Frist
26/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i kordireksjon – 20 %

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er en 20 prosent bistilling og er ledig for en åremålsperiode på 2 år fra 1.
august 2020. Stillingens fagområde er kordireksjon.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i kordireksjon innenfor
kandidatstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som
individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med
undervisning på lavere alderstrinn.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og
kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet.
Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens
opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som kordirigent på profesjonelt nivå
  • Erfaring med arbeid med ulike sjangre innenfor korfaget
  • Relevant pedagogisk erfaring og gode resultater fra undervisning på høyt nivå
  • Erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer
  • God vokalteknisk kompetanse, spesielt med tanke på stemmearbeid med vokalensembler/kor

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til lektorkompetanse kan fås ved
henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk)
eller engelsk. I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper
og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen,
bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søknad med CV og vedlegg i form av attester og vitnemål skal lastes opp i den
elektroniske søkeportalen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og
intervju, og kan også bli bedt om å levere supplerende dokumentasjon av sine
kvalifikasjoner.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges
musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige ansatte. Kvinner oppfordres derfor
spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket
framfor mannlig søker. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i
befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og
kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer
med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder
Frank Havrøy, tlf. 915 74 676, e-post frank.havroy@nmh.no, eller spesialrådgiver Kjetil
Solvik tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.
Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk
stillingen». Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks
5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Frist
26/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev