Frist
27/02/2020

Søknad leveres

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt er en av Europas fremste og mest særpregede utdanningsinstitusjoner innen klassisk musikk. I møte med dyktige lærere og musikere i verdensklasse kan vi tilby en utdanning som spenner fra musikkbarnehage til utøvende bachelor- og masterutdanninger.

Musikkskolen Barratt Due består av underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Musikkskolen har cirka 50 lærere/18 årsverk i undervisning, til sammen cirka 1 årsverk for seksjonsledere for klaver/vokal, blås/slagverk, stryk, bi-instrument/kor/teori, og cirka 3 årsverk i ledelse og administrasjon.

Undervisningspersonalet, administrasjonen og lederne samarbeider med øvrige virksomheter ved Barratt Due musikkinstitutt, Musikk på Majorstuen/Majorstuen skole og andre samarbeidspartnere.Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Nestleder

Barratt Due musikkinstitutt

Vil du være med og tilrettelegge for et godt læringsmiljø for morgendagens musikere sammen med kreative og dyktige kollegaer?

Da burde du søke på stillingen som nestleder ved Musikkskolen Barratt Due!

Musikkskolen Barratt Due søker etter nestleder i 100% fast stilling. Nestlederen vil ha administrative ledelsesoppgaver, herunder personalansvar for deler av lærerpersonalet og være leders stedfortreder. Dokumentert erfaring eller kompetanse fra ledelse og personaladministrasjon er en forutsetning, og gjerne kunnskap og erfaring fra musikk-, kultursektoren og/eller skoleverket. Daglig arbeidssted er for tiden Majorstuen skole.

Dine oppgaver og ansvarsområder vil bestå av:

• delansvar for Musikkskolen med spesielt fokus på Musikk på Majorstuen skole. Dette innebærer personalansvar med oppfølging av lærere i stilling under 50%, herunder deres arbeidsplaner og stillingsinnhold.

• deltakelse i planlegging og organisasjonens drift og utvikling i samarbeid med ledelse, administrasjon og andre samarbeidspartnere.

• deltakelse i arbeid med lokal læreplan, samt følge opp strategiske vedtak og handlingsplaner for å nå oppsatte mål.

• operative oppgaver i forbindelse med planer, rapporter og daglig drift.

• oppfølging av elevsaker i samarbeid med elevens foresatte og skolen.

• rapportering til virksomhetsleder for Musikkskolen Barratt Due.

Vi ønsker at du har:

• ledelseskompetanse, herunder personalledelse.

• evne og motivasjon til å lede og skape samarbeid ut fra relasjonsperspektiv.

• god kjennskap til og gjerne erfaring fra skoleverket, og gjerne erfaring fra arbeid med, og interesse for, musikkfaget og talentutvikling.

• god digital forståelse, god kjennskap til Microsoft Office, samt evne og motivasjon til å sette seg inn i nye administrative verktøy.

• evne og motivasjon til å finne gode løsninger i tråd med virksomhetens verdier og mål.

• god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

• muligheten til å spille en nøkkelrolle i en virksomhet i utvikling.

• et godt arbeidsmiljø med entusiasme og stor faglig tyngde.

• gode pensjons- og forsikringsavtaler.

• lønn etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med:
Avdelingsleder Liv Andersen
E-post: liv.andersen@bdm.no
tlf. 909 31 012

Les mer om Musikkskolen Barratt DueMusikk på Majorstuen og Majorstuen skole.

Hvordan søke:

Vennligst benytt søknadsskjema under.
Kun søknader som sendes via Barratt Dues elektroniske søknadssystem vil bli vurdert.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju.

Dessverre kan ikke skjemaet mellomlagre, så ha dette klart før du fyller ut: Søknadstekst, CV, referanser, utdanning og arbeid/sertifisering/kurs/verv.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten

Frist
27/02/2020

Søknad leveres

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt er en av Europas fremste og mest særpregede utdanningsinstitusjoner innen klassisk musikk. I møte med dyktige lærere og musikere i verdensklasse kan vi tilby en utdanning som spenner fra musikkbarnehage til utøvende bachelor- og masterutdanninger.

Musikkskolen Barratt Due består av underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Musikkskolen har cirka 50 lærere/18 årsverk i undervisning, til sammen cirka 1 årsverk for seksjonsledere for klaver/vokal, blås/slagverk, stryk, bi-instrument/kor/teori, og cirka 3 årsverk i ledelse og administrasjon.

Undervisningspersonalet, administrasjonen og lederne samarbeider med øvrige virksomheter ved Barratt Due musikkinstitutt, Musikk på Majorstuen/Majorstuen skole og andre samarbeidspartnere.