Arnfinn Bjerkestrand

– Tendensiøse utsagn fra Voices Music & Entertainment

– Å antyde at artistenes organisasjonstilhørighet skulle være årsak til at plateselskaper eventuelt driver forretningsmessig uforsvarlig, er jo det rene pølsevev. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) reagerer på hva han kaller tendensiøse utsagn i gårsdagens pressemelding fra Voices Music & Entertainment AS (VME).

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

­ Vi er smertelig klar over at platebransjen nå opplever vanskelige tider. Men å antyde at artistenes organisasjonstilhørighet skulle være årsak til at plateselskaper eventuelt driver forretningsmessig uforsvarlig, er jo det rene pølsevev. Lagmannsrettens dom sier meg tvert imot at aktørene i platebransjen, og da særlig artistene, trenger sterke organisasjoner, sier Bjerkestrand.

Han fortsetter: ­ Dag Krogsvolds påstand om at utfallet av tvisten mellom Motorpsycho og VME var gitt på forhånd, og at saken nærmest har vært et spill for galleriet, vil jeg på det sterkeste ta avstand fra. Krogsvold vet like godt som oss at Motorpsycho først og fremst har et ønske om å gjøre sine innspillinger tilgjengelige for publikum, herunder i formater som både bandet og publikum foretrekker. Dette har ikke VME evnet å oppfylle under de gjeldende avtalene.

­ Det gjenstår som et ubestridt faktum at innspillingene er Motorpsychos eiendom. VME har imidlertid klart å sikre seg retten til å utnytte innspillingene så lenge de har opphavsrettslig vern. Hvis det var dette Motorpsycho ville da bandet i sin tid inngikk avtalene med Voices of Wonder, hadde det aldri blitt noen rettssak, sier Bjerkestrand.

­ Når det gjelder spørsmålet om produksjonsstøtten fra Norsk kassettavgiftsfond, fastholder vi at det er vanskelig å forstå at et plateselskap søker om, og mottar, støtte til refusjon av utgifter som artisten har påtatt seg, uten at dette kommer artisten direkte til gode. Støtten gikk her til å kompensere for selskapets utgifter, slik at bandet først kunne tenke på sin utgiftsdekning idet selskapet begynte å tjene penger. Hvor rimelig er det, spør Bjerkestrand.

­ Jeg har forøvrig merket meg Dag Krogsvolds umiddelbare reaksjon på lagmannsrettens dom, da han til nettstedet Spot.no sa at han er fornøyd med at selskapets avtaler «holder vann». Motorpsycho uttalte både for byretten og lagmannsretten at hvis VME får medhold i sin avtaletolkning, så er bandet blitt lurt. Man må jo spørre seg hvor god reklame dette kan være for Krogsvold og selskapet hans, avslutter Arnfinn Bjerkestran

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.