Frist
12/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Nordre Follo kulturskole søker pianopedagog i 60 % stilling. Undervisningen vil foregå hovedsaklig på vår base i Ski, men noe undervisning vil kunne bli lagt til vår base i Kolben kulturhus på Kolbotn.

Nordre Follo kulturskole

Kulturskolen holder til på tre baser, henholdsvis base Kontra (Ski), base Kolben (Kolbotn) og base dans (Ski). Vi har for tiden 1 900 elevplasser og 62 kulturskolelærere.
I kulturskolen legger vi vekt på kvalitet i undervisningen, god kommunikasjon og samarbeid med foresatte. Kulturskolen har de siste årene utviklet større bredde i kunstfagtilbudet med visuell kunst, drama og dans i tillegg til en bred musikkprofil.

Nordre Follo kulturskole

 • har eget talentutviklingsprogram
 • deltar i UngMusikk i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Viken fylkeskommune
 • er praksisskole for Norges Musikkhøgskole
 • samarbeider med grunnskolene og det lokale kulturlivet

Arbeidsoppgaver

 • undervise (individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill – både på eget instrument og i blandede ensembler)
 • følge opp elever, planlegge og gjennomføre undervisning, forestillinger og ulike prosjekter
 • følge opp skole–hjem-samarbeid
 • akkompagnement
 • delta i fellesmøter og teamarbeid

Kvalifikasjoner

 • musikkfaglig utdannelse fra høyskole/universitet (minimum Bachelorgrad)
 • praktisk pedagogisk utdanning (ppu) eller tilsvarende
 • erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende vektlegges
 • gode digitale ferdigheter
 • Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia, må kunne dokumentere norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2 skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til å arbeide strukturert og ryddig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ønske om å arbeide med barn og ungdom
 • kreativ, initiativrik og arbeidsom

Vi tilbyr

 • inkluderende arbeidsmiljø
 • et stort fagmiljø i kulturskolen med mulighet for faglig utvikling
 • lønn etter kommunens lønnsregulativ

Tor Åge Schunemann
Avdelingsleder
Tlf.  97 67 03 42

Frist
12/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.