Frist
10/05/2020

Søknad leveres
einar.solbu@eskulturdialog.com

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Privat
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Festspillene i Kristiansund er en videreføring av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival som har preget kunst- og kulturlivet byen og regionen i rundt 20 år. Festspillene i Kristiansund AS er organisert som et aksjeselskap med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kirkelandet, Nordlandet og Frei menigheter i Kristiansund som eiere.

FiK har som mål å drive profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst, skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen, bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirke og andre trossamfunn og allmennheten, fremme kunstens rolle i samfunnsutviklingen og styrke den regionale arenaen for kunstformidling. FiK skal gjøre dette ved å gjennomføre en årlig festival og i noen grad drive helårsvirksomhet.

FiKs virksomhet preges av at formidling av trosrelatert kunst står sentralt, at virksomheten omfatter alle kunstformer, og at hele regionen er virksomhetens nedslagsfelt. Med trosrelatert kunst mener vi kunst som reflekterer, utforsker og utfordrer menneskers søken etter mening og livsfortolkning utenfor det umiddelbart sansbare. Det kan omfatte kunst som er skapt med utgangspunkt i religiøse motiver, og kunst som skapes i møte med religiøse uttrykk, rom og tradisjoner.

FiK ledes av et styre som daglig leder rapporterer til. Styret oppnevner et kunstneriske råd som er daglig leders rådgivende organ.

FiK mottar i dag økonomisk støtte bl.a. fra Norsk kulturråd, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og de tre menighetene i Kristiansund.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder

Festspillene i Kristiansund

Arbeidsgiver: Festspillene i Kristiansund AS ved styret
Stillingsstørrelse: Deltidsstilling, minimum 60 %, eller fulltidsstilling
Varighet: Åremål på seks år med mulighet til å søke ytterligere ett åremål

Ansvarsområde

Som daglig leder vil du ha det kunstneriske, administrative og økonomiske ansvaret for Festspillene i Kristiansunds (FiK) totale virksomhet. I kunstneriske spørsmål vil du lene deg på Festspillenes kunstneriske råd oppnevnt av styret. Rådet vil ha bred og solid kunstneriske kompetanse. Du vil ha tilgang på produksjonsteknisk og regnskapsteknisk bistand. Omfanget av produksjonsteknisk bistand vil i noen grad være avhengig av om du velger fulltidsstilling eller deltidsstilling. Daglig leder i deltidsstilling vil gi rom for å tilsette en fast produsent i deltidsstilling. Du vil i alle tilfeller stå ansvarlig for alle sider ved virksomheten overfor FiKs styre ved styreleder.

Forventninger

Du vil bygge videre på en mangeårig kunstnerisk formidlingsvirksomhet som har solide røtter i og stor betydning for Kristiansund by og for regionen. Det forventes at du viderefører og videreutvikler dette arbeidet slik at FiK blir stående som et kraftsenter i formidling av trosrelatert og annen kunst til glede for et bredt publikum. Det forventes at du har et særlig blikk for at barn og unge får oppleve slik kunst av høy kvalitet. Det forventes videre at du bygger allianser til kunstnere og kunstmiljøer, trossamfunn og andre samfunnsaktører både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det forventes også at du arbeider aktivt for å styrke FiKs økonomiske fundament, noe som er en forutsetning for videreutvikling av virksomheten.

Arbeidssted: Kristiansund.

HVORFOR SKAL DU VELGE FESTSPILLENE I KRISTIANSUND SOM ARBEIDSGIVER?

Vi kan tilby deg en interessant og utfordrende jobb der du vil få brukt og videreutviklet dine lederegenskaper, din faglige og administrative kompetanse og dine samarbeidsevner. Du vil få arbeide og skape resultater i samarbeid med fremtredende kunstnere, engasjerte samarbeidspartnere og et takknemlig publikum. Stillingen gir deg stor grad av frihet samtidig som kravene til synlige resultater vil være store.

Organisasjonen du skal lede, er velorganisert med engasjerte eiere, et velfungerende styre og et kompetansesterkt kunstnerisk råd. Stillingen har ordnede avtale- og pensjonsforhold.

HVEM ER DU?

Vi forventer at du har

 • relevant høyere utdanning
 • utdannings- og/eller erfaringsbasert innsikt i kunstfeltet
 • erfaring innen administrasjon og ledelse
 • samarbeidserfaring, bl.a. med kunstnere
 • erfaring i å framskaffe økonomiske midler
 • programmeringserfaring
 • erfaring fra publikumsrelatert arbeid, bl.a. gjennom sosiale medier
 • kunnskap/erfaring om kontraktsinngåelse

Vi vil ellers legge vekt på at du

 • er kreativ, både når det gjelder ideutvikling og gjennomføring
 • har evne til å kombinere langsiktig planlegging med daglig gjennomføring
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er løsningsorientert, ryddig og strukturert
 • er utadvendt og samlende
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å takle stressende perioder og situasjoner
 • behersker norsk, ev. et annet skandinavisk språk, godt, både skriftlig og muntlig
 • behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig
 • har førerkort klasse B

Det vil telle til din fordel om du også har solid kunstnerisk bakgrunn, erfaring fra ledelse av festivaler, organisasjoner og lignende, god beherskelse av IKT, erfaring innen økonomihåndtering og erfaring fra styrearbeid.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet når vi vurderer deg som søker.

KONTAKT OG SØKNAD

Kontaktperson: Styreleder Einar Solbu, einar.solbu@eskulturdialog.com, tlf. 91568343.

Søknad med CV, vitnemål og ev. attester sendes til einar.solbu@eskulturdialog.com.

Frist
10/05/2020

Søknad leveres
einar.solbu@eskulturdialog.com

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Privat
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Festspillene i Kristiansund er en videreføring av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival som har preget kunst- og kulturlivet byen og regionen i rundt 20 år. Festspillene i Kristiansund AS er organisert som et aksjeselskap med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kirkelandet, Nordlandet og Frei menigheter i Kristiansund som eiere.

FiK har som mål å drive profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst, skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen, bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirke og andre trossamfunn og allmennheten, fremme kunstens rolle i samfunnsutviklingen og styrke den regionale arenaen for kunstformidling. FiK skal gjøre dette ved å gjennomføre en årlig festival og i noen grad drive helårsvirksomhet.

FiKs virksomhet preges av at formidling av trosrelatert kunst står sentralt, at virksomheten omfatter alle kunstformer, og at hele regionen er virksomhetens nedslagsfelt. Med trosrelatert kunst mener vi kunst som reflekterer, utforsker og utfordrer menneskers søken etter mening og livsfortolkning utenfor det umiddelbart sansbare. Det kan omfatte kunst som er skapt med utgangspunkt i religiøse motiver, og kunst som skapes i møte med religiøse uttrykk, rom og tradisjoner.

FiK ledes av et styre som daglig leder rapporterer til. Styret oppnevner et kunstneriske råd som er daglig leders rådgivende organ.

FiK mottar i dag økonomisk støtte bl.a. fra Norsk kulturråd, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og de tre menighetene i Kristiansund.