Frist
30/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Undervisningsinspektør

Kvinnherad kulturskule

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. Kvinnherad vart i 2015 kåra til årets kulturskulekommune.

Kvinnherad kulturskule har rundt 700 elevplassar, 10 årsverk fordelt på 16 personar. Kvinnherad kulturskule har i dag tilbod om undervisning i dans, musikk, teater og visuelle kunstfag. I tillegg kjem sal av tenester til kor, korps og institusjonar. Kulturskulen er desentralisert med hovudbase i nytt kulturskulesenter på Husnes. Dei nye lokala er ein del av Kvinnherad kultursenter og er samlokalisert med kulturhus, kino, ungdomssenter og bibliotek.

Kvinnherad kulturskule søkjer undervisningsinspektør, 50% (fast) frå 01.08.2020.

Stillinga kan kombinerast med ei undervisningsstilling i kulturskulen, viss ein ønskjer ei større stillinga i kulturskulen og har nødvendige pedagogiske kompetansar i dei faga der kulturskulen har behov for lærarkompetanse.

Nærare informasjon er å finna på kommunen si heimesida: https://www.kvinnherad.kommune.no/ (leidige stillingar).

Kontakt

Kirill Zimin (rektor), e-post: kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no, – mob: 456 65 892.

Frist
30/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside