Rapportbilde fra ABM

Trondheim tok første stikk – under tvil

ABM-utvikling var ikke like klare i sine konklusjoner i rockmuseumssaken som de var i arkivspørsmålet, men anbefaler at Kultur- og Kirkedepartementet «etablerer kontakt med» Trondheim, med tanke på å vurdere et opplevelsesenter og museum integrert med Ringve museum. Det var særlig tilknytningen til et eksisterende museum som fikk ABM-utvikling til å mene at trønderne per i dag har det beste alternativet, samtidig som man også har lagt vekt på den store politiske støtten som Trøndelagsalternativet har samlet. Den støtten er ikke kommet like langt i Oslo, selv om Schous-alternativet ifølge ABM-utvikling har «det klart sterkeste prosjektet, både når det gjelder helhet og detaljer».

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

ABM-utvikling holdt i går formiddag pressekonferanse i Oslo sentrum, der direktør Jon Birger Østby gikk gjennom den 26 sider lange rapporten ”Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie”.

Det ble fort klart at Sæmund Fiskviks ”popera” i Bjørvika hadde falt gjennom hos ABM-utvikling, slik den også gjorde det i Oslo bystyre. Både Akershus og Stavanger hadde skissert planer for sin fremtidige roller som eventuelle knutepunktinstitusjoner i et fremtidig ABM-nettverk for rock og pop, og var derfor ikke aktuelle søkere i selve lokaliseringsspørsmålet.

ABM-utvikling: – Mye må ennå avklares

Det ble etter hvert også tydelig at ABM-utvikling hadde stanset opp ved tre alternativ, som skilte seg positivt ut blant de i alt åtte beskrevne prosjektene: Det var Halden-alternativet, Trøndelagsalternativet og Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk, som er det offisielle navnet på Schous-alternativet.

I motsetning til rockarkiv-spørsmålet, der ABM-utvikling var soleklare i sin anbefaling av Institutt for Norsk Populærmusikk og Nasjonalbiblioteket, var det egentlig ingen av museumsalternativene som virkelig hadde imponert folkene bak utredningen.

— Prosessen rundt opprettelsen av et museum/opplevelsessenter er langt fra fullført, understreket Østby. – Det gjenstår å avklare flere viktige spørsmål ved alle alternativene, og det er stadig utvikling i saken. Dette gjør det vanskelig å peke ut ett prosjekt som det beste alternativet for etableringen av et slikt senter. ABMs tilråding må derfor ses på som situasjonsbestemt, basert på slik de ulike alternativene fremstår ultimo mars 2005.

Krav om integrering med Ringve museum

ABM-utvikling har likevel valgt å råde Kultur- og Kirkedepartementet til ”å etablere kontakt” med Trøndelagsalternativet, i første omgang på grunn av prosjektets tilknytning til Ringve museum, som alt er et nasjonalt museum for musikkinstrumenter.

En annen viktig faktor er den sterke politiske forankringen til Trøndelagsalternativet, der både Trond Giske og fylkesordfører Tore O. Sandvik har vært høylytte pådrivere for prosjektet. ABM-utvikling peker i negativ retning på at Trøndelagsalternativet har en uklar beskrivelse av funksjonsdelingen mellom Namsos og Trondheim, og at det såkalte rockarkivet vil være langt bedre tjent med en plassering blant de andre musikkarkivene på Solli plass.

Schous-alternativet kan nok likevel ta utredningen som en halv seier, i det rapporten konkluderer: ”Faglig sett fremstår beskrivelsen til Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk som den klart sterkeste, både når det gjelder detaljer og som helhet. Dette er det alternativet som har beskrevet det faglig beste prosjektet, men det er samtidig klart at den politisk-administrative prosessen i Oslo har kommet langt kortere enn i Trøndelag og Halden”.

Kommer Oslo sterkere på banen?

Nettopp mangelen på støtte fra hovedstadens politikere får Dagsavisens Mode Steinkjer til å skrive følgende kommentar i dag: ”Trondheim og Namsos hadde opprinnelig en solid prosjektbeskrivelse, men uten arkivbiten og med ABM-utviklings pålegg om Ringve-samarbeid, fremstår det såkalte Trøndelagsalternativet som overmåte trygt og distriktsorientert”.

Steinkjer refser Oslos politikere for ikke å handle med større kraft i saken, og anbefaler dem i tiden fremover å ”vise vilje til pågåenhet og finansiell forankring”. I Adresseavisen mener Trond Giske at nettopp det politiske engasjementet ble utslagsgivende for ABMs noe nølende anbefaling.

— Trondheim blir foretrukket når det gjelder museum/opplevelsessenter, og argumentet er den politiske forankringen. Jeg skjønner delvis det, for politikerne kom sent inn i Oslo. Hadde dette utvalget skulle levert sin innstilling om en måned, hadde nok konklusjonen vært i vår favør, sier Svein Bjørge til Adresseavisen i dag.

Til NRKs Kulturnytt uttaler SVs Stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo følgende om utredningen:

— Det lukter litt A 4 og støv av dette her, og veldig lite rock’n roll. ABM-utvikling har ikke tatt de gode ideer for opplevelser som ligger i dette.

Stortingsrepresentant Sonja Sjølie fra Høyre mener i følge NRK at Oslo fremdeles burde være en bra kandidat både til arkivet og museet.

— 80 prosent av musikkbransjen er i Oslo og de største miljøene på populærmusikk er også i Oslo, samt hovedtyngden av nettverkene. Hovedtyngden av publikum er også her.

Utredningen til ABM-utvikling er ingen kåring av noen klar vinner i museumsspørsmålet, men et forarbeid som nå skal ut på høring, i første omgang i Kultur- og Kirkedepartementet.

— Dette er bare en innstilling til Kulturdepartementet, og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland står fritt til å foreslå sitt søkersted, sier informasjonsdirektør Lars Egeland til NRK.no/musikk.

Noen anbefalte artikler på nettet:

*
Dagsavisen: «Trønderne kan få rockemuseet – men kampen fortsetter i Oslo».
*
Adressavisen: «Giske tror slaget er vunnet».
*
Adresseavisen: «Rockefot på Ringve».
*
Fædrelandsvennen: «Kristiansand tapte rockekrigen».
*
NRK Østfold: «Rockemuseum til Trondheim».
*
Aftenposten: «Rockarkiv til Oslo».
*
Ballade: [link id=60502 title=»Rockarkivet til Solli plass. «]

Hele utredningen til ABM-utvikling kan du nå lese som pdf-dokument på denne lenken. ABM-utviklings samleside om saken finner du her. Ringve museum kan du besøke på denne nettsiden, mens Schous-alternativets hjemmesider er å finne her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev