Frist
01/09/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Professor/førsteamanuensis i klassisk klaver

Universitetet i Agder

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig en fast 50-100% stilling som professor/førsteamanuensis i klaver, tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for visuelle og sceniske fag og Institutt for rytmisk musikk.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk utdanner fremtidens musikere og musikkpedagoger. Instituttet arbeider spesielt med formidling av den klassiske musikktradisjonen, men utdanner også musikklærere og musikkpedagoger som arbeider innenfor mange sjangere. Instituttet tilbyr studier i utøvende klassisk musikk både på bachelor- og masternivå. Vi er en del av fakultetets ph.d.-program. Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk er aktive innenfor både akademisk og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid, og vi har spesielt fokus på forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning.

Arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter undervisning i klaver hovedinstrument på bachelor og masternivå. Undervisning i kammermusikk, akkompagnementsoppgaver og fag-administrative oppgaver kan også være aktuelt.

Nødvendige kvalifikasjoner
Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det kreves vitenskapelig og/eller kunstnerisk og pedagogisk kompetanse i samsvar med etablert standard på fagfeltet.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved tilsetting.

Personlige egenskaper
Ved vurdering av søkerne legges det vekt på personlige egenskaper. Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å kunne arbeide selvstendig, målrettet og ryddig.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter
  • moderne fasiliteter
  • et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 627 700 – 934 800 bto pr år, eller kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200 bro pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon
UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad
Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • cv
  • attester og vitnemål
  • liste over publikasjoner
  • vitenskapelige arbeider, lyd- og/eller videoinnspillinger (inntil 15)

Søkeren bes om å gi en systematisk oversikt over kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner, utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Kandidaten bes også beskrive motivasjon og tanker omkring klaverundervisning på universitetsnivå. Som vedlegg til søknaden bes kandidaten om å sende inn lyd- eller videoinnspillinger som dokumentasjon på kunstneriske kvalifikasjoner.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.09.2020

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
instituttleder Birte Myhrstad, tlf.38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post: birte.myhrstad@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:
seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post: tone.e.furre@uia.no

Frist
01/09/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.