Cato Strøm_3 (Foto: TONO.no)

TONO: – Ikke noe nytt

TONOs svenske søsterselskap, Stim, har lansert forslag om å innføre bredbåndsavgift for å kompensere for økonomiske tap forårsaket av ulovlig fildeling på nettet. Norske TONO stiller seg åpen til forslaget, men direktør Cato Strøm minner om at det ikke er en ny tanke.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, sier at TONOs standpunkt i denne saken er at de støtter ethvert forslag som gjør musikken lovlig tilgjengelig ved at rettighetshaverne og leverandørene inngår avtaler om bruk. Han understreker også at det ikke er noe nytt i dette svenske forslaget.

— Dette er egentlig et islandsk forslag som jeg ble kjent med i fjor, sier Strøm.

— Slik jeg kjenner det så omfatter dette forslaget mange rettighetshavergrupper, også produsentene, og det er et forslag med mange komplikasjoner i seg. For å få til noe slikt så kreves det altså at mange rettighetshavergrupper går sammen, at hele rettighetsbildet er på plass, og at Internettleverandørene stiller opp. Det er naturligvis knyttet en rekke juridiske problemer til dette, også konvensjonsmessige, og det vel noe utopisk over det hele slik vi kjenner nettleverandørenes holdninger. Men vi støtter løsninger som bidrar til lovlig distribusjon av musikk.

Direktør Cato Strøm legger til at TONO faktisk var inne på en lignende avtale allerede for 10 år siden.

— Dette forslaget er faktisk i tråd med det TONO lanserte overfor nettleverandørene i oktober 1997. Da forsøkte vi å få til en rammeavtale med nettleverandørene for å regulere distribusjon av rettighetsbelagt materiale. De forhandlingene brøt sammen den gangen, da nettleverandørene var engstelige for et slik samarbeid, og fordi de mente e-handelsdirektivet fritok dem for ansvar. Dette var en forløper til den situasjonen vi ser i dag.

Les mer om nevnte sak i denne eksterne lenken til digi.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev