Frist
21/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), Musikkonservatoriet har ledig en fast 100% stilling som pianostemmer/-tekniker.

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter faglærerutdanning i musikk og fagstudium i musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.

 

 Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Arbeidsoppgaver

Pianotekniker skal ivareta Musikkonservatoriets tangent instrumentarium, samt også være tilgjengelig for tilsvarende oppdrag hos Musikkonservatoriets samarbeidspartnere. Musikkonservatoriet disponerer pr. i dag om lag 42 pianoer og 29 flygel/cembalo.

Musikkonservatoriet har inngått samarbeidsavtale med andre musikkinstitusjoner i Nord-Norge, og endel av pianoteknikerens arbeidsoppgaver vil rettes mot disse. Oppdrag fra samarbeidspartener og eksterne aktører skal finansiere deler av stillingen. Det legges derfor til grunn at stillingsinnehaver er godt synlig i feltet og en pådriver for å skaffe oppdrag.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Professor Sergej Osadchuk:

Telefon: +47 776 60588 / +47 997 18 977
E-post: sergej.osadchuk@uit.no
eller instituttleder ved musikkonservatoriet Lillian Grethe Jensen:

Telefon: +4777 66 07 32 / +47 920 59 4
E-post: lillian.jensen@uit.no

Kvalifikasjoner

Søkere må kunne dokumentere å være en autorisert registrert pianoteknikker, eller ha minst fem års arbeidserfaring som muliggjør følgende minimumskvalifikasjoner:

 • Kunnskap om teknisk materiale, utstyr og fasiliteter, inkludert standard pianostemming- og reparasjonsutstyr.
 • Kunnskap og erfaring med utarbeidelse av systematiske planer og rutiner for stemming og vedlikehold av pianoer.
 • Evne til å stemme og regulerer et piano i forhold til utøvers individuelle forventninger og behov.
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Førerkort klasse B er en fordel.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er omgjengelig med gode evner i kommunikasjon og samarbeid, er fleksibel og har evne til å jobbe planmessig og takle høyt arbeidspress. Du vil legge til rette og være støtte for studenter og lærere i deres øving, utøvelse og kunstneriske forskingsaktiviteter.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle kandidater vil bli invitert videre til intervju og praktisk/teknisk prøve.

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og kreativt arbeidsmiljø
 • Uavhengig og fleksible arbeidstid og en statlig tariffavtale
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1085 ingeniør eller 1087 sjefsingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT – Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Frist
21/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), Musikkonservatoriet har ledig en fast 100% stilling som pianostemmer/-tekniker.

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter faglærerutdanning i musikk og fagstudium i musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.

 

 Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev