Espen Hille, Kristiansand Rock City (Foto: Louis S. Holbrook, Stimuli.nu)

Tar bladet fra munnen: Quart-ansatte om drittpakker, illojalitet, løgn og dugnadsånd

I dette åpne brevet fra Quartadministrasjonen, som er sendt eksklusivt til Ballade, kommenterer de Quart-ansatte «for første gang på 13 år» den ukulturen de mener har preget festivalen alt for lenge. – Vi har vært tause vitner til uetisk, korttenkt, grådig, uærlig og æreløs opptreden fra Quartens «ledelse», og handlinger har som skadet alt fra våre kolleger og venner til Quartens merkevarenavn og troverdighet, skriver de fem ansatte, som samtidig understreker at de ikke har tillit til «Quart-ryddegutt» Asbjørn Uppstad og styremedlem Tormod Nyberg: – Vi har skrevet dette brevet fordi vi ville vise vår støtte til det avtroppende styrets flertall, som i våre øyne har gjort en kjempejobb for å ivareta festivalens interesser – og ikke nødvendigvis det som har vært mest fordelaktig for Asbjørn Uppstad, Toffen, Tormod Nyberg eller kommunen. Vi har ingen økonomiske eller personlige motiver annet enn et ønske om en trygg og kul arbeidsplass – alt vi forlanger er et styre vi kan stole på, skriv

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Elisabeth Gran, Alf Solbakken, Rich Nordskog, Pål Hetland og Espen Hille

Åpent brev fra Quartadministrasjonen

Grunnet enkelte mediers selektive sitatbruk og konfliktsøkende agenda, har vi i Quart-administrasjonen bestemt oss for ikke å uttale oss mer i pressen i forbindelse med den intrikate situasjonen rundt Quartfestivalen. Der for skriver vi dette brevet for å oppklare våre reelle synspunkter og grunnlaget for disse. Det vi ønsker å kommentere er hvorfor våre meninger havnet på trykk, hvorfor vi ikke har tillit til enkelte involverte og hva vi synes om Fædrelandsvennens tradisjonelle inkonsekventhet.

I over to år har vi vært tause vitner til en mengde meget pinlige oppslag i media rundt festivalen vår. Vi har ikke kommentert noe av det som mange av oss har funnet uetisk, korttenkt, grådig, uærlig og æreløs opptreden fra Quartens «ledelse» (les Toffen, Buli, Eftestøl, Asbjørn Uppstad og enkelte styremedlemmer). Vi har vært vitne til handlinger som skadet alt fra våre kolleger og venner til Quartens merkevarenavn og troverdighet. Uten at vi har kommentert dette – av lojalitet overfor Quartfestivalen.

Da vi etter siste ukes avsløringer rundt «Gutteklubben» ble spurt av Fevennen om hva vi synes om de siste dagers hendelser, valgte vi å ta bladet fra munnen. For første gang på 13 år. Rett og slett fordi vi ville vise vår støtte til det avtroppende styrets flertall, som i våre øyne har gjort en kjempejobb for å ivareta festivalens interesser – og ikke nødvendigvis det som har vært mest fordelaktig for Asbjørn Uppstad, Toffen, Tormod Nyberg eller kommunen. Og når bladet er fjernet fra munnen er det helt naturlig at vi kommer inn på den ukulturen vi har vært vitne til alt for lenge, selv om det inkluderer personrettet kritikk mot enkelte.

Fædrelandsvennen skrev lørdag 23. oktober om en SMS fra Tormod Nyberg som ble feilsendt til administrasjonen. Dette er korrekt. Den 13. oktober mottok vi en SMS fra Tormod Nyberg som egentlig var beregnet til Toffen. Vi skjønte ikke helt betydningen av denne før vi så resultatet av rådmannens innstilling til nytt styre. Da gikk vi til Fædrelandsvennen med denne i håp om at gamlingene skjønte hvor uheldig slikt hemmelighetskremmeri er for festivalens troverdighet. Vi ønsket da ikke å stå frem grunnet det rabalderet vi visste det ville føre til.

