Bigbang

Truet 17.mai-feiring

Aftenposten Aften kunne i går fortelle at det populære kulturarrangementet på Kuba står i fare for å opphøre. Årsaken er at den tidligere finansieren Oslo Kommune, bydel Grünerløkka Sofienberg, ikke vil gi arrangøren SOS Rasisme økonomisk støtte. Klagenemden i Oslo kommune behandlet i går saken, og fattet da vedtak om at bydelsutvalget skulle pålegges å gjøre en ny vurdering av søknaden.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Arrangementet har de senere årene samlet publikummere fra store deler av Oslo til en annerledes, sosial feiring av nasjonaldagen. Med mellom fem- og ti tusen besøkende har gratis-arrangementet blitt et av Oslos største musikkarrangementer. Artister som Odd Børretzen, Dum Dum Boys, DeLillos, Big Bang og Bronco Busters har vært blant de opptredende. Arrangørene SOS Rasime har lyktes med å inkludere våre nye landsmenn i feiringen av noe av det mest norske som vi har. Samtidig har de tatt et oppgjør med fremmedfrykt og rasistiske handlinger gjennom musikk og dans.

Merkelig nok skal det være arrangementets popularitet som er årsaken til at bydelen ikke lenger ønsket å støtte arrangementet.

«17. mai for alle» på Kuba er blitt for stor. Det synes i alle fall bydel Grünerløkka Sofienberg – som avslår å støtte festivalen fordi den er byomfattende.

SOS Rasisme har stått for en flerkulturell profil med sine arrangementer. Ved siden av norske profilerte og «up and coming»-artister, som vil støtte det antirasistiske arbeidet til SOS Rasisme og fremstå som motstandere av rasisme og fremmedfrykt, har en rekke artister med fremmedkulturell bakgrunn fått slippe til på scenen.

Artistene har spilt uten noen form for betaling, eller fått dekket utgifter i forbindelse med sin opptreden på Kuba (som reisepenger, teknikker honorar, honorar til leiemusikere osv.). Likevel har en rekke kjente artister stilt opp på en annerledes markering av vår norske identitet. Artister som Dum Dum Boys, Klovner i Kamp, Sister Rain, Noora, Palace of pleasure, Odd Børretzen, Lyd, Big Bang, Gatas Parlament, De Lillos, Warlocks, Pen Jakke osv. har vært blant de som har gjestet festivalen. I tillegg har mange mindre kjente band fått en mulighet til å profilere seg både som artister og som motstandere av rasisme.

–Vi faller mellom to stoler, og får i år ingen støtte fra det offentlige. Vi vil ende med stort underskudd, og må nå vurdere hvor langt vi kan strekke oss for å finansiere dette på egen hånd, sier Ketil Wendelbo Aanensen i SOS Rasisme til Aftenposten.

Organisasjonen er i behov av støtte for å dekke praktiske utgifter til teknikk og opssetting av lyd- og lysutstyr o.l. Aanensen anslår utgiftene til 80 – 90 000 hvert år.

Det ble gjort et poeng av at Flyktnings- og innvandreretaten har tilskuddsordninger som dekker byomfattende tiltak. SOS Rasimse ble for 2001 tildelt kr. 7000 fra den statlige ordningen «frivillig virke i lokalsamfunn».

Han forteller om en særdeles lang behandlingstid i bydelsutvalget. Oppvekst- og kulturkomitéen i Grünerløkka-Sofienberg bydel begrunnet avslag med at midlene ikke er tiltenkt «byomfattende tiltak». Samme begrunnelse rammet også Oslo og Omland Friluftsråd og dets «ferieklubb i friluft»-prosjekt – et tilbud til bydelens skolefritidsordninger i skoleferiene. Begge sakene var i går oppe i Oslo kommunes klagenemnd. Det ble bestemt at gjeldende vedtak oppheves, og at sakene skal sendes tilbake til bydelsutvalget for ny behandling. Begrunnelsen for vedtaket er at underinstansen, i dette tilfellet bydelsutvalget, i sitt vedtak ikke synes å ha vurdert klagers anførsler. Det ble også påpekt at det tidligere vedtaket ikke har tilstrekkelig begrunnelse i forvaltningsloven.

Ankepunktet i klagenemndens protokoll om Kuba-saken lyder som følger : «Selv om rammen for arrangementet 17. mai opprinnelig hadde et lokalt preg og fortsatt har grunnlag i bydel Grünerløkka, ser det ut til at arrangementet på Kuba 17. mai har vokst til å få et byomfattende nedslagsfelt.» Dette medførte at SOS Rasisme ikke ble tilkjent støtte.

–Oslo/Akershus fylkeslag av SOS Rasisme står formelt for arrangementet, men kontor, planlegging, markedsføring, tradisjoner og selve festivalen foregår jo på Grünerløkka, sukket Aanensen i Aftenposten i går.

I sin klage på vedtaket skrev han: «Er det slik at det er publikum som ikke tydelig nok er fra Grünerløkka? Vi må i så tilfelle beklage så mye at arrangementet er blitt så populært at folk fra hele Oslo kommer hit. Dette er en av konsekvensene av godt arbeid».

Også den andre saken får en ny behandling.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev