Frist
15/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Fagleder – Musikk, dans og drama

Halden videregående skole, Viken fylkeskommune

Vil du jobbe sammen med engasjerte lærere og elever på et kreativt utdanningsprogram kan dette være muligheten for deg!

Halden videregående skole søker vikar i 100 % stilling som fagleder for utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama (MDD) for skoleåret 2020/2021.

Utdanningsprogrammet tilbyr fordypning innen musikk og drama hvor det satses på både faglig utvikling og samarbeid i forbindelse med oppsetninger, produksjoner o.l. Halden vgs. har fokus på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, og MDD har gjort investeringer i bl.a. studio, datautstyr til komposisjon og fornyet instrumentpark. MDD skal flytte inn i nye lokaler planlagt til 2022 i det gamle fabrikklokalet til Norske Skog ved Tistaelva. Her vil det vil bli toppmoderne lokaler med akustisk konsertsal, blackbox, dansesal, studio og øvingsrom i et godt bygg rustet for fremtidens skole.

Fagleder vil inngå i rektors utvidede ledergruppe og er p.t. tillagt 60 % undervisning knyttet opp mot musikkfag eller drama- og teaterfag.

Du vil være leder av utdanningsprogram for Musikk, dans og drama i nært samarbeid med utdanningsleder, og sammen med øvrige ledere vil du ha et helhetlig ansvar for skolens drift og utvikling.

Skolens overordnede målsetting er at flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Dette innebærer et ansvar for å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring slik at de kan fullføre videregående skole med god faglig og sosial kompetanse.

Her finner du mer informasjon om skolen: www.halden.vgs.no

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for faglig og pedagogisk oppfølging og utvikling av både musikk og drama
 • fag- og timeplanlegging
 • samordne undervisning på tvers av fellesfag og programfag
 • årsplanlegging og drift av utdanningsprogrammet
 • personalansvar for ansatte på avdelingen
 • ansvar for planlegging av vikarer innen programfag
 • budsjett- og HMS-ansvar
 • samarbeid på tvers av MDD-programmene på fylkesplan
 • faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • høyskoleutdanning innen musikkfag eller drama-/teaterfagene
 • formell undervisningskompetanse
 • undervisningserfaring fra videregående skole
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra videregående opplæring
 • gode kunnskaper i bruk av IKT som faglig arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • motiverende og tydelig leder som er god til å samarbeide og liker å spille andre gode
 • opptatt av faglig og pedagogisk utvikling og samarbeid på tvers av fagene
 • fokus på kvalitet i læringsarbeidet – evner å være <<tett på>> og har eleven i sentrum for dine vurderinger
 • engasjert og positiv
 • endringsvillig, fleksibel og løsningsorientert
 • god arbeidskapasitet
 • stor grad av orden og struktur i arbeidet
 • robust og solid gjennomføringsevne
 • tenker framtidsrettet og bidrar til utvikling av framtidas skole
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • positivt arbeidsmiljø med kunnskaprike og engasjerte kolleger
 • spennende arbeidsoppgaver – du vil være en del av en ledergruppe som er utviklings- og løsningsorientert
 • store muligheter for både egenutvikling og til å påvirke skolens fremtid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon
Marit Kristin Støten, Rektor, 970 83 705
Kristine Marie Bukholm, Utdanningsleder, 971 72 057
Rolf Harald Erichsen, Fagleder, 984 32 158

Arbeidssted: Porsnesbakken 12, 1772 Halden

Frist
15/05/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.