Når Fædrelandsvennen lørdag 23. oktober så konfronterer oss med denne feilsendte SMS’en, nektet de oss å bruke vår rett til tilsvar. Vi svarte egentlig: «Når fyren (Nyberg) ikke vet å håndtere en mobiltelefon, så får han ta konsekvensene av dette. Vi for vår del mente at innholdet var av offentlig interesse.» Når avisa ikke evner å trykke denne kommentaren, så virker vi som en gjeng med tystere uten annen agenda enn å lage kvalm.

Den samme SMS’en ble først omtalt i Fædrelandsvennen onsdag 20. oktober. Den ble utslagsgivende for at Fædrelandsvennen på lederplass skrev hva de synes om kommunens og rådmannens oppførsel i denne saken. De kalte det for en «stalinistisk utrenskning». Når vi dagen etter uttaler oss kritisk til ukulturen som har eksistert på Quart, så greier Fædrelandsvennen å anklage oss for å være illojale mot festivalen. Mener de at vi bare skal sitte på gjerdet og være vitne til en «stalinistisk utrenskning» uten å si hva vi mener om det??

Som sagt i innledningen så er vi jo vant med avisens inkonsekvente tradisjon. Men når de attpå til beskylder oss for å ha mobbet bort Cathrine Jacobsen, så må vi spørre hvordan i all verden de kan påstå å vite noe om dette? Vi antar at Fædrelandsvennen bruker «drittpakka» Jacobsen ga til Geelmuyden & Kiese i 2003 som utgangspunkt for sine påstander – en «drittpakke» som inneholdt meget nedlatende omtale av flere av de ansatte.

Det skremmende er at de er selvgode nok til å fremstille sine påstander som en sannhet. For påstanden er en søkt løgn. For vi vet at Jacobsen sluttet av HELT andre grunner, men disse ønsker vi ikke konkretisere da det vil føre til flere personrettede angrep. Det er Quartens fremtid som vi er opptatt av. Vi ønsker å få orden på alt rotet rundt Quart, et rot som ryddegutten Uppstad ikke har greidd å rydde opp i. Tvert imot; han har gjort oss mer usikre og pådratt festivalen et nytt underskudd i million-klassen.

Quartens fremtid mener vi ser mørk ut dersom Nyberg og Uppstad skal fortsette med sitt altfor store involvement i festivalen. De har ingen tillit hos oss og vet ikke hva som er Quartens sjel. De har kun fokus på hva som tjener deres interesser. Bakgrunnen for at vi kan påstå dette har sammenheng med et møte vi og en del av gruppelederne hadde torsdag kveld. Der ble vi informert av avtroppende styremedlem Ellen Rudnes om hva som faktisk har skjedd på styrenivå det siste året. Det var denne informasjonen vi omtalte som sjokkerende.

Det er vrient å innlemme folk i den absurde situasjonen festivalen er i, detaljene florerer og alt henger sammen. Men følgende momenter som vi ble fortalt bør være rimelig lette å forstå:

* Da det nye styret ble innsatt for rundt et år siden, ble de servert en svært lite flatterende presentasjon av de fleste i administrasjonen av Toffen og Uppstad. Dette som begrunnelse for at organisasjonen måtte gjennom store forandringer. Det ble skissert at mye av problematikken grunner i de ansatte. For kort tid siden har enkelte av oss fått en beklagelse fra to av styremedlemmene fordi de trodde på Toffen og Uppstads beskrivelse av oss. Begge understrekte at de nå vet at det ikke er vi som er problemet. Tormod Nyberg er IKKE en av de som har beklaget seg…

* Vi ble fortalt om håpløse styremøter uten sakspapirer, mangelfull dagsorden og forberedelse, planer som flyter og endres fra styremøte til styremøte, ingen innsikt i regnskapet på tross av gjentatte forespørsler, osv.

* Lite tydet på at Nyberg prioriterte de ansatte. For oss ansatte virker det som om Tormod Nyberg ukritisk kjøpte denne presentasjonen og at dette har vært basis for hans videre arbeid i styret for Quartfestivalen.

