Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)

Surt samarbeidsklima og mangel på kulturansvar

Det var ikke bare i forkant av produksjonen av U:Musikk at samarbeidet mellom TV-folk og Petre ikke virket, i følge intervjuene til Wolf og Stavseth. Nazneen Khan forteller det var en alvorlig mangel på koordinasjon og evne til å trekke veksler på andres kunnskap i bedriften NRK, mens nåværende EMI-sjef Nils Heldal, som da «Splitter Pine…» ble ført i pennen fremdeles var Petre-sjef, sier rett ut: .- Det har aldri vært satset penger på pop og rock som kultur i NRK, og NRK har aldri sett på det som sin oppgave å dekke dette området, i motsetning til f.eks. BBC. Det er skammelig at NRK har forvaltet sitt kulturansvar så dårlig!

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Underveis ble det gjort forsøk på å slå sammen krefter fra U-redaksjonen og Petre.

— Det var en periode et forsøk på å få til et samarbeid mellom tv og Petre, men det ble jo aldri noe av. Det er så utrolig mange personlige intriger og tullete problemer som ødelegger. Det er en alvorlig mangel på koordinasjon og evne til å trekke veksler på andres kunnskap i bedriften NRK, forteller Nazneen Khan.

Anja Viuf har denne forklaringen: – Vi hadde aldri noe problem på ledernivå. Jeg og Nils (Heldal) hadde mange fruktbare møter om samarbeid, og vi utvekslet også ideer. Og vi brukte jo Olle Abstract fra Petre i «Klubb 7» på NRK2. Men jeg så jo at det var dårlig kommunikasjon mellom «U:Musikk»-redaksjonen og Petre. Det kan nok tenkes at dette kom som en følge av den klassiske radio-tv-konflikten. At man er misunnelige på hverandre.

Selv om interne stridigheter ikke akkurat ga musikksatsingen et ekstra «dytt», slet man også med det enkelte karakteriserer som et «antikvarisk» kultursyn i NRK TV:

En kulturell forplikelse?
Kampen for et seriøst popmusikkmagasin handler ikke bare om at musikkinteresserte skal få tilfredsstilt sine behov. Popkulturen er også en del av den norske kulturarven og derfor en plikt for NRK å dokumentere. Leser man vedtektene finner man ut at dette er noe de egentlig også mener selv:

«NRK skal støtte, skape og utvikle norsk kultur, kunst og underholdning.» (Punkt 3 i NRKs formålsparagraf).

Medieforsker Arnt Maasø ser at svensk tv har vært mye flinkere enn NRK til å dekke popkulturen:

— SVT har ganske riktig satset mer på pop/rock gjennom mange år. Vet ikke om det skyldes at pop/rock tas mer alvorlig som allmennkringkastingsforpliktelse der, eller at populærmusikk generelt sett er viktigere i det svenske samfunnet.NRK har bl.a. blitt kritisert for å spille for lite norsk musikk i radio, noe jeg tviler på SVT (eller svensk radio) har like store «problemer» med.

— Aksepten for pop og rock i samfunnet ganske fersk. Jeg vil påstå at ikke engang Dagbladet regnet popkultur som seriøst kunst- og kulturutrykk før på slutten av 1980- eller begynnelsen av 1990-tallet, men NRK har aldri tatt det på alvor. Ikke en gang nå, sier Håkon Moslet.

Påstanden om at NRK aldri har tatt pop og rock helt på alvor får støtte også internt. Kanalsjef i NRK Petre, Nils Heldal, er langt på vei enig:

— Det sier litt at når NRK skulle lage sin tredje radiokanal, så vurderte man faktisk å lage en kanal som i hovedsak skulle by på klassisk musikk, og ikke lage en kanal for ungdommen, sier Heldal. Han priser seg lykkeligfor at noen heldigvis slo i bordet og sørget for at Petre ble en ungdomskanal.

— Norge og NRK var ekstremt sent ute med å komme med en egen kanal for ungdom, med musikk og kultur som ungdom er interessert i. I Norge fikk vi ikke Petre før i 1993, mens både Sverige og England og flere andre land vi i NRK liker å sammenlikne oss med, hadde hatt tilsvarende kanaler i en årrekke allerede. I Sverige har de hatt sitt P3, og BBC har hatt sin Radio One i «alle år». Dette har igjen ført til en utvikling der popkulturen i mye større grad er en akseptert del av kulturbildet. Og ikke bare blant ungdom, men også blant de eldre, og dermed er det større grobunn for et TV-program om musikk. Det har aldri vært satset penger på pop og rock som kultur i NRK, og NRK har aldri sett på det som sin oppgave å dekke dette området, i motsetning til f.eks. BBC.

Nils Heldal er oppgitt: – Det er skammelig at NRK har forvaltet sitt kulturansvar så dårlig!

Ikke bare for ungdom
Både Marit Karlsen og Harald Are Lund sier pop og rock når ut til langt flere enn barn og ungdom. Som programleder for «Roxrevyen» får de mye respons. Den kommer fra mennesker i alle aldre.

— Jeg er jo over 50 sjøl, og får stadig vekk telefoner, brev og e-post fra jevnaldrende, sier Lund.

— I England er popmusikk like stort som fotball og annen kultur blant folket, og det er i stor grad takket være TV, sier Marit Karlsen, og trekker fram programmer som «Later with Jools Holland» og «Top of The Pops» som eksempler på programmer som dreier seg om popmusikk og som er veldig populære.

— Men det er klart det er en annen kultur i Norge. Popkulturen har ikke grodd seg like fast i samfunnet, og i hvert fall ikke i næringslivet. Det er nesten rart at ikke de ser potensialet popkulturen har. Det er tross alt verdens syvende største næringsindustri, sier Karlsen.

— NRK TV er en skam når det gjelder musikkdekning. Det er pinlig at Metropol gjør mer for den norske musikkscenen enn NRK TV!

Semesteroppgaven ”Splitter pine » er ført i pennen av Aage Wolff (som i dag er å finne i Musikkmisjonen på Petre) og Øyvind Stavseth (som nå er i Tønsberg Blad), og ble skrevet da de fremdeles gikk på journalist-høgskolen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.