by:Larm, logo 2008

– Stiftelsen by:Larm er IKKE konkurs!

INNLEGG: by:Larm avviser alle påstander om konkurs, regnskapsrot, granskning og millionunderskudd. – Faktafeilene fra medieoppslag de to siste dagene har fått store negative konsekvenser for Stiftelsen by:Larm, heter det fra festivalen i dag. De vurderer nå å klage NRK sitt oppslag inn for Pressens Faglige Utvalg.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Erlend Mogård Larsen, daglig leder og Behnam Farazollahi, presseansvarlig for by:Larm

Det stemmer at by:Larm gikk med et underskudd i 2005 (Stavanger) og 2006 (Tromsø). Dette innebar at stiftelseskapitalen gikk tapt. Revisor har bemerket dette i revisjonsrapport som er sendt Lotteri og Stiftelsestilsynet.

Rutinen fra Lotteri og Stiftelsestilsynet er slik at de ber om en redegjørelse for revisors bemerkninger.

Situasjonen per i dag er at Stiftelsen by:Larm er solvent, noe som betyr at vi betaler fordringer kontinuerlig og har en stabil økonomi.

by:Larm har redegjort overfor Lotteri og Stiftelsestilsynet hvordan vi innen 01.05.08 skal ha en positiv egenkapital.

Påpekninger fra revisor

Arrangementet i Trondheim 2007 gikk med et overskudd på kr. 246.555,- Den negative stiftelseskapitalen pr. 01.05.2007 er på kr. -265.978,- Vi har siden 01.05.2007 økte sponsorinntekter og offentlig støtte. Produksjonskostnadene ved å arrangere by:Larm i Oslo er lavere. Dette gjør at vi har god kontroll på økonomien og arrangementet ser ut til å gå med et overskudd.

Steinar Hatlestad i Lotteri og Stiftelsestilsynet bekrefter at Stiftelsen by:Larm har alt på det rene i denne saken:

— Vi ba om opplysninger på ting som på et tidspunkt framstod som litt uklare, og har fått tilfredstillende svar på det vi har spurt om. Selve granskningen er rutineoppfølging.

Tar selvkritikk

Revisor har påpekt at vi ikke har benyttet skattetrekkskonto. Dette tar vi selvkritikk på og er noe vi har rettet opp.

Vi ønsker å presisere at vi har betalt alle skatter og avgifter i henhold til gitte frister. Stiftelsen by:Larm har heller ingen betalingsanmerkninger.

Faktafeil

Faktafeilene fra medieoppslag de to siste dagene har fått store negative konsekvenser for Stiftelsen by:Larm. Denne saken ble først publisert av NRK Østlandssendingen, og dessverre fulgt opp av Dagens Næringsliv i dag. Slik vi ser det er dette rett og slett en storm i et vannglass, og en storm bygd på en rekke faktafeil.

Vi ble kontaktet av NRK Østlandssendingen for et par uker siden vedrørende denne saken, og ga den gang all nødvendig informasjon til journalisten. Når NRK Østlandssendingen sier at by:Larm ikke vil uttale seg om saken er dette regelrett løgn.

Til slutt ønsker vi å opplyse om at vi har bedt om en forklaring fra NRK angående deres oppslag og vil vurdere å sende en klage til pressens faglige utvalg dersom NRKs svar ikke er tilfredsstillende.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev