Marianne Antonsen, 2005 (fra Nrk.no/Østfold)

Tom Skjeklesæther: – Marianne Antonsen sier ikke alt

– Marianne Antonsen opptrer i denne saken i flere roller, hevder Tom Skjeklesæther, som den siste tiden har frontet Haldens kandiatur i opplevelsessenter- og rockmuseumsdebatten. Antonsen har den siste tiden gitt sin støtte til Sæmund Fiskviks forslag om en «popera» i Bjørvika – et forslag som i følge stadig sterkere røster bare har en målsetting: Å sparke bena under Oslo-alternativet til Svein Bjørge. – Motivet er å parkere Oslo, slik at trønderalternativet vinner frem, skriver Skjeklesæther, som også ber velgerne i Østfold reflektere over hvilke personlige motiver AP-politiker Marianne Antonsen har for å støtte et lokaliseringsalternativ frontet av den mektige AP-politikeren Trond Giske.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tom Skjeklesæther, Faggruppa bak Halden-alternativet

Vi vet en ting om Marianne Antonsens utdannelse. Hun fulgte med i både historie- og geografitimene. For halvannen uke siden slo hun fast i et intervju med Fredriksstad Blad, sitat, «.at Oslo blir en hovedstad på alle måter.»

Derfor mener Marianne Antonsen (innimellom!) at Oslo også er det mest selvfølgelige sted å lokalisere et opplevelsessenter for norsk rock/rockmuseum.

Undertegnede har ingen problemer med å se at det finnes mange argumenter for Oslo. Ikke overraskende har det da også kommet på banen et forslag om å plassere institusjonen på Grünerløkka.

Det er imidlertid ikke den lokaliseringen Marianne Antonsen vil ha. Med det er vi fremme ved det som seiler opp som et svært alvorlig aspekt ved den pågående debatten om et eventuelt norsk opplevelsessenter for rock.

Marianne Antonsen opptrer i saken i flere roller og med flere, til dels skjulte, motiver. Inntil nylig har Marianne Antonsen støttet at senteret skal legges til Trøndelag. Hennes støtte kommer, formelt, fra hennes rolle som styreleder i Gramo. Hun hevder at Gramo bestemte seg for å støtte Trøndelag etter ABM (Arkiv, Bibliotek, Museum) Utviklings store presentasjonsmøte på Bristol Hotel i Oslo den 10. januar i år. Der la en delegasjon fra Halden for første gang frem «Opplevelsessenter for Rock/Halden-alternativet».

Det hører med til historien at Antonsen forlot ABMs møte før Halden hadde hatt sin presentasjon og at hun aldri har tatt kontakt med Halden for å bli bedre informert om Haldens alternativ. Det er ikke sant at Gramo bestemte seg etter 10. januar. Det foreligger et styrevedtak fra Gramo fra desember 2004, der Gramo går inn for å støtte Trøndelag.

Ved en rekke anledninger de siste ukene (Fredriksstad Blad, By: larm, NRK Østfold) har Marianne Antonsen derimot sterkt hevdet at en lokalisering til Halden vil bety dårlig besøk og dertil hørende fiasko. For å forsterke denne dommedagsprofetien legger hun til «at et slikt pengesluk igjen vil ramme andre.»

Altså, Halden-alternativet er hasardspill med resten av kulturlivet i Halden! Det er sterke påstander, ikke minst fordi de kommer fra en regionalpolitiker som ønsker at vi skal stemme henne inn på Stortinget for å ivareta Østfolds interesser.

Alle Antonsens synspunkter bør ses i perspektiv av at Marianne Antonsen inntil nylig altså har støttet trønderalternativet og egentlig fortsatt mener at det er det beste. Trønderalternativet innebærer å plassere arkivdelen i Trondheim og museum/opplevelsesdelen i Namsos. Namsos har 5000 innbyggere i byen (11.500 i storkommunen), ikke jernbaneforbindelse og ligger tre timers kjøring fra Trondheim.

Marianne Antonsen bør forklare hvorfor en lokalisering av opplevelsessenteret til Namsos ikke vil få samme katastrofale konsekvenser for byen i Nord-Trøndelag, som for Halden.

På By: larm i Stavanger la IFPI-sekretær og Spellemannspris-general Sæmund Fiskvik frem et nytt, privat Oslo-forslag, i Bjørvika. Det er dette Oslo-forslaget Marianne Antonsen (subsidiært?) støtter. Antonsen og Fiskvik driver, sammen, Gramo.

Fiskviks forslag oppfattes av mange som fullstendig urealistisk og bare med en målsetting; Å sparke bena under det andre Oslo-alternativet som frontes av Fiskviks erkefiende, Svein Bjørge. Motivet er å parkere Oslo slik at trønderalternativet vinner frem.

Etter alt å dømme har paret Fiskvik/Antonsen lovet støtte (fra Gramo/Gramart) til trønderalternativet, som frontes av blant andre Aps Trond Giske, så langt tilbake som for et år siden.

Folk i Fredrikstad bør reflektere over at Marianne Antonsen umiddelbart gikk ut mot Fredrikstad som mulig lokalisering da saken kom opp i fjor høst.

Folk i Østfold bør også reflektere over hvilke personlige motiver AP-politiker Marianne Antonsen har for å støtte et lokaliseringsalternativ frontet av den mektige AP-politikeren Trond Giske.

Halden har levert fra seg et seriøst forslag, som vi forventer behandles på lik linje med de andre innleverte forslagene av ABM Utvikling. Haldens forslag er så langt det eneste som har en konkret løsning på hvordan selve opplevelsessenteret innholdsmessig skal være! I tillegg peker vi på svært interessante muligheter for utdanningsvirksomhet knyttet til senteret, i samarbeid med Høgskolen i Østfold. På toppen foreslår vi opprettelsen av en Norsk Rocks Hall of Fame.

Haldenalternativet støttes av Østfold fylkeskommune, Østfold Arbeiderparti og Halden kommunestyre.

Dette innlegget har også vært på trykk i Fredrikstad Avis og Halden Dagblad, og kan leses i sin opprinnelige kontekst her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev