PopBunkerDora1

SV: – Våre representanter var godt informert i Rockmuseumssaken

Lokaliseringen av et opplevelsessenter og arkiv for pop og rock, er etter alt å dømme avgjort. Men ble beslutningen fattet på sviktende grunnlag? Kulturpolitisk talsmann for SV, Mai Hansen, mener SVs folk visste nok: – Om man har valgt det beste alternativet , skal ikke jeg gå god for, men jeg føler at våre representanter var godt nok informert om både Oslo og Trøndelagsalternativet, sier Hansen. Hun bekrefter også at pop/rock-arkivet skal være Nasjonalbibliotekets ansvar.

Kalender

Av Knut Steen

— SV ville helst ha tatt opp lokaliseringen av et opplevelsessenter og arkiv for pop og rock som egen sak i Stortinget, mest for å informere om utviklingen blant de andre alternativene, sier Kulturpolitisk talsmann for SV, Mai Hansen.

Selv er hun østfolding, og mest positivt innstilt til Haldens prosjektbeskrivelse. I forhold til Trondheim og Oslo, føler hun at SVs representanter var godt nok informert til å stemme over saken:

— Det har vært mye snakk om to alternativer, men hadde vi hatt dette oppe som egen sak, ville vi kunnet fokusere bredere, og mer på de andre prosjektene, som har blitt bedre og bedre. Derfor er det synd at Valgerd Svarstad Huagland gjorde dette til en budsjettsak. Det er snakk om et viktig løft for regionene, som vi fremdeles håper på å få realisert, sier Hansen.

I forhold til den saksdokumentasjonen Ballade la ut onsdag, forteller Hansen at stortingsrepresentantene fikk mer underlag enn som så:

— Å si at dette var alt stortingsrepresentantene fikk vite om saken før de skulle stemme, blir veldig feil. Nå vet ikke jeg hvordan Ballade har fått tak i dette dokumentet, men det var uansett tre notater totalt, som ga et mer helhetlig bilde. Ett av dem var mer i favør av Oslo, og det ble også klargjort at det var en vesentlig prisforskjell på de to alternativene, sier Hansen.

I tillegg påpeker hun at SVs kulturfraksjon har hatt god anledning til å sette seg inn i saken:

— SV har den samme kultur-gruppen som vi hadde forrige stortingsperiode, så vi har gått igjennom saken flere ganger. I tillegg er det få politiske områder som har like god informasjonsflyt som kulturfeltet; lobbyeringen er til tider formidabel. Jeg mener at denne saken har vært bredere behandlet i vårt parti enn mange andre saker, og selv om jeg ikke kan gå god for hva hver enkelt representant vet, regner jeg med at de er kvalifiserte i forhold til de valgene de tar. Grunnlaget for å sette seg inn i ting, har i alle fall vært veldig godt, mener Hansen.

Hvor pop/rock arkivet skal plasseres, virker enda ikke klart. I den nevnte saksdokumentasjonen kommer det frem at AP og SV er enige om at arkivbiten skal være et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Ringve Museum. Men hvor skal arkivet ligge?

Mai Hansen forteller at det enda er mange detaljer som ikke er avklart:

— Vi skal jobbe med denne saken til budsjettet leveres, men vi er enige om at det er nasjonalbiblioteket som skal ha ansvaret for arkivet, sier Hansen.

Og det er SV og AP enige om?

— Ja. Men dette er bare en av de momentene vi skal jobbe med å konkretisere nå, sier Hansen, som samtidig på peker at regionalpolitikk er et viktig moment for SV:

— Vi har et landsmøtevedtak på at vi skal vurdere å plassere ting utenfor Oslo. I forrige periode ble det bestemt at man skulle bygge en Opera i byen, og en Scene for folkemusikk.

Men om denne riksscenen for folkemusikk får noen finansiering, vet man ikke enda?

— Det er riktig. Vedtaket om lokalisering er jo gjort, men finansiering blir ikke klart før revidert statsbudsjett er klart den 11. november.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev