Frist
02/03/2020

Søknad leveres

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Vi har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, keramikk og skriveLyst. Vi holder til i 3 hovedlokasjoner: Folkets hus i Krokstadelva, rådhuset i Svelvik og Union Scene i Drammen sentrum. Denne stillingen gjelder Folkets Hus Krokstadelva, men noe undervisning foregår på Steinberg skole.

Vår visjon er; kulturskole for alle!

Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden

Arbeidsoppgaver

Undervisning på fiolin i ulik alder og ferdighetsnivå.

Individuell undervisning og gruppeundervisning.

Tirsdager: Steinberg skole, musikkrommet kl.1415-1800

Onsdager: Folkets hus Krokstadelva, Lillesalen kl.1415-1800

Orkesteret øver hver onsdag kl.1800-1910 i Storsalen på Folkets hus, Krokstadelva.

Hoveddirigent for Eiker Strykeorkesters hovedorkester i samarbeid med en fiolinlærer fra Øvre Eiker kulturskole. Orkesteret består av elever fra Øvre Eiker kulturskole og tidligere Nedre Eiker kulturskole. Orkesteret spiller på konserter i begge kulturskolene. Finne passende repertoar og tilpasse nivå til elevene. Lage årsplan/semesterplan for orkesteret. Gjennomføre en huskonsert i semesteret for elevene i orkesteret. Gjerne samarbeide med dirigenten til Eiker Strykeorkester og Aspirantorkester ved seminarer og konserter hvis det passer.

Delta i prosjekter og tverrfaglig arbeid, bidra i forestillinger/ konserter m.m.
Undervisningen kan foregå både som enkelt og gruppeundervisning.
Undervisningen foregår på tirsdager og onsdager i Kulturskolens lokaler Folkets Hus Krokstadelva og Steinberg skole
Samarbeide med kolleger på tvers av instrument, fag og lokasjon.
Personalmøter på utvalgte fredager kl 9-13

Pr i dag er det Fellestid kl 13-14 begge undervisningsdager

Kvalifikasjoner

Minimum 3-4 år musikkpedagogisk utdanning på høgskole eller universitetsnivå med fiolin som hovedinstrument.

Erfaring fra kulturskoleundervisning, eller annen undervisning av barn og unge, både som enkeltundervisning og gruppeundervisning

Erfaring med dirigering av strykeorkester

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er
• Samarbeidsorientert
• Fleksibel
• Positiv
• Løsningsorientert

Vi tilbyr

et 50% vikariat som fiolinlærer i en kulturskole i utvikling
• Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
• Fokus på tverrfaglig arbeid
• Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen
• En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
• Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
• Deltakelse i kollegasamarbeid
• Personlig egnethet vektlegges.
• Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

• Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Tiltredelse: 26.03.2020

Kontaktinformasjon
Fredriksdatter, Line, Avdelingsleder, 97131883

Arbeidssted
A.J. Horgensvei 25 – 3055 Krokstadelva

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten

Frist
02/03/2020

Søknad leveres

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.