Real Ones på Mono (Foto: Mono)

Stort engasjement for Oslo som kulturby

Fra hele landet strømmer det nå inn støtteerklæringer til Oslo som kulturby. Den direkte årsaken til engasjementet er stengningen av de viktige klubbene Mono og So What!. Saken er nå tatt opp av svært mange medier, samtidig som også en rekke politikere er kommet på banen og krever at Oslo kommune må rydde opp i situasjonen. Her kan du lese hva musikere som John Erik Kaada, Knut Værnes og Sveinung Sundli mener om saken. Også utenbys arrangører, tunge medieaktører og organisasjoner som FONO, BRAK, Alarm, GramArt, Musikernes Fellesforbund og en rekke NRK-ansatte legger nå sin tyngde bak kravet om å redde Café Mono.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Stengningen av Café Mono var hovedoppslag på Petre-nyhetene torsdag, og ble også slått opp i aviser og på nettsteder som Aftenposten, Dagsavisen, NRK Østlandssendingen og Uhørt, samt på nettsidene til bl.a. Kaizers Orchestra. En rekke enkeltpersoner, klubber og organisasjoner fortsetter samtidig å vise sin støtte til underskriftskampanjene på ballade@mic.no og http://cafemono.kicks-ass.net/list.php, som nå er oppe i godt over tusen underskrifter.

Saken handler naturligvis også om noe mer enn hvorvidt et enkeltstående utested har begått en byråkratisk feil eller ikke, noe svært mange av innsenderne også gir uttrykk for. Nedenfor kan du lese et lite utvalg av de mange engasjerte som nå etterlyser en bedre og mer aktiv kulturpolitikk i hovedstaden, og samtidig uttrykker sitt håp om at Oslo ikke skal miste enda en oppegående kulturarena på kort tid.

Henning Christensen, daglig leder, GARAGE i Bergen
Mono er blitt en plass med betydning også for andre byer i Norge. Veksling av artister mellom de forskjellige scenene rundt om i Norge er eneste måten og opprettholde interessen for kultur. Mangel på tilbud vil føre til manglende interesse og videre svekke standarden i kultur-Norge. Det at artister som normalt spiller for tusenvis av publikummere ønsker å spille på ”lille” Mono, sier vel alt om hvor viktig miljøet som her er bygget opp er for hovedstadens kulturelle bidragsytere. Ikke la en formell glipprive ned miljøet som her er bygget opp.

Knut Værnes, musiker, Oslo
Jeg støtter det frie kulturlivet i hovedstaden og er sterkt kritisk til hvordan kulturetaten i Oslo Kommune forvalter sin kulturpolitikk generelt og sin politikk overnfor rytmiske spillesteder spesielt. Denne politikken har foregått i årevis og må nå snart ta en slutt hvis Oslo som kulturby og Norge som kulturnasjon skal fremstå med et minimum av troverdighet. I alle år har vi kjempet i motvind og i mitt tilfelle helt siden Club 7 fikk forhøyet sin husleie til kommunen og måtte pga dette stenge dørene i 1985. Skandalene synes ikke å ta noen ende og man må snarest se til å rydde skuffer og skap for fjollete og gammeldagse byråkratiske regler som kun er egnet til å plage folk, og i ekstreme tilfeller fører til stengning av spillesteder som MONO.

John Erik Kaada, musiker, Cloroform, Oslo
Dette er korttenkt byråkrat-idioti.

Svein Bjørge, daglig leder Alarm, stifter/styret Institutt For Norsk Populærmusikk, Lunner kommune
”Trist” er som forordet på hele talen. I klubber som Mono og So What! har/hadde Oslo og Norge en kulturell rugekasse som har enorm betydning både nasjonalt og internasjonalt. Dette bør ikke minst føre til at en del strukturelle linjer i Oslo Kommune må gås opp. Dessuten bør ’noen’ nå sette seg ned og snakke sammen for å gi Oslo kommune hjelp til å bygge et nødvendig og effektivt organ som kan informere og anbefale ovenfor Oslo kommune hvordan man best unngår at slike ting skjer.

Tonje Kaada, daglig leder i Mitell AS, Bergen
Dette er utrolig trist for Oslos kulturliv. Og for musikkmiljøet i hele Norge.Men også resten av Norges musikkliv har nytt godt av det arbeidet SoWhat! Og Mono har lagt ned.

I Bergen har vi fått lettere tilgang på utenlandske artister ved at de har hatt bra scener å spille på i Oslo, og bergenske artister har fått mulighet til å spille på fine scener i hovedstaden.

Det er på tide å kurse firkanta byråkrater i fleksibilitet, scervice og hjelpsomhet! Eller er man ikke interessert i gründervirksomhet i dette landet?

Frode Heggdal Larsen-Schjødt
Dette må Mono og kommunen i fellesskap rydde opp i. Mono må på beina igjen asap!

Eirik Solbakk, Stavanger
Oslo kommunes politiske og administrative «anstrengte» forhold til kulturinstitusjonene går også ut over kulturtilbudet i resten av landet. De skjøre trådene som binder arrangør-Norge sammen blir gang på gang ødelagt av Oslos byråkrater. Slutt å være så «sidrompa», gi kulturen vekstvilkår. Miljøene vil gi igjen i mangfold.

Terje Haakonsen, production manager
Stengningen av Mono p.g.a noe som ikke kan oppfattes som annet enn et mindre brudd på regelverket høres ut som en uhyrlig overreaksjon. Jeg har i og for seg forståelse for at Næringsetaten og deres kontrollutvalg har en jobb å gjøre, og at de føler at selve sivilisasjonen er tuftet på deres evne til nådeløst å håndheve alle regelverkets mange paragrafer, men er det for mye forlangt å kreve at andre i Oslo kommune evner å se at dette rasende rittet av byråkratiske kjepphester har en høy pris for veldig mange?

Nå har byråkratene i Næringsetaten demonstrert med all mulig tydelighet at de lider av en alvorlig grad av tunnelsyn, da må det være en utfordring for Byrådet og byens øvrige politikere å demonstere at de faktisk evner å se ting i et noe større perspektiv. Bare litt fornuft. Please?

Tore Johansen, jazzmusiker, Bodø
Jeg støtter oppropet!

Totto Mjelde, Pyro og Musikkmisjonen, Nrk Petre
Tunggrodde systemer gir tøvete avgjørelser. Istedenfor å ta fra Mono eksistensgrunnlaget burde en bot være mer enn streng nok straff. Det er ekstremt sørgelig om vedtaket blir stående ettersom Oslos musikkmiljø definitivt trenger Mono. Stå på!

Line Endresen, daglig leder, BRAK, Bergen
Et stort tap for oslo og hele musikkmiljøet. At Oslo ønsker å bli kulturby er en vits.

Jeg foreslår at dere alle kommer her til Bergen, snart er jo ingenting igjen i Oslo. Her har faktisk myndighetene sett verdien i kultursatsning, og vi har det riktig så hyggelig.

Arrangeres demonstrasjon, bør vi klare å koordinere en busslast med folk fra Bergen.Stå på folkens, og lykke til fra alle oss i BRAK!

Tore Haltli, lærer på Toneheim folkehøgskole, Hamar
Jeg støtter oppropet.

Marianne Jemtegaard, redaktør Mute, Oslo
La Oslos viktigste konsertscene og arnested for idealisme og engasjement leve! Monos
innsats for Oslos kulturliv er uvurderlig, og mister vi nå både So What! og Mono går to av de viktigste drivkreftene bak oppblomstringen av ny norsk musikk tapt. Ikke la det skje! Vi i Mute stiller oss bak oppropet og nekter å la Mono gå tapt på grunn av juridiske spissfindigheter. Nå må Oslo kommune ta til fornuft!

Christer Aarnæs, ingeniør, Oslo
Min fulle støtte til oppropet!

Kristian Singstad Pålshaugen, musiker, Pale Forest, Oslo
Dette er jo faen meg helt utrolig! Man snakker gjerne så fint om å ta hensyn til folks rettsoppfatning når man utmåler straff. Og det må da nå være ettertrykkelig demonstrert at dette kun oppfattes som byråkrati av aller verste og mest stivbeinte sort. Akkurat nå som vi trenger Mono som mest (etter at SoWhat bretta ut vingene), er detmeningsløs politikk å kappe beina av en av byens viktigste arnesteder for rock, pop, etc; et vidt spekter av sjangere. Det handler ikke om å skulle tilgi enhver form for omgåelse av lover og regler bare fordi du har kred og fete band på plakaten. Men det handler så definitivt om å utvise skjønn, og å se hva konsekvensene av regelhåndhevelsen blir. Ingen påstår, og ingenting tyder på, at Mono har forsøkt å omgå et regelverk, som på dette punktet er like oversiktlige som Osama bin Ladens bevegelser det siste året. Gi gjerne Mono en advarsel, en bot, hva som helst, men å frata dem sjenkebevillingen er så latterlig at jeg skulle ledd høyt om det ikke samtidig var så tragisk.

Ingrid Sande Larsen, journalist og sjef for nrk.no/storestudio, Store Studio, Kulturavdelingen, NRK
Jeg støtter oppropet!

Tollef Ladehaug, daglig leder, Meieriet, Sogndal
Å la byråkratiet legge ned den viktigste mellomstore scenen Oslo har for rock og beslektede former for musikk er ille, uansett feilgrep fra Mono sin side. Sett sammen med at So What nettopp ble lagt ned, mye på grunn av neglisjering fra det offentlige, er det beint fram katastrofalt.

Dette er et hardt slag for band som ønsker å slå seg opp her i landet. Vi veit alle at pressen stort sett bare bryr seg om band som spiller i Oslo, uansett hvor i landet de kommer fra. Altså vil tilveksten av band som blir kjente nok til at det blir lønsomt å booke dem ut til distriktene bli langt mindre.

Vi snakker om et tungt tilbakeslag både for miljøet i Oslo, og for band og konsertarrangører over hele landet. Her bør en rekke personer, både politikere og byråkrater, kjenne sin besøkstid og se på hvilke muligheter som finnes for å gi en håndsrekning til Mono og/eller skape et nytt alternativ på lenger sikt. Finner de ingen slike muligheter, så får de skape dem. Her kan det ikke sittes på gjerdet.

Avak Jahren, Snarøya
Enda en grunn til å mislike politikere.

Stig Aasheim, Spot.no, Oslo
Dette er bare trist, men ikke uventa i en by (eller et land for den saks skyld) styrt av de stadig styggere høyrekreftene.

Steinar Haukland, Bergen
Dette truer ikke bare det haltende droget som er kulturbyen Oslo, men også det sprell levende konsertmiljøet her i Bergen. Vi er blitt godt vant med at klubbene her lever som vårkåte parasitter på banda Mono klarer å true hit til lands. Drit hvis dette betyr flere konserter med labre lokalrockere, og færre konserter med oppegående internasjonale navn. (Med «all» respekt for norsk rock forøvrig). Fight the power, y’all.

Jakob Berg, informasjonsrådgiver, Oslo
Dette er bare pinlig. Vi får håpe kommunen snarest retter opp i denneuforholdsmessig harde straffen og heller lar nåde gå for rett.

Lars Nedland, researcher, Oslo-TV
Jeg støtter oppropet. Ja til et vitalt og bredt kultur- og musikk-Oslo!

Camilla Aas, GRAMO
Det er jo steder som Mono som har vært med på å berike norsk musikkliv, og fremhevet særegenheten til norske musikere. Det finnes alt for få slike steder her i Oslo nå, og det kommer til å merkes godt når enda et bra sted, med viktig musikkprofil legges ned. Håper Mono får åpnet igjen, virkelig. Legg heller ned steder som bare handler om champagne.

Tom H. Brekke, daglig leder, Checkpoint Charlie / CCAP, Stavanger
Stengingen av Mono på grunn av noe som i beste fall kan kalles en teknisk detalj er totalt latterlig og vitner om overivrige tjenestemenn med stor trang til maktutøvelse og liten evne til å vise skjønn. Jeg har full forståelse for at myndighetene slår hardt ned på de såkalte “useriøse” aktørene i utelivs/restaurant bransjen, men i dette tilfelle dreier det seg ikke om bedervet kjøtt, importert arbeidskraft, overskjenking, momskrav, uteblitte lønninger eller stengte nødutganger. Her dreier det seg om litt slendrian i papirarbeidet, en “ikke-sak” som kan løses hurtig og greit uten at noen skal kunne bli skadelidende. Skjerp dere, “Kulturbyen Oslo”. Hilsen fra Kulturbyen Stavanger.

Håvard Offer-Ohlsen, student, Oslo
Jeg støtter oppropet.

Kjetil Espeseth, student, Bø
Kan jo ikke legge ned Mono – jeg støtter oppropet!

Espen Nørvåg Slapgård, Bonnier Amigo Music, Oslo
Vann er vått, ild er varmt, rock er deilig, Mono fortjener all støtte!

Ola Prestgard, markedskoordinator, Free Record Shop, Oslo
Hva i all verden er dette for noe? Har virkelig Oslo Kommune så mye ressurser at man kan bruke tid og penger på dette? Skal man ta skurkene i utelivsbransjen eller gå etter noen som har gått glipp av en byråkratisk bagatell av et papir? Det som er i ferd med å skje etter So What!, Mono og i en viss forstand Parkteatret er at man skaper politikerforakt og resignasjon. Husk at de mest oppegående konsertstedene i Oslo har blitt startet av ildsjeler som til stadighet må stange mot en vegg av regler og byråkrater, mens moralsk og økonomisk støtte tildeles arrangører innen genre som ikke berører fler enn en liten minoritet. Hvordan skal man forvente at noen vil gidde å holde på med dette når rammebetingelsene kveler alle initiativ? Sluttresultatet vil uten tvil bli et fattigere kultur-Oslo.

Guro Kleveland, Rikskonsertene
Jeg støtter oppropet!

Bjørn Kristensen
Som frontfigur i bandet Bjørnis reagerer jeg med sjokk og vantro. Dette minner om systemer vi helst ikke vil sammenlignes med. Kaffen i vrangstrupen nå – og smekk over ekle byråkratlanker.

Øystein Ronander, Bureau Storm, Oslo
Stå på!

Lars Georg Fordal, Spot.no
Ønsker myndighetene virkelig å kutte en av hovedstadskulturens pulsårer? Det kan virke som vedtaket er fattet i ren paragrafrytter-rus.

Øyvind Grønner, Brimstone
Utrolig at de som deler ut bevilgninger kan være så firkantet! Utrolig! Kulturlivet i Oslo lider uten Mono! Om dette ikke kan fikses, så er det fordi skjenke-myndighetene ikke vil.

Yngve Lilleheil
Helt utrolig at det er mulig, mens det er massevis av steder som driver direkte ulovlig virksomhet, klarer de å ramme de stedene som faktisk driver seriøst, ved å drive byråkratisk flisespikkeri. Stå på, Mono – og kom sterkere tilbake.

Richard Peel
Ikke la hensyn til formaliteter knuse et hyggelig sted. Vis menneskelighet, kjære Næringsetaten! La Cafe Mono gjenåpne snarest mulig!

Per Platou, Oslo Byaksjon
Jeg støtter oppropet!

Jan-Olav Glette, skribent og arrangør, Oslo
Steder kommer og går. Gamle forsvinner og nye består. Likefullt er det skremmende å se utviklingen på hovedstadens livescene. Er lover,regler og byråkrati så viktig at man risikerer inntekt og eksistens til både bartendere,lokale og internasjonale artister og bakmenn?

Sveinung Sundli, musiker, Gåte
Jeg støtter oppropet for Café Mono!

Pål Folkedal, Galant Records
Mono trengs for å opprettholde live scenen for undergrunnsband og artister som aldri vil slippe til på rockefeller.

Anders Odden, musiker, GramArt
…og i Byrådet sitter Venstre som liksom mener at papirmølla skal reduseres for å drive noe!! Norge beviser nok en gang at politikken drives på sovjetisk vis. Dette holder ikke mål. Gi Mono tilbake bevilgninga NÅ!

Maria Børja, Dagbladet.no
Mono må leve! Ekte musikkentusiaster fortjener belønning for strevet, ikke straff. Stå på, Mono!

Ole-Chr. Lien, Sin City, Moss
Jeg leste til min forskrekkelse at Mono måtte stenge. I denne situasjonen er det horribelt å trekke inn skjenkebevillingen, uten å gi dere noe som helst form for midlertidig/ambulerende bevilling. Spesielt med tanke på at dere sysselsetter hele 30 personer. Undertegnede og 5 andre mossekæller driver Rockeklubben Sin City i Moss, og har hatt våre runder med det offentlige. Håper dere kommer dere gjennom problemene!

Bjørn Holbæk-Hanssen, manager, Oslo
Vi trenger Mono som et det stedet i Oslo som har satt kultur i høysete. Dette er ille i en tid med stor arbeidsledighet og trange kår for bl.a. rockmusikken. Fortsetter kommunen med denne politikken vil bare enda flere ungdommer få færre tilbud.

Kristin Hoem, salgskonsulent, Dagbladet
Nå er So What stengt, nå må da for all del ikke Mono også lukke dørene. Oslo trenger virkelig et sted som Mono.

Tommy Skodje, utviklingsingeniør, Nettskolen
Mono er et trivelig sted, trist om det skulle bli nedlagt som følge av situasjonen som er beskrevet i pressemeldingen. Jeg er helt enig i at Mono’s ‘feil’ kan karakteriseres som prosedyrell og aldri burde medført en så streng reaksjon som inndragelse.

Mats Borch Bugge, NRK.no
Mono er en musikalsk institusjon med alkoholservering, snarere enn et utested i Oslo by.

Larry Bringsjord , formann i FONO – Foreningen Norske Plateelskaper
Som formann i FONO (indie-selskapene i Norge) vil jeg bare gi min og vår støtteerklæring til MONO, samt påpeke atter engang hvordan byråkratene i Norge klarer å ødelegge på en ubegripelig måte.

Sveinung Nesheim, musiker, Bergen
Dette er for drøyt. Nå har staten kjøvd SoWhat, og nå er det Mono sin tur. Rart at logikken stopper så brått etter unyansert paragraftolkning. Kva med indirekte konsekvenser etter tapet på noen av dei beste arenaer for rock i Norge?

Pedro Fasting, advokat, Oslo
De bes vennligst om å gjøre alt som er i Deres makt for å sikre videre drift av Mono. Dette er et viktig møtepunkt for ulike mennesker innen kulturlivet i Oslo. Det vil være et stort tap for mange mennesker og Oslo by dersom Mono må legges ned.

Jørgen Hyldmo Jansen
Det er god juss å også ta andre hensyn enn de alkoholloven bygger på, f. eks kulturpolitiske hensyn. Bare spør Høyesterett. Bevillingen ville vel vært i orden om det ikke hadde vært misforståelser om vilkårene i alkoholloven slik at det hadde vært søkt på riktig måte/i tide?
Kultur må ha et sted starte, formidles og utvikles. Mono var et av de viktigste stedene i Oslo for dette.En aspirerende kuturby må også starte et sted. Start med å gi Mono fornyet skjenkebevilling!

Håkon Moslet, musikksjef, Petre
Synd, synd, synd! Måtte fornuften seire. Back to mono.

Christian Solberg, musiker, Peru-You
Jeg og hele Peru-You skal pisse i brevsprekken til Kontroll-seksjonen mens vi nynner julesanger.

Benjamin Rokseth
Tragedien er komplett. So what – stengt. Mono – stengt. Og på tirsdag døde Elliott Smith.

Per Sundnes, Store Studio, NRK
Jeg støtter oppropet!

Øyvind Pharo, Aschehoug Forlag, Oslo
Jeg støtter oppropet!

Marte Fougner Hjort, journalist
La oss beholde Mono! Oslos beste utested må ikke forsvinne, det var ille nok med So What!!

Trond Tornes, manager/koordinator, Oslo
Ikke steng stedet. Dette er ekstremt viktig for en levende og oppegående kultur i Oslo og i Norge. Små ressurser og lite erfaring med byråkratiet kan føre til at det oppstår noe feil. Dette MÅ dere se litt stort på! Engasjementet rundt stedet i kvantitet og kvalitet i besøkstall og opptredener kan lett sammenliknes med Den Norske Operaen, forskjellen ligger i at musikken og kulturen er mye mer levende og innovativ. I utførelsen av byråkratiet i et demokrati ligger det et underliggende og inneforstått mandat: Systemet er til for å hjelpe folk til et bedre og lettere liv, og ikke til for å ødelegge for folk som vil skape noe.

Andreas Gilhuus, dBut records
Jeg støtter oppropet!

Shaun Henrik Matheson, NRK Petre
Alltid greit å sjekke jussen grundig, men å stenge sjappa er for strengt. Hvor er kulturforståelsen??

Erik J. Laeskogen, Bookingmanager, Kampen Bistro
At et slikt vedtak fra bevillingsmyndighetene ikke har noen form for ankemulighet er helt sinnssykt! Snakk om ett fantastisk DEMOKRATI! Kampen Bistro vil stille seg bak et hvert tiltak for å bidra til løse floka for Café Mono. Jeg oppfordrer alle musikkinteresserte sjeler til å stille seg på barrikadene for å redde en håpløs situasjon for en byens viktigste livescener.

Herjulv Arnkværn, Tuba Records, Oslo
…det er bare en pause i lykken…

Rune Nilson, Lydverket, NRK
Fordi Cafè Mono er i en kulturell særstilling i Oslo, og ikke minst siden SoWhat nylig la ned sin drift, er Oslo kommune kulturelt og sosialt forpliktet til å utvise skjønn i denne saken! Mono og SoWhat er de to kraftigste fyrtårnene for formidling av undergrunns rytmisk musikk i hovedstaden, og ved å håndheve byråkratiske teknikaliteter så rigid som i dette tilfellet, knebler Oslo kommune en av landets viktigste kulturformidlere og legger Olos rockemiljø på bakken med, om ikke brukket, så hvertfall en alvorlig forstuet rygg!

Vær så snill å se dette tilfellet i en større sammenheng, og gi Cafè Mono en realitetsbehandling av saken sin!

Robert Jønnum, musiker, Oslo
Oslo er i ferd med å bli en fattig by. Ikke gi dere!

Trond Brandal, forbundssekretær, Musikernes fellesorganisasjon
Vedtaket er til stor skade for byen, og en skam for Oslo kommune.

Uta Brandt, Berlin
Café Mono is the place I miss the most after I moved back from Oslo to Berlin-and it was one of the rare places you could compare with the club-scene in Berlin..what a loss.
.
Stefan
We have been very excited about the most exciting music scene in Europe. Now as we get the news about the two most important clubs in Oslo, we fear the capitol of Norway will hit the returnbutton and become lot less attractive for foreign bands and not to mention for us booking agencies. The politicians must see the importance in having an active and attractive city also for people interested in music. We know Norway can offer a nice sculpture park, amazing nature and great salmon. But is that enough for young people travelling to Norway in 2003?

Dette er en underskriftskampanje overfor Oslo kommune, med Byrådsavdelingen for Kultur og Utdanning, samt administrasjonen på Rådhuset som adressater. Du kan støtte initiativet for å bevare hovedstadens levende musikkliv ved å sende inn navn, stilling og kommune/land til ballade@mic.no – og merke e-posten «Opprop!». Du kan også skrive inn kortere og lengre kommentarer om saken i selve meldingen, i tillegg til at vi gjerne tar i mot lengre, kulturpolitiske innlegg. Ballade vil fortløpende legge ut navnelistene og kommentarene på våre egne sider, og vil til sist sende underskriftene til alle relevante instanser, inkludert Oslos politiske partier. Underskriftsaksjonen finner du også på http://cafemono.kicks-ass.net/list.php.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.