Norsk Rockforbund logo

Utlysning: Klubbstøtteordning for rock

Norsk Rockforbund har fått tildelt 1 million kroner til en ny støtteordning for klubber innenfor rock og beslektede musikkformer.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Formålet med ordningen er å stimulere klubber til å arrangere konserter av høy kvalitet hele året. Tilskudd kan gis til klubber uavhengig av medlemskap i Norsk Rockforbund. Søknadsfrist er 15. september 2007.

Målgruppen er arrangører, spillesteder og klubber som har rock og beslektede musikkformer som en vesentlig del av programmet. Tilskuddet fordeles på bakgrunn av planlagt program 2007 og oppnådde resultater siste år.

SØKNADSFRIST 15. SEPTEMBER 2007 – søknadsskjema MÅ benyttes.

• Prosjektbeskrivelsen skal inneholde planlagt konsertprogram for 2007, samt kort

beskrivelse av sesong 2006/2007.

• Formålet med ordningen er å stimulere arrangører, klubber og spillesteder til å arrangere konserter av høy kvalitet hele året.

• Klubbstøtten gjelder kun for klubber som presenterer rock og beslektede musikkformer.

• Programvirksomheten skal gi rom for uetablerte og nyskapende uttrykk, smalere artister og sjangrer.

• Tilskudd kan gis til klubber uavhengig av medlemskap i Norsk Rockforbund.

• Maksimal søknadssum pr år: 50 000 kr.

Søknadsfrist: 15. september 2007

Rapporteringsfrist: 15. januar 2008

Søknaden må være poststemplet eller være oss i hende innen 15. sept. 2007.

Tildelingsutvalget består av to representanter fra Norsk Rockforbunds styre, samt to representanter fra Samstemt (hhv en jazz og en folkemusikk representant).

Klageinstans: Styret i Norsk Rockforbund er klageinstans for tildelingene.

LAST NED SØKNADSSKJEMA I WORD ELLER PDF OG SEND I ETT EKSEMPLAR TIL:

Post: Norsk Rockforbund, Postboks 440 Sentrum, 0103 OSLO

Faks: 2220 0033
E-post: klubbstotte@norskrockforbund.no

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev