Frist
10/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærere – teater, tuba, slagverk, barne- og ungdomskor, rytmisk piano

Asker kulturskole

Vi søker kulturskolelærere som brenner for kunstfagene, er gode lagspillere som er åpne for samarbeid, har god
digital kompetanse, og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer, og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling.

• Kulturskolelærer teater – 40 % vikariat fra 1.8.2020 til 28.2.2021
• Kulturskolelærer tuba – 20 % fast stilling fra 1.8.2020
• Kulturskolelærer slagverk – 40 % fast stilling fra 1.8.2020
• Kulturskolelærer barne- og ungdomskor – 20 % fast stilling fra 1.8.2020
• Kulturskolelærer rytmisk piano – 20 % vikariat fra 1.8.2020 til 31.7.2021

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere som blir innkalt til intervju vil bli bedt om å forberede demonstrasjon av undervisning og undervisningsmateriell på instrumentet/i faget.

Vi søker kulturskolelærere
* som ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
* med evne til å arbeide selvstendig, strukturert og ryddig
* som er lagspillere med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
* som liker å arbeide med barn og ungdom
* som er kreativ og tar initiativ
* som har gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr
* et godt og inkluderende arbeidsmiljø
* arbeid organisert i lærerteam
* stort fagmiljø i kulturskolen
* mulighet for faglig utvikling
* lønn etter gjeldende avtaleverk

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Søknadsfrister: 10. mai 2020 (musikkstillingene) 13. mai (teaterstillingen)

Kontaktpersoner
Eli Engstad Risa, avdelingsleder musikk, tlf: 66768101,
Kim Stian Gjerdingen Bakke, kulturskolerektor, tlf: 66768104
Suzanne Bjørneboe avdelingsleder teater, dans og visuell kunst, tlf. 66768118

Frist
10/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.