Frist
05/06/2020

Søknad leveres
post@strykeorkesteret.no

Område
Viken

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Prosjekt
Deltid

Nettside


Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Vi søker dirigent i ca. 15% stilling fra 01082020. Stillingen lyses ut som prosjektstilling for 1 år med mulighet for forlengelse etter 1 år. Grunnen til at vi lyser ut som prosjektstilling er den pågående uforutsigbare situasjonen grunnet korona pandemi.

Om Jar skoles strykeorkester:
Jar skoles strykeorkester (JSS) fylte i fjor 70 år. Vi har gjennom 40 år vært så heldige å ha samme dirigent, som nå dessverre går av med pensjon. Dette skoleåret består orkestret av 25 medlemmer fordelt på 6 musikanter i aspirant orkestret, 9 musikanter i juniororkestret og 10 musikanter i hovedorkestret. Fra neste skoleår rykker aspirantene opp i juniororkesteret, og på grunn av koronasituasjonen er oppstart av nytt aspirantorkester utsatt. JSS er en foreldredrevet frivillig organisasjon og har et eget styre. JSS samarbeider godt med Bærum kommunale kulturskole, blant annet om prosjekt fiolin i skolen og skolefritidsordningen, og samspillprosjekt med kulturskolens prosjektorkester fra kommende skoleår. JSS øver hver tirsdag på Jar skole og følger skoleruta. Øvetider for juniororkesteret er kl. 1700-1800 og for hovedorkestret kl. 1815-2015. Årstidskonserter legges vanligvis til tirsdager. I tillegg er det tradisjon for 1-2 seminar- og samspillhelger hvert skoleår.

Om musikantene:
Musikantene i Jar skoles strykeorkester er glade i å være sammen, både musikalsk og sosialt. De liker godt å spille sammen med hverandre og ønsker å få til enda bedre samspill mellom stemmene. Pausene under øvelsene er viktig, og andre sosiale ting som fenger musikantene er å reise bort sammen på seminar- og samspillhelger, samt finne på sosiale ting utenom øvelser.

Om deg:
Dirigenten som ønskes av musikantene må være flink til å jobbe med samspill og sikre at alt som spilles blir bra, uansett hva slags type repertoar det er. Musikantene ønsker en dirigent som er flink til å skape varierte og morsomme øvelser på en konstruktiv måte, slik at alle blir inkludert og hjulpet til å få til et godt resultat sammen. Styret ønsker en dirigent som kan bidra til å gi alle musikantene gode og tilpassede utfordringer, hele tiden med fokus på en samlet musikalsk kvalitet. Videre ønsker styret at dirigenten bidrar med planlegging av musikalske aktiviteter sammen med musikantene, og følger opp videre sammen med styret.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Du må ha musikkutdanning tilsvarende bachelornivå eller høyere.
  • Du må være glad i å jobbe med barn og ungdom.
  • Du må være interessert i å sikre barn og unges medvirkning.
  • Du må være opptatt av både musikalsk og sosial kvalitet på orkesterets vegne.

Søknadsprosess:

  • Frist for innsending av søknad og CV er juni til post@strykeorkesteret.no
  • Interesserte kandidater sender CV og søknad med begrunnelse for hvorfor JSS bør velge nettopp deg.
  • Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju i begynnelsen av juni, og vi vil også prøve å tilrettelegge for prøvedirigering.
  • Spørsmål stilles til post@strykeorkesteret.no eller styret ved Rut Jorunn Rønning, tlf. 91842830
Frist
05/06/2020

Søknad leveres
post@strykeorkesteret.no

Område
Viken

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Prosjekt
Deltid

Nettside