Ivar Johansen, Oslo SV

SV-krav om øvingslokaler for Oslomusikere

«Byrådet bør utarbeide en plan for hvor hvordan kommunens lokaler kan stilles til rådighet som øvingslokalere for musikere» foreslår SVs bystyremedlemmer Kari Pahle og Ivar Johansen i et privat forslag i Oslo bystyre, som ble lagt frem i går. Her bes byrådet ta større ansvar for at Oslos musikkliv skal fortsette å blomstre i en mangfolding kulturby. «Gjennom et spleiselag mellom musikklivet, staten og Oslo kommune kan kommunens bidrag være å stille med gratis eller rimelige lokaler», heter det i forslaget.

Kalender

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

New Conception of Raga

16/08/2020 Kl. 18:00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det har lenge vært kjent at det er en prekær mangel på øvingslokaler for musikere i hovedstadsområdet. Runar Eggesvik på Cafe Mono formulerte situasjonen slik i et intervju i Morgenbladet i august:

— Hadde det ikke vært for mulighetene i det nedlagte Ringnes-bryggeriet, der både Madrugada og Turboneger øver, hadde det vært fullstendig krise. Oslo har minst 20 forskjellige konsertsteder mot Bergens fire, men det finnes ikke øvingslokaler. Kommunen kan ikke ta noe ære for de siste års musikalske eksplosjon i Oslo.

Nå ønsker to sentrale politikere i Oslo SV å gjøre noe med dette. Kari Pahle og Ivar Johansen viser til bystyrereglementets § 10a, som åpner opp for at medlemmer av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret.

De to, som begge er medlemmer av Oslo bystyre, skriver i et åpent brev til bystyret om hvordan man kan jobbe for å bedre forholdene for Oslo som musikk- og kulturby:

— I Oslo blomstrer engasjementet for musikk. Årlig arrangeres det en rekke festivaler for utøvere, både med profesjonell og amatørmessig bakgrunn. Det musikalske mangfoldet bidrar sterkt til at Oslo er en levende kulturby hvor mange ulike kulturer og former kommer til uttrykk, og på mange ulike nivå. SV mener at Oslo kommune har en viktig oppgave i å stimulere og understøtte et slikt mangfold.

— Den siste tiden har det kommet frem at ventelistene for å finne egnede øvingslokaler er lange. Eiere av lokaler som brukes til dette formål melder om flere henvendelser daglig fra folk som ønsker et sted å øve. Antall utøvere som står på venteliste er dobbelt så mange som de som får tilbud om lokale.

— Problemer med å finne øvingslokaler gjelder spesielt uorganiserte og uetablerte musikere, og da spesielt for unge som spiller band. Det er viktig at forholdene blir lagt til rette slik at det gis rom for denne type musikk, og for den gruppen av musikere som disse representerer. I tillegg til å bidra til et musikalsk mangfold, er dette et viktig fritidstilbud for mange unge mennesker i Oslo. Gjennom et spleiselag mellom musikklivet, staten og Oslo kommune kan kommunens bidrag være å stille med gratis eller rimelige lokaler.

På denne bakgrunnen fremmet Pahle og Jonhansen tirsdag 19. november følgende forslag:

1. Bystyret ber byrådet utarbeide en plan for hvordan egnede lokaler som eies/disponeres av Oslo kommune kan stilles til rådighet som øvingslokaler for grupper som jobber med musikk.

2. Bystyret ber byrådet ta initiativ til samarbeid med Norges/Oslo Musikkråd med tanke på å utvikle flere egnede øvingslokaler i Oslo.

— Saken skal nå forberedes av bystyrets kultur- og utdanningskomite, for deretter å behandles av bystyret i plenum, forteller Ivar Johansen til Ballade. – Etter vår mening må byrådet ta større ansvar for at Oslos musikkliv skal fortsette å blomstre i en mangfolding kulturby.

Ballade synes forslaget er et svært godt initiativ, og vil naturligvis følge den videre prosessen fremover. Mer bakgrunnsstoff finner du bl.a. i denne artikelen på Aftenposten, der Erlend Rasmussen, som er leder for Musikkverkstedordningen i Norsk musikkråd, kommer med følgende oppfordring til de kulturpolitiske myndighetene:

— Fotballspillere får fotballbaner, og musikere må få øvingslokaler.

Ivar Johansens egne hjemmesider, der forslaget utdypes med ytterligere bakgrunnsstoff, finner du på denne lenken.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev