Schous-kvartalet

Svein Bjørge: – Oslo er vinneren!

I forrige uke gikk høringsfristen for opprettelsen av et pop- og rock-arkiv, samt et nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk, ut. Rundt tredve interessenter og organisasjoner i musikklivet, deriblant Musikkinformasjonssenteret, FONO, IFPI og Rikskonsertene, har nå sagt sin mening om saken. Selv om konklusjonene går i forskjellige retninger, velger Oslo-pådriver Svein Bjørge å se høringene som en seier for Schous-alternativet. – Det vil være mildt sagt oppsiktsvekkende om nå et politisk vedtak skal gå på tvers av det miljøet selv ønsker, skriver han i dette åpne brevet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Svein Bjørge, Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk

Oslo er vinneren!

Å opprette et opplevelsessenter for den norske populærmusikkhistorien et annet sted enn der den norske platebransje ønsker det, vil selvsagt være helt meningsløst.
Den høringsuttalelsen til Kultur- og kirkedepartementet alle derfor har vært mest spent på er uttalelsen til FONO, interesseorganisasjonen for de norske plateselskapene.

Det er med stor tilfredsstillelse Oslo-alternativet registrerer at FONO i sin høringsuttalelse til Kultur- og Kirkedepartementet er krystallklar på at Schous plass, på Grünerløkka i Oslo er den eneste fornuftige plasseringen av det nasjonale opplevelsessenteret for norsk populærmusikk.

”FONO mener at Osloalternativet er det beste forslaget til et slikt opplevelsessenter (…), og vil bli et kraftsenter for norsk musikkliv generelt”.

I tillegg er Institutt for Norsk Populærmusikk – INP’s høringsuttalelse soleklar til fordel for Oslo:

”INP mener at det bør legges størst vekt på de faglige argumentene, at prosjektet har god forankring i musikkmiljøene og at det foreligger et stort nok publikumsgrunnlag. I dette perspektivet skiller prosjektet på Schous Plass i Oslo seg klart ut som det beste, og får derfor vår fulle støtte.”

INP blir i ABM-utviklings utredning anbefalt å stå for arkivoppgaven til den norske populærmusikken.

Det er også veldig tilfredsstillende å se at Norsk Folkemuseum klart anbefaler en lokalisering i Oslo:

”Å ta vare på, bygge opp kunnskap om og presentere norsk rock- og pophistorie ser vi som en nasjonal oppgave, som derfor bør legges til en nasjonal institusjon i hovedstaden. Vi mener videre at det kulturkomplekset pop- og rock inngår i er så omfattende at det ikke bare hører hjemme på et spesialmuseum, men på et generelt kulturhistorisk museum.

Vi minner i så måte om at det foreslåtte Ringve Museum i Trondheim primært er å regne som et museum for musikkinstrumenter.

Når også Norsk musikkbibliotekforening, Norsk Viseforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk Country-forbund alle tydelig, og godt begrunnet, anbefaler en plassering i Oslo, så bør saken om plasseringen av det nasjonale opplevelsessenteret for norsk populærmusikk nå være avklart. Til fordel for en plassering på Schous plass i Oslo.

Det strømmer også inn støtteerklæringer fra norske artister og bransjeaktører som mener det er en selvfølge at det nasjonale opplevelsessenteret må plasseres i hovedstaden.

Det vil være mildt sagt oppsiktsvekkende om nå et politisk vedtak skal gå på tvers av det miljøet selv ønsker.

Vennlig hilsen

Svein Bjørge

Redaksjonell note: Alle høringsuttalelsene kan du nå studere i ro og mak på denne siden fra Kultur- og Kirkedepartementet. Nettsidene til Schous-alternativet finner du her, mens Adresseavisen har en artikkel om saken under tittelen «Tre for rock i Trøndelag», der man bl.a. fokuserer på at Nasjonalbiblioteket, Norsk kulturråd og IFPI støtter at det etableres et rockemuseum og opplevelsessenter i Trondheim.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev