Guro Midtsund, NRF 2006

– Vi må samarbeide om TONO-rapporteringen

I dette innlegget tar Informasjonskonsulent i Norsk Rockforbund, Guro Midtsund, tak i TONO-debatten som ble reist i Gårsdagens Ballade av Mono-leder Terje Bontveit. Hun oppfordrer TONO til å bedre sitt informasjonsarbeid overfor konsertarrangørene, men påpeker også noen skjevheter i Bontveits utspill: – TONO er en medlemsorganisasjon for komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og det er altså låtskrivere som får penger fra TONO. Norsk Rockforbund mener derfor at artistene som er ute og spiller har et særskilt ansvar for å rapportere spilte låter. Samtidig understreker hun viktigheten av å rapportere til TONO: – Norsk Rockforbund og TONO oppfordrer artister og Norsk Rockforbunds medlemmer om å samarbeide om innrapportering til TONO. For at vederlaget skal gå til låtskriveren er TONO avhengig av at konsertene (låtene som ble spilt) rapporteres inn slik at TONO vet hvilken låtskriver de skal sende pengene til.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Guro Midtsund, informasjonskonsulent i Norsk Rockforbund

Daglig leder på Mono i Oslo, Terje Bontveit, ønsker en diskusjon om arrangører og TONO-vederlaget. Dette synes Norsk Rockforbund er bra. Vi hilser en slik diskusjon velkommen da en debatt rundt norske arrangørers driftsvilkår er noe vi er opptatt av. Bontveit har en rekke gode poenger i sitt innlegg, men dessverre også noen vanlige misoppfatninger av hva TONO er og hvem pengene arrangørene betaler går til. TONO er et innfløkt system og Norsk Rockforbund utfordrer herved TONO til å bedre sitt informasjonsarbeide, både blant egne medlemmer (komponister, tekstforfattere og musikkforlag), men også ut til kundene sine, deriblant konsertarrangører.

Trange kår for konsertarrangørene
Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon og vi forstår at arrangørene fortviler. Norsk Rockforbund ser at konsertarrangørene sliter og har den siste tiden satt fokus nettopp på dette. Det er utfordrende å være konsertarrangør her til lands, og på toppen av høye honorarer og produksjonskostnader kommer TONO-vederlaget som kan være dråpen som får begeret til å renne over.

Norsk Rockforbund mener det finnes gode løsninger for å hjelpe klubbene, nemlig en klubbstøtteordning. Dette har vi utfordret kulturminister Trond Giske på, og vi ser frem til statsbudsjettet for 2007. Norsk Rockforbund mener ikke at TONO-vederlaget skal fjernes eller reduseres. Derimot jobber vi gjennom det politiske samarbeidet i Samstemt for at flere artister og låtskrivere også skal kunne leve av å lage musikk.

På vegne av våre medlemmer har Norsk Rockforbund en avtale med TONO. For eksempel har de frivillige studentarrangørene 40 % rabatt på TONO-vederlaget, men til tross for dette betalte de til sammen over 1,2 millioner kroner i 2006. Dette er mye penger! Derfor jobber vi stadig for bedre avtaler for våre medlemmer, men også for bedre rapportering som kommer låtskriverne til gode.

Vern om din favorittmusikk!
TONO er en medlemsorganisasjon for komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og det er altså låtskrivere som får penger fra TONO. Norsk Rockforbund mener derfor at artistene som er ute og spiller har et særskilt ansvar for å rapportere spilte låter. Men, vi anmoder også våre medlemmer på det sterkeste til å ha skjemaer for musikkrapport lett tilgjengelig, for eksempel på backstage.

Norsk Rockforbund og TONO oppfordrer artister og Norsk Rockforbunds medlemmer om å samarbeide om innrapportering til TONO. For at vederlaget skal gå til låtskriveren er TONO avhengig av at konsertene (låtene som ble spilt) rapporteres inn slik at TONO vet hvilken låtskriver de skal sende pengene til. Dette var bakgrunnen for at Norsk Rockforbund og TONO sammen lanserte en informasjonskampanjen våren 2006 for å minne både artister og arrangører om viktigheten av å verne om sin favorittmusikk!

Alle medlemmer i Norsk Rockforbund betaler TONO-vederlag, og Norsk Rockforbund synes det er svært viktig at riktig andel av TONO-vederlaget går til låtskrivere som faktisk har skrevet den musikken som blir fremført på norske scener, hos våre medlemmer og andre. Dette vil bety en mer rettferdig andel av TONO-vederlaget til rock og populærmusikk!

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev