Barrat Due

Super statlig satsning på frivillige organisasjoner!

Leder i Norsk Rockforbund Stein Andreassen gleder seg i dette innlegget over økte statlige bevilgninger til det frivillige organisasjonslivet. han mener særlig momsfritak og tippemidler vil kunne komme norske konsertarrangører til gode.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Dette synes å være en fantastisk periode for det frivillige kultulivet. Det som vi lenge har registrert som fyndord blant politikerne har nå virkelig materialisert seg! Først var det AP, FrP og Sv som dreide fordelingsnøkkelen av Tippe-overskuddet 400 millioner i retning av kulturlivet, før Statsministeren og Finansministeren kom med noen andre godbiter i dag; det blir nå skattefritak på gaver til frivillige organisasjoner, og de 200 millionene i avsatt momskompensasjon har funnet en rettferdig modell.

Det er store tider. Plutselig lander flere store saker på en gang, hvorav tre av tiltakene er i 100-millionersklassen, og det er det jo ikke så ofte vi forholder oss til. Selv om mye av metodikken rundt dette forløpig er uklar, så kan vi ikke gjøre noe annet enn å rope hurra, nå midt på en vanlig torsdag.

Endringen av tippenøkkelen gir 400 nye millioner til kulturlivet. Fordelingen av disse midlene er nøye beskrevet i avtalen mellom Ap, Frp og Sv, og det er tydelig stolte politikere som har fått til dette. 160 millioner skal gå til den kulturelle skolesekken, som da blir en lang rekke tiltak for å styrke unges kulturelle ballast.

120 millioner skal gå til kultur- og aktivitetshus, hvilket ikke på noen måte skulle utelukke konsertarrangører. Den siste biten på 120 millioner skal tillegges de allerede 70 eksisterende millionene i Frifond, og dette kommer bl.a. alle medlemsorganisasjoner med minimum en tredel av medlemmer under 26 år tilgode.

Pakka som Bondevik og Foss presenterte i dag handlet om fradrag på inntektsgrunnlaget for 2003 på selvangivelsen med inntil kr. 6.000,- for gaver til frivillige organisasjoner. Dette kan man anta at i første rekke vil slå positivt ut for humanitære organisasjoner, men det unner vi dem så gjerne.

De 200 millionene til refusjon for kulturlivet som en følge av moms på tjenester fra 1.7.01 skal man nå søke Finansdepartementet om, og så få dette refundert i forhold til reelle kostnader. Nøyaktig håndtering har vi ikke brakt på det rene enda, om f.eks. man skal melde dette via sine sentrale organisasjoner først. Men det gleder oss at man har kommer frem med en rettferdig ordning, og at det i det det minste har kommet til en avklaring.
Alt i alt strålende, det blir sikert noen intriger underveis her, men nå er ihvertfall båten lastet opp. Vi kommer tilbake med mer info om snadderet når vi har fått summet oss.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev