Frist
01/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

I Kongsberg kommune bur det om lag 26.000 personar. 18500 i Kongsberg og omlag 7500 i Sandsvær som er primærområde for denne stillinga. I dette området er det fire sogn/kirker. I Hedenstad kirke er det et 11 stemmers orgel bygget i 1981 av «Bruno Christensen & sønner». Efteløt vil i 2021 få inn nytt orgel, og har i dag et midlertdig instrument i kirken. Komnes kirke har et orgel med 9 stemmer bygget av «Gangfløt orgelbyggeri» i 1980. Tuft kirke har et 14 stemmers orgel fra 2002, bygget av «Bruno Christensen & sønner. Det er eit kirkekontor i Kongsberg og eit i Sandsvær. I Sandsvær er – foruten kantor/organist i en og en halv stilling,to prester, avdelingsleder, sekretær og 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere samt ei ledig stilling som menighetspedagog/diakon som vert lyst ut i år. . Ansatte har kontorer i et moderne og funksjonelt menighetshus i Efteløt. I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 23 ansatte.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Kontakt med musikkliv og enkeltpersoner for deltaking i gudstenester.
 • Konsertvirksomhet
 • Øvrige kirkemusikalske oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Søker må være medlem av Den norske kirke
 • Den som vert tilsett må disponere bil og må kunne fremlegge tilfredstillende politiattest.
 • Personlige egenskaper
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet

Stillingsprosent: 50%

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og
 • KAs avtaleverk. Pensjonsordning i KLP.

Annet

Tenesteområdet er hele fellesrådsområdet, men stillingen er primært knyttet opp mot Sandsvær, i Tuft og Komnes sokn.

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser.

Kontaktinformasjon
Oddvar Etnestad, kirkeverge, 97599446
Randi Lie Viken , Daglig leder , 901 16 365

Arbeidssted
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Frist
01/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

I Kongsberg kommune bur det om lag 26.000 personar. 18500 i Kongsberg og omlag 7500 i Sandsvær som er primærområde for denne stillinga. I dette området er det fire sogn/kirker. I Hedenstad kirke er det et 11 stemmers orgel bygget i 1981 av «Bruno Christensen & sønner». Efteløt vil i 2021 få inn nytt orgel, og har i dag et midlertdig instrument i kirken. Komnes kirke har et orgel med 9 stemmer bygget av «Gangfløt orgelbyggeri» i 1980. Tuft kirke har et 14 stemmers orgel fra 2002, bygget av «Bruno Christensen & sønner. Det er eit kirkekontor i Kongsberg og eit i Sandsvær. I Sandsvær er – foruten kantor/organist i en og en halv stilling,to prester, avdelingsleder, sekretær og 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere samt ei ledig stilling som menighetspedagog/diakon som vert lyst ut i år. . Ansatte har kontorer i et moderne og funksjonelt menighetshus i Efteløt. I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 23 ansatte.Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev