Claes Olsen og Christian Østlie, Øyafestivalen

UD: – Mer systematisk evaluering fra og med 2005

– Utenriksdepartementet vil fra og med 2005 vurdere en mer systematisert evaluering for å få mer ut av kronene til reisestøtten til utenlandske journalister, sier Eva Vassbotn Lous, som er rådgiver for departementet. UD er ellers godt fornøyd med resultatene av denne typen reisestøtte, og mener at denne type besøk genererer mye positiv oppmerksomhet.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av André Clark Utvik

Utenriksdepartementet (UD) bevilger hvert år midler til reisestøtte for festivaler. I praksis vil det si at utenlandsk presse får pengestøtte for å ta turen til festivaler som Ultima, Kongsberg Jazzfestival, Festspillene i Bergen, Risør Kammermusikkfest, By: Larm og Øyafestivalen.

— Sammen med festivalen og utestasjoner finner vi egnede pressefolk og bransjefolk som kan komme og oppleve norsk musikk og skape kontakter, sier avdelingsdirektør Arne Gjermundsen ved seksjon for kultur og Norgespresentasjon i Utenriksdepartementet.

Reisestøtten har til hensikt å synliggjøre og skape rom for å stille ut norske artister for utenlandske journalister. UDs strategi er langsiktig, og målsetningen er å kvalitativt få mest mulig ut av hver kroner de bruker til dette formålet.

Det har i år vært tilløp til kritikk av ordningen, særlig båret frem av Dagsavisen i forbindelse med den nylig avviklede Øyafestivalen. Øyafestivalen har selv tilbakevist denne kritikken, noe også avdelingsdirektør Arne Gjermundsen nylig gjorde overfor fagpresseorganet Journalisten:

— I gamle dager løp vi rundt med en CD og sa: «Hør på dette, det er norsk og veldig bra». Det gjør vi ikke lenger. I stedet lar vi utenlandske journalister og bransjefolk oppdage norsk musikk selv, sa Gjermundsen til Journalistens nettsider. – Det kan godt hende at utenlandske journalister koser seg og drikker øl i Norge, men vår erfaring er slike besøk faktisk fører til artikler, som igjen gir god PR for norsk kulturliv.

Dagsavisen prøvde i starten av august å sette søkelys på journalist-sponingen, og ønsket i den forbindelse å intervjue de tilreisende journalistene. Forespørselen ble avvist med forklaringen at korrespondentene trengte arbeidsro.

— Vi har blitt fortalt at enkelte av de tilreisende journalistene ble forfulgt av norske journalister, og det er jo ikke hyggelig, men vi har ikke pålagt Øya noen restriksjoner når det gjelder de tilreisende under reisestøtteordningen, sier Arne Gjermundsen til Ballade.
Manglende evaluering
Det har også vært stilt spørsmål rundt manglende evaluering av reisestøtten.

— Når det gjelder evalueringer i ettertid, bør man helt klart være mer systematisk – det er noe vi også forventer fra Øyafestivalen i år, fremholder Gjermundsen.

Gjermundsen sier videre: – Evaluering er alltid et dilemma; du har lang- og kortsiktige betraktninger, men du reiser en interessant problemstilling.

Gjermundsen vil ikke legge seg opp i hvem som blir invitert, men påpeker at det skal være festivalene i samarbeid med fagmiljøene som vurderer hvem som er mest formålstjenlig å invitere.

Systematisk evaluering f.o.m 2005
På spørsmål om utprøving av metoder for evaluering svarer Eva Lous, som er rådgiver for Utenriksdepartementets avdeling for presse, kultur og informasjon:

— Vi vurderer en mer systematisk evaluering av støttekronene for 2005.

Budsjettet for 2005 foreligger i desember.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.