Frist
30/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen

Kunsthøgskolen tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Teknisk produsent

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo har ledig en fast 100 % stilling som Teknisk Produsent ved Seksjon for Teknisk Produksjon. Vi søker en person som ønsker å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og kolleger ved landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere.

Teknisk Produsent har ansvar for den tekniske planlegging og koordinering av alle aktiviteter på Kunsthøgskolens 9 scener. I rollen som teamleder, har teknisk produsent ansvar for den faglige ledelse, daglige koordinering og oppfølging av teamets medarbeidere som består av 14 personer, fordelt på scene, lys, lyd, kostyme, rekvisitt, inspisienter og verksteder.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for Teknisk Produksjon og inngår i teamledergruppen for Teknisk Produksjon.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
Stillingens hovedoppgave vil være å sørge for kontinuerlig utvikling og god drift av skolens scener og produksjonsressurser etter undervisningens og forskningens behov, og i samarbeid med ledelse, fagmiljø og seksjonens medarbeidere. Dette innebærer deltagelse i seksjonsplanleggingen sammen med seksjonsleder. Teknisk Produsent deltar i seksjonens teamledermøte og bidrar til utvikling av seksjonen, i tråd med vedtatt strategi.

Teknisk Produsent har, i samarbeid med seksjonssjef, ansvar for HMS på scenene, de scenetekniske verkstedene og tilknyttet arbeidsområder. Dette inkluderer gjennomføring av vernerunder og etablering av gode rutiner og prosedyrer for risikovurderinger for sceniske aktiviteter. Å jobbe aktivt med arbeidsmiljø både sosialt og fysisk er en viktig del av arbeidet.

Teknisk Produsent har koordineringsansvar og budsjettansvar for den scenetekniske del av studentproduksjoner og forskningsaktiviteter. Kunsthøgskolen produserer mellom 60 og 80 ulike produksjoner og workshops hvert år, fordelt hovedsakelig på teater, dans og opera. Dette gjøres i samarbeid med alle avdelinger på skolen.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning tilsvarende masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning.
 • Kjennskap til eller erfaring fra høyere utdanning og kunstnerisk forskning er en fordel.
 • Yrkeserfaring som produsent, produksjonsleder eller teknisk leder for en større institusjon.
 • Erfaring fra ledelse og koordinering av personalressurser.
 • Gode datakunnskaper.
 • Administrasjonsspråket ved skolen er norsk og søker må derfor beherske norsk eller skandinaviske språk, muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • God ordenssans og evne til å utarbeide effektive rutiner for scenisk produksjon.
 • Gode samarbeidsegenskaper, herunder evne og vilje til å kunne samarbeide med både den enkelte fagansatt, studenter og kollegaer innen ulike fagområder.
 • Evne til å prioritere mellom og delegere arbeidsoppgaver.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Det forventes videre at den som går inn i stillingen er serviceorientert og har stor arbeidskapasitet. Selvstendighet og ansvarsfølelse i forhold til tildelte oppgaver er en forutsetning.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka.
 • Stort kunst- og kulturtilbud.
 • Lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364, brutto årslønn fra ltr.63 (kr 563 700,-) til ltr. 71 (kr. 655 400) avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Omfang: Fast prosent
Varighet: Fast

Søknad
Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Kontaktinformasjon
Seksjonssjef: Jim Fainberg tlf. 915 40 607, email: jimfainb@khio.no

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan Hr-teamet kontaktes: hr-teamet@khio.no

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens tilsettingsråd er tilsettingsmyndighet.

Jobbe ved Kunsthøgskolen i Oslo
Ved Kunsthøgskolen blir du del av et kreativt arbeidsmiljø, og får muligheten til å se våre flinke studenters arbeid.

Frist
30/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen

Kunsthøgskolen tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.