Frist
07/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for norske musikkforlag. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt for å bedre de juridiske, politiske, økonomiske og faglige rammevilkårene for musikkforlagsbransjen i Norge. Vi deler ut stipend, distribuerer vederlag, samt yter medlemsservice og driver synlighets-og informasjonsarbeid om temaet opphavsrett.

Musikkforleggerne består av et styre på 6 personer, samt 2 faste ansatte.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne ønsker en faglig sterk kommunikasjonsansvarlig som kan synliggjøre Musikkforleggerne og deres medlemsforlag sitt arbeid gjennom sosiale medier, kronikker, pressemeldinger, samt være en samfunnskontakt opp mot politikere og øvrig bransje. Vedkommende får også noe ansvar/medansvar for arrangementer som f.eks Musikkforleggerprisen samt enkle oppgaver innen utvikling av Musikkforleggerne sine IKT-systemer.

Arbeidsbeskrivelse:

 • Kommunikasjonsansvarlig skal drive strategisk kommunikasjon, utarbeide og publisere informasjon om Musikkforleggernes arbeid gjennom sosiale medier, nyhetsbrev, kronikker, høringsinnspill, fagartikler m.m, og være hovedansvarlig for synliggjøringen av foreningen og forlagsvirksomhet opp mot bransje, samt myndigheter.
 • Produsere innhold, drive fotoredigering, og posting i sosiale medier og på hjemmeside.
 • Initiere kommunikasjons- og informasjonstiltak for foreningen.
 • Må beregne noe reise, som deltakelse på relevante konferanser o.l. innenfor stillingen
 • Konsulenten rapporterer til generalsekretær for Musikkforleggerne
 • Bistå administrativ leder

IKT-arbeid

 • Superbruker for foreningens IKT-systemer (e-post, medlemsbase, elektronisk arkiv, elektroniske skjemaer, publiseringsplattform, streaming av arrangementer)
 • Kontaktpunkt mot leverandør av nettside
 • Ansvar for foreningens billeddatabase og andre sosiale plattformer.
 • Ansvar for drift og utvikling av foreningens elektroniske rutiner som medlemsdatabase, møtedokumenter og arkiv

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor journalistikk/kommunikasjon/markedsføring
 • Kunnskap om lobbying og politiske prosesser
 • God språkkompetanse, skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende IT/IKT- ferdigheter
 • Kjennskap til musikkmiljøet i Norge
 • Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby:

 • 100% (Fast stilling) Åpent for en lavere prosentstilling dersom det er riktig person for stillingen
 • Utfordrende felt som er i endring
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
Frist
07/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for norske musikkforlag. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt for å bedre de juridiske, politiske, økonomiske og faglige rammevilkårene for musikkforlagsbransjen i Norge. Vi deler ut stipend, distribuerer vederlag, samt yter medlemsservice og driver synlighets-og informasjonsarbeid om temaet opphavsrett.

Musikkforleggerne består av et styre på 6 personer, samt 2 faste ansatte.