* Flertallet i styret var svært kritiske til at private investorer var løsningen på Quartfestivalens økonomiske situasjon. Ledelsen kom på tross av dette med flere a/s modeller som de frontet både eksternt og internt. Toffen var i disse foreslått som aksjonær og på forespørsel fra NRK svarer Uppstad at han ville være interessert i å kjøpe aksjer i Quartfestivalen.
* Styreflertallet stilte seg tvilende til om Uppstad var lojal til flertallets intensjoner i sin kontakt med eksterne samarbeidspartnere. De følte etter hvert at han styrte etter egen agenda og at dette preget informasjonen tilbake til styret.

* Rudnes kunne heldigvis fortelle at vår representant i styret, Erik Landet, har gjort en glimrende innsats. Han har vært ærlig, modig, konstruktiv og kreativ gjennom hele prosessen.

Disse momentene stemmer godt overens med det flere av de ansatte har opplevd det siste året. Uppstad har stort sett sittet på kontoret til Toffen med døren lukket – sammen med Toffen. Uppstad har også blitt avslørt i løgn flere ganger av oss i administrasjonen. Hemmelighetskremmeriet og de skjulte agendaene har vært så åpenlyse, at vi til slutt kun har reagert med en oppgitt latter. Når vår kjære Toffen – en raring som vi alle tross alt er ganske glad i – nå kritiserer oss for å ha lukkede møter, så er det som om Hitler skulle kritisert oss for rasisme – helt ute. Likevel ser vi på Toffen som en av oss, han har bare forvillet seg inn på den andre siden av gjerdet.

Vi vil også gjerne nevne at vi ønsker å ha Borgar Dahle eller Erik Landet som vår representant i et nytt styre. Det er jo lov å ytre, selv om vi vet vi ikke har krav på noen representant i et interimstyre. Men vi registrerer i lørdagens Fevennen at Tormod Tekstmelding ikke skjønner hva vi skal med Borgar Dahle i styret, en mann som har drevet Notodden Blues i mange år og gjennomført en liknende økonomisk snuoperasjon med stor suksess. Det er fint du ser på deg selv som en viktigere ressurs for en musikkfestival, Tormod- våkn opp!!

Tormod Nyberg sier dessuten til Fevennen samme dag at han beundrer Uppstad for sin dugnadsånd. Vi husker at det var slik Uppstad presenterte seg selv for oss på vårt første møte for et snaut år siden; han skulle drive dugnad for å redde Quart. Siden den tid har Uppstad fakturert Quart for en halv million kroner for sin konsulentvirksomhet. Det er nesten dobbelt så mye som en vanlig årslønn for de Quart-ansatte…eh…vi vil også jobbe dugnad.

Dette er en kort oppsummering av grunnlaget for hvorfor vi ikke har tillit til verken Uppstad eller Nyberg i et nytt styre. Selv om det er midlertidig. For det er ingenting som indikerer at de vil prioritere å slåss for det som er det beste for Quart og dens ansatte. Til det er deres falskhet og personlige ambisjoner for dårlig skjult. Dessuten er de altfor gamle til å vite hva Quart egentlig dreier seg om.

Ifølge den berømte SMS’en fra Tormod Nyberg ønsket de å gi litt ros til Bjarne Ugland (AP). Ugland som tilfeldigvis er leder av Valgkomiteen, og en mann vi vet har uttalt seg meget kritisk om personer i vår administrasjon i ulike sammenhenger. Vi antar at det er grunnen til at han så utrolig arrogant ignorerer våre innsigelser.

Vi vil derfor oppfordre de resterende politikerne til en ting; ikke vær så arrogante at dere overser vår totale mangel på tillit til Tormod Nyberg og Asbjørn Uppstad. Vi har ingen økonomiske eller personlige motiver annet enn et ønske om en trygg og kul arbeidsplass. Og alt vi forlanger er et styre vi kan stole på.

Er det ikke litt lurt å høre på oss denne gangen?

Elisabeth Gran
Alf Solbakken
Rich Nordskog
Pål Hetland
Espen Hille

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev