Frist
23/02/2020

Søknad leveres

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Avdelingsleder musikk

Asker kommune

Er du en person som brenner for kunstfagene? Da kan dette være stillingen for deg!

  • 100% fast stilling

Vi søker deg som er en god lagspiller og som er åpen for samarbeid, har god digital kompetanse og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling. Vi arbeider bl.a. med lokale læreplaner i alle fag, utvikling av fordypningsprogram, utvidelse av breddeprogrammene og utvikling av digitale tilbud. Kulturskolen vil også få flere og bedre tilpassede
undervisningslokaler i årene fremover.

Asker kulturskole har om lag 2.000 elever, 100 ansatte og 45 årsverk. Stillingen leder én av to musikkavdelinger og har 27 lærere og 14 årsverk. Kulturskolen tilhører tjenesteområdet Medborgerskap som omfatter virksomhetene idrett og friluft, kulturliv, kulturskole, bibliotekene og innbyggertorg.

Som avdelingsleder inngår du i kulturskolens ledergruppe, som består av rektor og tre avdelingsledere.

Arbeidssted vil primært være i Asker sentrum.

Arbeidsoppgaver
* personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen
* planlegging og ledelse av faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
* fagansvarlig for rytmisk musikkfelt, tilrettelagt opplæring og musikkterapi
* fagansvarlig for samarbeid med korps og orkester, herunder administrere dirigentordningen
* planlegging og gjennomføring av forestillinger, visninger og ulike prosjekter
* samarbeid med andre kommunale virksomheter, kulturlivet og andre samarbeidspartnere
* planlegging og ledelse av møter og arbeid i fagseksjoner, lærerteam og i lærerkollegiet som helhet

Kvalifikasjoner
* kunstfaglig utdannelse innen musikk fra høgskole/universitet, minimum Bachelor-grad.
* pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU)
* erfaring fra undervisning, administrasjon og ledelse i kulturskole eller tilsvarende skoleslag
* god kjennskap til korpsdrift og samarbeid mellom kulturskole og korps
* gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig
* relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater
* god forståelse for økonomi og rammebetingelser
* gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
* gode digitale ferdigheter

Vi søker deg som
* ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
* har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og ryddig
* har gode samarbeidsevner
* har gode strategiske og analytiske egenskaper
* har gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig
* er utviklings- og endringsorientert
* liker å arbeide med barn og ungdom
* er kreativ og tar initiativ
* er tillitsskapende med høy integritet
* har god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
* et godt og inkluderende arbeidsmiljø
* stort fagmiljø i kulturskolen
* mulighet for faglig utvikling og deltakelse i nye Asker kommunes lederutviklingsprogram.
* Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Kontaktperson
Kim Stian Gjerdingen Bakke, Kulturskolerektor, tlf: 66768104, mobil: 41434101

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten

Frist
23/02/2020

Søknad leveres

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.