Frist
31/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø2024 IKS har som formål å øke Bodøs, Nordlands og landsdelens synlighet og tiltrekningskraft nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å utvikle europeisk kultursamarbeid og dialog. Bodø2024 skal planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – gjennom ett år med arrangementer og prosjekter formet i aktiv medvirkning med internasjonale, nasjonale, regionale og ikke minst lokale krefter.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kunstnerisk direktør

Bodø 2024

Stillingen som kunstnerisk direktør for Bodø2024 er en attraktiv og spennende lederstilling i kultur-Norge. Bodø2024 har satt som mål å skape varige samfunnsmessige verdier som består etter 2024 gjennom en strategisk kulturell satsning. Vi søker etter en kunstnerisk direktør som får hovedansvaret for å utvikle, planlegge og gjennomføre det kunstneriske programmet for Bodø2024 iht. til målene beskrevet i søknaden.

For å lykkes i denne stillingen må du ha ledererfaring fra kunstnerisk virksomhet og gjerne fra flere kunstarter. Du må ha hatt en sentral rolle i utviklingen av kunstneriske konsepter og innhold, og være i stand til å se hvordan kultur kan påvirke og skape verdier i et samfunn. Du har gode kommunikasjonsevner og behersker engelsk og et skandinavisk språk. For at Bodø2024 skal nå sine ambisiøse mål, trengs det en visjonær, kreativ og løsningsorientert person til denne rollen. Vi antar at du har et bredt kunstnerisk og kulturpolitisk nettverk og at du er god til å utvikle ideer i samarbeid med andre. Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning, og vi vurderer høyere relevant utdanning som en stor fordel. Stillingen rapporterer til direktør.

Stillingen vil kreve en del reisevirksomhet.

Bodø2024 IKS er underlagt Offentleglova og opplysninger om søkere kan derfor bli offentliggjort. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om det i søknaden med din begrunnelse.

Kontakt Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Monica Hammervold, tlf. 901 31 170 for mer informasjon om stillingen. Vennligst registrer din søknad og CV snarest og senest innen 31.05.2020. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Frist
31/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø2024 IKS har som formål å øke Bodøs, Nordlands og landsdelens synlighet og tiltrekningskraft nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å utvikle europeisk kultursamarbeid og dialog. Bodø2024 skal planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – gjennom ett år med arrangementer og prosjekter formet i aktiv medvirkning med internasjonale, nasjonale, regionale og ikke minst lokale krefter.