Quart-publikum 2002 (Foto: www.quart.no)

Toffen om selvkritikk, økonomiske bommerter og budsjettsprekk

Quartfestivalens ansatte har beskyldt festivalsjef Toffen Gunnufsen for å ha prøvd å melke festivalen for penger, og for å utsette festivalen for det de kaller hans «katastrofale økonomistyring». I denne andre delen av dette intervjuet slår Gunnufsen tilbake mot anklagene om budsjettsprekk: – Jeg har holdt mine budsjetter, mens de har sprengt sine. Den eneste grunnen til at den gjengen klarte seg i år, var at Asbjørn Uppstad holdt dem i nakken. Det er heller ikke riktig at jeg er kvitt Quart-gjelda – det ligger fremdeles et gjeldsbrev i banken på en halv million med mitt navn på, sier Gunnufsen.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Toffen Gunnufsen har fått mye kritikk fra sine egne de siste ukene. Noen av beskyldningene har gått på at Gunnufsen ikke har hatt styring på Quart-økonomien, og at han ved flere anledninger har forsøkt å ta fortjeneste ut av stiftelsen.

— Jeg har aldri hatt noen intensjoner om å mele min egen kake, men det betyr ikke at jeg aldri tar selvkritikk, slik noen tydeligvis mener. Jeg har gjort dumme ting i forhold til Quart Rett, og det har jeg innrømmet mange ganger.

Men hvorfor gikk du inn med aksjer i dette selskapet, hvis det ikke var for å tjene penger på festivalen?

— Jeg ville kjøpe aksjer fordi jeg trodde at hvis jeg var aksjonær, så kunne jeg ha en indirekte kontroll på Eftestøl og Buli, men det viste seg jo å ikke stemme. . Da det ble klart at Eftestøl og Buli hadde satt sponsorpengene inn i alpinanlegget på Gautefall selv om jeg var sterkt i mot det, leverte jeg aksjene tilbake for det jeg hadde betalt – 105 000 kr. – og trakk meg ut. Jeg hadde kausjonert på festivalen i mange år – på det verste var jeg oppe i summer på 6 millioner. Nå sist gang hadde vi valget mellom å stille personlig kausjon på halvannen million, eller slå festivalen konkurs – og det var etter at jeg var ute av Quart Rett. Vi valgte det første, og både Eftestøl, Buli og jeg signerte kausjonspapirene

Så dine investeringer i Quart rett var ikke et forsøk på å tjene penger på festivalen?

— Nei, den eneste tanken jeg hadde med aksjekjøpet, var å få litt igjen for alle de pengene jeg hadde lagt ut igjennom årene, jeg trodde aldri at jeg kom til å bli rik på dette, påstår Gunnufsen.

Festivalsjefen avviser samtidig at han tenkte mer på sin egen lommebok enn Quartens vel i lynforliket mellom festivalen og investorene. Avtalen skisserte at investorene beholdt de 5,5 millionene de hadde tatt ut, mot at de avsto fra flere krav mot festivalen – og at Gunnufsen ble fritatt fra kausjonsansvaret på 1 million, som han hadde tatt på seg sammen med Eftestøl og Buli.

Gunnufsen – du ble kvitt gjeld, Eftestøl og Buli ble kvitt en potensielt dyr tvistesak, og Quart ble sittende igjen som svarteper, med en sponsoravtale de må oppfylle i mange år fremover uten sponsorinntekter. Forstår du at de ansatte reagerer negativt på dette?

— At jeg har blitt kvitt min gjeld, er ikke riktig. Det ligger fremdeles et gjeldsbrev i banken på en halv million med mitt navn på. Allerede ved juletider vedtok styret at Quart skulle overta mine kausjoner, fordi det var feil at ansatte skulle ha kausjonsansvar for festivalen. Da Quartstyret kontaktet Eftestøl og Buli for å få betalt ut min tredjedel av beløpet, nektet de to; skulle jeg betales ut av kausjonen, fikk Quartstyret betale hele kausjonen. De følte at de hadde penger til gode, og fordi vi hadde brutt med dem, så fikk vi heller gå rettens vei for å hente ut det vi følte at de skyldte oss. Dermed måtte Quartstyret avvente – de hadde ikke penger til dette, og var veldig lite lystne på å stille rettslige krav til Eftestøl og Buli. Hadde de gjort det, hadde de naturligvis gått til sak mot oss også. Det eneste forliket gjorde i forhold til min kausjon, var å dele ansvaret i tre deler. Eftestøl og Buli tok hver sin halve million – jeg sitter fremdeles igjen med den andre halve, forklarer Gunnufsen.

Når det gjelder bildet som har blitt tegnet av ham som «en vandrende økonomisk katastrofe», har Gunnufsen også behov for å svare for seg:

— At jeg skal ha vært laus på økonomien, mens de andre liksom har vært eksemplariske, er bare tull, og det har jeg flere eksempler på, sier Gunnufsen, som spesielt har en høne å plukke med Alf Solbakken, som i mange år har vært ansvarlig for å booke de norske bandene til Quart. Til Ballade sa Solbakken at Gunnufsen var » genial på booking av band, men katastrofal på økonomi og personalbehandling».

— Hvis det er slik virkeligheten er, forstår jeg ikke hvordan Solbakken har tenkt til å forklare disse tallene, sier Gunnufsen, og legger frem en tabell fra budsjettet 2004:

Post
BOOKING – Toffen / Alf
Budsjett
Forbruk
Resultat
5321
Honorar norske artister
1 095 000
1 263 655
-168 655
5330
Honorar utenlandske artister inkl Artistskatt/Fly
11 460 000
11 488 113
-28 113
7700
Artistskatt utenlandske artister
0
0
5323
Kommisjon agenter
300 000
224 000
76 000
Sum Booking
12 855 000
12 975 768
-120 768

— Dette viser klart at Solbakken, som sitter med ansvaret for de norske artistene, hadde en budsjettsprekk på 168 655,- eller 15%. Jeg, som har ansvaret for det andre du ser på listen, sparte penger for festivalen, sier Gunnufsen, som også presiserer at denne innsparingen ble budsjettregulert for info og presse.

Men det er ikke bare Solbakken som har sprukket, i henhold til Gunnufsen:

— Ta for eksempel 2003: Da kom det godt med folk; vi hadde et billettoverskudd på 1,1 millioner og vi hadde spart 400 000 på kanselleringer. Dermed skulle vi ha 1,5 millioner i overskudd – hvis alle hadde holdt budsjettene sine. Jeg spurte alle om dette var tilfellet, og alle svarte at ja, budsjettene var holdt. Dermed ble det utbetalt en liten bonus, som er betinget av at man klarer dette. Da de endelige tallene kom inn, sto vi med et resultat på 1.2 millioner – i minus! Det betyr at 2.7 millioner har forsvunnet og så står de der og sier at de har holdt budsjettene sine?

Hvor har disse 2,7 millionene blitt av?

— Det har forsvunnet i «strakstiltak», lure løsninger, forglemmelser, og forsøk på å dytte utgifter som kommer inn over på andre. Folk har tydeligvis ikke tatt ansvaret for sine egne budsjetter, og det holder ikke, sier Gunnufsen.

Men hva med årets festival – har du og de ansatte holdt seg innenfor rammene denne gangen?

— Jada, jeg har holdt mine budsjetter i år også. De andre har også klart seg uten sprekker, men det er mye fordi Asbjørn Uppstad har holdt dem i nakken hele veien. De eneste sprekkene vi hadde var på grunn av regnskurer og manglende sponsorpenger, sier Gunnufsen.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev