Grete Knudsen og Ellen Horn

Storsatsing under MIDEM 2002

Ballade har i en serie artikler satt fokus på den norske tilstedeværelsen under de internasjonale bransjetreffene MIDEM og POPKOMM. Nå ser det ut til at også de politiske og bevilgende myndigheter for alvor innser potensialet i en styrket norsk musikkbransje. I brev til Music Export Norway torsdag har nemlig nærings- og handelsminister Grete Knudsen gitt tilsagn om å støtte en storstilt presentasjon av norsk musikk på MIDEM 2002 med 650 000 kroner.

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

MIDEM, som regnes som verdens viktigste messe for den internasjonale musikkbransjen,holdes i Cannes i Frankrike i januar 2002. Det er Music Export Norway som arrangerer Norges deltakelse. Årets messe samlet over 10 000 deltakere fra 95 land og mer enn 4 500 selskaper.

— Ved å sette Norge i fokus for den internasjonale musikkbransjen er MIDEM 2002 en internasjonal anerkjennelse av utviklingen innenfor norsk musikknæring. Dette vil være en god anledning både til å styrke musikknæringens utvikling og til å profilere Norge som en moderne kunnskaps- og kulturnasjon overfor et stort og profesjonelt publikum, sier nærings- og handelsminister Grete Knudsen. Hun legger til at dette vil være en unik anledning også for norsk IKT-næring, bl.a. i forbindelse med utvikling av ny teknologi for formidling av musikk og beskyttelse av rettigheter – områder hvor musikk- og IKT-næringene i Norge er langt fremme.

Norges deltakelse vil også bidra til Regjeringens nylig lanserte «handlingsplan for kultur og næring» gjennom å styrke internasjonaliseringen av norsk musikknæring, bidra til utvikling av kultur som næring og styrket eksport fra kulturbedrifter.

Ballade var i slutten av forrige uke til stede under den felles pressekonferansen til handels- og næringsminister Grete Knudsen og kulturminister Ellen Horn. Her ble nettopp musikkbransjens deltagelse under kongebesøket i Japan i mars fremhevet som et eksempel på at både kunst og næring kan ha gjensidig nytte av hverandre.

— Det var første gang vi gjennomførte en så kompakt strategi, sier Knudsen. – Under Japanbesøket fikk norsk musikkbransje presentere seg på samme vilkår som f.eks. olje- og offshore-industrien. Det har nok ofte vært slik at man har sett kultur som noe som bare skulle sprite opp denne typen fremstøt, men nå skal vi forsøke å hjelpe norsk kultur til å stå frem på sine egne premisser, samtidig som vi ser på nytten av et tettere samarbeid mellom kultur og næringsvirksomhet.

Horn og Knudsen kunne fortelle at også Norsk Eksportråd og SND (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond) er påtenkt viktige roller i det videre arbeidet med å knytte kultur og næring tettere sammen. Mandag denne uke la Utenriksdepartementet ved utenriksminister Torbjørn Jagland også frem en ny utenrikskulturell handlingsplan, der man bl.a. ønsket å la utvalgte festivaler og kulturinstitusjoner være spydspisser mot utlandet. Jagland la i den forbindelse fem millioner på bordet, noe som tilsvarer en ti prosents økning i den kulturbaserte Norgesprofileringen. Horn og Knudsen kunne på sin side love at regjeringen ville sette av seks millioner på høstens budsjett til forskjellige samarbeidsprosjekter mellom kultur- og næringsliv.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev