klavertekniker vil du ha ansvar for daglig stemming, teknisk vedlikehold og reparasjon samt oversikt og koordinering av høgskolens flygler og pianoer.

Du vil inngå i en stab bestående av teknikere og produsenter, og vil rapportere til leder for Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon.

Du vil samtidig samarbeide tett med både driftspersonale og høgskolens klaver- og pianostemmermiljø.

Sentrale oppgaver:

 • stemming, regulering og intonering av høgskolens flygler og pianoer
 • stemming av flygler og pianoer på eksterne arenaer som benyttes av høgskolen
 • feilsøking, reparasjon og rådgivning knyttet til høgskolens flygler og pianoer
 • generelt vedlikehold av høgskolens flygler og pianoer
 • administrative oppgaver, vurdering av instrumenter, gi råd for utskiftning av instrumenter, utvikle systematiske planer for stemming
 • vedlikehold av høgskolens instrumenter, materiell og utstyr

Arbeidsmengde vil kunne variere noe etter sesong.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, dette arbeidet reguleres og kompenseres gjennom en særavtale for de ansatte i seksjonen.

Krav til kvalifikasjoner:

 • utdanning og autorisert godkjenning som pianostemmer/klavertekniker
 • relevant erfaring med stemming og regulering/intonering på konsertnivå

Det legges vekt på at den/de som ansettes:

 • har gode kunnskaper og nødvendig erfaring for å kunne utvikle systematiske planer og rutiner for stemming og vedlikehold av klaverinstrument, materiell og annet utstyr
 • har kunnskap, erfaring og kjennskap til både tradisjonelle og nye arbeidsmetoder, teknikker og verktøy
 • er fleksibel og imøtekommende
 • er samarbeids- og løsningsorientert, initiativrik, strukturert og ansvarsbevisst
 • bidrar til å videreutvikle et godt sosialt arbeidsmiljø
 • kan kommunisere godt på norsk eller engelsk

Autorisering fra anerkjente fabrikker kan bli tillagt vekt.

Generell personlig egnethet og referanser vektlegges.

Generelt:

Søkere bes om å spesifisere aktuell/ønsket stillingsprosent i søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju med tilhørende praktisk prøve der det vil bli testet i både stemming og regulering med mer.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1091 Tekniker, Ltr. 58-62 (p.t. kr. 513 600 – 552 800)

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansatte i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er omfattet av en særavtale/arbeidstidsavtale med et årlig fast kronetillegg for arbeid på arrangementer/utenfor fleksitid. Antall oppmøter og arbeid på arrangementer reguleres av særavtalen og følger periodevis oppsatt arbeidsplan. Stillingen følger fleksitidsordningen for øvrig arbeid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Lars Holmen Kurverud, tlf. 934 21 933 eller epost lars.h.kurverud@nmh.no for utfyllende informasjon.

Norges musikkhøgskole benytter elektronisk søknadsskjema. For å søke stillingen, klikk på linken «Søk stillingen».

Tiltredelse: 1.1.2021

Frist
02/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.