Frist
31/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø2024 IKS har som formål å øke Bodøs, Nordlands og landsdelens synlighet og tiltrekningskraft nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å utvikle europeisk kultursamarbeid og dialog. Bodø2024 skal planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – gjennom ett år med arrangementer og prosjekter formet i aktiv medvirkning med internasjonale, nasjonale, regionale og ikke minst lokale krefter.Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Direktør

Bodø2024

Stillingen som direktør for Bodø2024 er en betydningsfull rolle i kultur-Norge. Som direktør vil du ha det overordnede ansvaret for å realisere målene for Bodø2024 – i tett samarbeid med teamet og andre bidragsytere. Ditt ansvar blir å:

  • Lede og utvikle organisasjonen Bodø2024
  • Sikre god drift av organisasjonen gjennom ryddig administrasjon, god personalledelse og intern koordinering
  • Sørge for solid økonomistyring, både gjennom god budsjettering, aktiv finansiering og kontroll
  • Utvikle og ivareta strategiske relasjoner og nettverk med sentrale aktører – også frivillige krefter
  • Representere Bodø 2024 i ulike sammenhenger
  • Kommunikasjon og dialog med lokale, regionale og nasjonale myndigheter
  • Rapportere framdrift og status til styret og til ECoC (EU)

For å lykkes i stillingen må du ha solid ledererfaring, god administrativ kompetanse og erfaring fra komplekse prosjekter, gjerne fra kulturvirksomhet og/eller events. Du har forståelse for kunstens og kulturens betydning i et samfunnsmessig perspektiv og ser hvordan det kan skape varige verdier i et samfunn.

Du har gode kommunikasjonsevner og behersker engelsk og et skandinavisk språk. For at Bodø2024 skal nå sine ambisiøse mål, trengs det en person som kan muliggjøre ideer og prosjekter gjennom andre. Du har sterke relasjons- og samarbeidsegenskaper og evner å skape entusiasme og engasjement. Du er en utpreget lagspiller som gir teamet ditt gode rammer. Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning, og vi vurderer høyere relevant utdanning som en stor fordel.

Stillingen vil kreve en del reisevirksomhet.

Bodø2024 IKS er underlagt Offentleglova og opplysninger om søkere kan derfor bli offentliggjort. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om det i søknaden med din begrunnelse.

Kontakt Visindi ved eller Monica Hammervold, tlf. 901 31 170 eller Siri Skauge, tlf. 90 09 12 24 for mer informasjon om stillingen. Vennligst registrer din søknad og CV snarest og innen 31.05.2020. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Frist
31/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø2024 IKS har som formål å øke Bodøs, Nordlands og landsdelens synlighet og tiltrekningskraft nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å utvikle europeisk kultursamarbeid og dialog. Bodø2024 skal planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – gjennom ett år med arrangementer og prosjekter formet i aktiv medvirkning med internasjonale, nasjonale, regionale og ikke minst lokale krefter.