Frist
03/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

I Nasjonalbibliotekets musikkseksjon er det ledig en 100 prosent fast stilling som forskningsbibliotekar. Vi søker en person med høy digital kompetanse som kan styrke og videreutvikle Nasjonalbibliotekets arbeid med bevaring og formidling av musikk.  Forskningsbibliotekaren skal ha et hovedansvar for innsamling og katalogisering av norsk jazz, og skal også bidra aktivt til faglig formidling av og forskning på samlingen i vid forstand – inkludert utvikling av digital infrastruktur. Seksjon for musikk er en av sju seksjoner i Avdeling for forskning og formidling. Seksjonens sentrale oppgaver består av innsamling og registrering av arkivmateriale på tvers av musikksjangere, faglig basert formidling og notepublisering av norsk samtidsmusikk.

Arbeidsoppgaver

 • Innsamling, katalogisering og bevaring av audiovisuelt materiale og privatarkiv.
 • Tilrettelegging for digitalisering av audiovisuelt materiale og privatarkiv.
 • Aktiv tilrettelegging for forskning, med særlig vekt på bruk av digitale verktøy og utvikling av digital infrastruktur.
 • Aktiv faglig formidling og oppfølging av publikumshenvendelser.
 • Andre oppgaver som publikumstjeneste og registrering av annet musikkmateriale ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til norsk jazzhistorie.
 • Høy digital kompetanse.
 • God erfaring fra arbeid i musikkarkiv og musikkbibliotek.
 • God formidlingskompetanse.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk.

Utdanningsretning:

 • Musikkfaglig utdanning fra universitet eller høgskole.
 • Høyere utdanning, minimum Master.
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og resultatorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik
 • Omstillingsdyktig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med selvstendige oppgaver.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fast stilling som Forskningsbibliotekar (st.kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver/1011 amanuensis) ltr. 50-62 som for tiden utgjør brutto kr 449.300 – 552.800 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.
 • Søknadsskjema finner du her.

Om arbeidsgiver

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Frist
03/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside