Frist
15/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA-bedrift.Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ph.d.-stipendiatstilling tilknyttet det kunstneriske utviklingsprosjektet Craftmanship

Norges musikkhøgskole (NMH)

NMH søker folkemusiker til en stipendiatstilling knyttet til det treårige kunstneriske utviklingsprosjektet Craftmanship. Søknadsfristen er 15. juni kl. 15.00.

NMH lyser ut en stipendiatstilling innenfor skolens Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingen er tilknyttet det treårige kunstneriske utviklingsprosjektet Craftmanship (1.10.2020-31.7.24). Tilsettingen gjelder for tre år i 100% stilling med tiltredelse senest 1.11.2020.

Tverrfaglig fellesskap

NMH har for tiden nærmere 20 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, kirkemusikk og samtidsmusikk for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Der vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner. I tillegg organiserer NMH en rekke obligatoriske aktiviteter for skolens kunststipendiater.

Gå til studieplan for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid (pdf)

Arne Nordheim senter for kunstneriskutviklingsarbeid

Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART – Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for en bedre kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Craftmanship

Denne stipendiatstillingen lyses ut i tilknytning til det kunstneriske utviklingsprosjektet Craftmanship.

I prosjektet Craftmanship skal et knippe musikere, dansere og kunstforskere utforske tradisjonelle slåtter fra Vestlandet. Målet er å finne fram til et begrepsapparat som kan beskrive de håndverksmessige ferdighetene som folkemusikeren har, og hvordan den overføres fra musiker til musiker eller fra musiker til danser og omvendt. Hva kjennetegner musikerens håndverksmessige ferdigheter? Hvilke ord og uttrykk kan brukes på de små gestene og hintene som kommuniseres mellom musikerne? Hvordan kan vi beskrive de «magiske øyeblikkene» som oppstår i spillesituasjonen? Dette er spørsmål som prosjektet ønsker å utforske.

Prosjektgruppen består av utøverne Kjell Tore Innervik (prosjektleder), Unni Løvlid og Håkon Høgemo (alle NMH), folkedanser Silje Onstad Hålien, designer Maziar Raein (Kunsthøgskolen i Oslo) og Claire Salaman (Royal College of Music). Prosjektgruppen har tilknyttet en ressursgruppe bestående av aktive utøvere og forskere. Prosjektet er etablert i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo.

Ph.d.-stipendiaten

Søkere til stipendiatstillingen må være folkemusikere med en aktiv musikerkarriere på et internasjonalt nivå som har kunnskap om og er motivert til å gå inn i de problemstillinger og det repertoaret som utforskes i Craftmanship.

Ph.d.-stipendiatens tilknytning til prosjektet

Stipendiatens tilknytning til prosjektet vil være å utforske tradisjonelle slåtter fra Sogn og/eller Valdres alene og i samarbeid med prosjektets øvrige deltakere, og å reflektere over de kunstneriske prosessene som prosjektet belyser i tekst eller andre formater. Kandidaten skal ta del i de seminarer og workshops som arrangeres av prosjektet. Selv om stipendiaten skal være tilknyttet et større kunstnerisk utviklingsprosjekt, er det viktig å understreke at stipendiaten skal gjennomføre et selvstendig prosjekt.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet. Det innebærer at søkeren minimum normalt må ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor musikk, jf. Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, § 6-1. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang. Stillingen leder til kompetanse som førsteamanuensis.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for tilsatte ved NMH. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017. Det trekkes 2% av lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadskrav

Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema (lenke under i teksten).

I tillegg til det elektroniske søknadsskjemaet, skal søknaden bestå av følgende obligatoriske vedlegg:

  1. Prosjektbeskrivelse på inntil 2500 ord
  2. Litteraturliste/referanseliste
  3. Vitnemål/diplom
  4. CV på inntil tre A4-sider

Søknadsfrist

Frist: 15. juni 2020 kl. 15.00

Hvor skal du sende søknaden

Søknaden må sendes til NMH via elektronisk søknadsskjema. Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet, ikke vil behandles.

På denne siden finner du informasjon om det kunsteriske doktorgradsprosjektet.

Frist
15/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA-bedrift.Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev