Øyvind Myhrvold

Steel og Myhrvold dømt i GramArt-saken

Både Stein Groven og Øivind Myhrvold ble fredag dømt til ubetinget fengsel for grovt økonomisk utroskap i GramArt-saken. Stein Groven, alias Casino Steel, ble dømt til 120 dagers fengsel, mens Øyvind Myhrvold fikk en dom på syv måneders fengsel, for medvirkning til økonomisk utroskap og kreditorsvik. Saken har fått mye oppmerksomhet i media, ikke minst på grunn av det man tydeligvis har vurdert som en pikant kjendis-faktor.

Kalender

Myhrvold anket dommen på stedet, og har dessuten en ny rettssak i vente – denne gang en arbeidstvist med GramArt, som etter Myhrvolds syn sa ham opp på usaklig grunnlag etter at alt pengerotet ble avslørt i 2000. Økokrims tiltale for økonomisk utroskap mot Myhrvold omfattet bl.a. et angivelig forsøk på å unndra rundt 1, 8 millioner kroner fra organisasjonen.

I skjerpende retning la retten vekt på at rundt halvparten av dette beløpet – 775.000 kroner – var sendt til en konto i Hellas. Denne kontoen ble også disponert av Myhrvolds sønn, samtidig som Myhrvolds samboer på denne tiden var tungt involvert i det greske prosjektet. Ytterligere 900.000 kroner skal i følge GramArts granskningskomite ha blitt overført til, eller stillet som garanti overfor, Myhrvolds konkursbo. Myhrvold har selv hevdet at disse beløpene var penger han hadde til gode, som lønn og bonus som skulle tilfalle ham etter avtale med det daværende styret, som bl.a. omfattet GramArts grunlegger og styreformann frem til 1997, Arne Bendiksen.

Kjente navn i vitneboksen
Den 76 år Arne Bendiksen var en av mange høyt profilerte navn på vitnelisten under rettssaken mot Groven og Myhrvold, som tok til mandag 7. oktober. Musikerne Bjørn Eidsvåg, Claudia Scott, William Kristoffersen og Ingrid Bjørnov, samt politikere som Høyres Trond Helleland og Aps Jon Olav Alstad, måtte alle pent stille i Oslo Tingrett, i tillegg til topper i musikk- og platebransjen.

Et av vitnene var IFPI-sjef Sæmund Fiskvik, som var styreformann i vederlagsbyrået Gramo, da skandalen rundt pengerotet for alvor begynte å rulle. I følge Dagsavisen ga Fiskvik, som satt i Gramo-styret sammen med Groven, musikeren et godt skussmål, men samtidig en ubehagelig overraskelse ved å bringe inn hans privatliv i saken.

— Kanskje vi var litt for lemfeldige, men han hadde vært gjennom en tøff skilsmisse. Det datt litt sammen for ham, sa Fiskvik blant annet.

— Et spørsmål om troverdighet
Stein Groven, som var styreformann i GramArt i den aktuelle perioden, har overfor pressen ikke lagt skjul på at tiden frem mot rettssaken har vært tøff. Etter Fiskviks vitnemål måtte Groven bekrefte at den angjeldende perioden hadde vært svært vanskelig for ham privat.

Groven benektet likevel på nytt å ha tatt ut 322 000 kroner for mye i reiseforskudd, slik tiltalen til Økokrim hevdet. Disse pengene var hentet ut fra nettopp Gramo, og ble i følge Økokrim satt inn på Grovens konto i GramArt på en slik måte at det kunne se ut som om Groven hadde gjort opp gjelden sin. Et videre beløp på 177 000 ble i følge tiltalen bokført som Grovens tilgodehavende i forhold til organisasjonen. – Jeg har aldri hatt til hensikt å putte penger i egen lomme, uttalte Groven alt under sitt første avhør i tingretten, men dette ble han altså ikke trodd på.

Begge de tiltalte hevdet for øvrig at mye av saken har bunnet i beinhard kamp mellom det etablerte kulturlivet og den økende innflytelsen GramArt var i ferd med å skaffe seg.

— Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal si nå, uttalte en nedbrutt Groven til Nettavisen rett etter kjennelsen. – Saken har vært et spørsmål om troverdighet, og retten har åpenbart trodd at jeg bevisst har gjort noe ulovlig.

— Dette er en utrolig dom
I motsetning til Groven, som ba om å få betenkningstid, valgte Myhrvold som nevnt å anke dommen på stedet. Myhrvold mente i følge de tilstedeværende avisene at dommer Reidun Eik var «åpenbart begrepsforvirret», og bl.a. ikke hadde fått med seg forskjellene på Gramo og GramArt: – Det er en helt utrolig dom, dette er et helt utrolig rettsapparat. Jeg er svært overrasket.

I begynnelsen av rettssaken ga Myhrvold ellers et kort intervju til Dagsavisen, der han varslet søksmål mot både Dagens Næringsliv og NRK, som han mente hadde kommet med anklager det ikke var dekning for. – Det skal de få betale for, mente Myrvold, og forkynte at han ville begynne arbeidet med et injuriesøksmål så fort dom var falt i Økokrim-saken.

GramArt som «pølsebu»
Dagens Næringsliv skrev en serie artikler om ukulturen i GramArt høsten 1999, men styret ble advart av sin egen regnskapsfører Kjartan Berge allerede i 1998. «GramArt har altfor lenge vært drevet som en «pølsebu» etter hånd-til-munn-prinsippet i økonomiarbeidet. Jo mer eksponering GramArt i fremtiden får, desto viktigere er det å ha orden i eget hus. Og etter mitt skjønn haster det med å få satt tingene på plass!», skrev Berge i sin rapport, som pekte på mangelfulle regnskap, lite tilfredsstillende budsjettarbeid, store uforutsette kostnader, uklare avlønningsprinsipper og stor reisevirksomhet med mangelfull dokumentasjon for både Myhrvold og Groven.

Mye turbulens i etterkant
De siste årene har nok ikke bare vært vanskelige for de to tiltalte, men også for den organisasjonen de en gang ledet. Det ble mye fokus rundt de interne stridighetene i GramArt og Gramo i kjølvannet av avsløringene, som bl.a. førte til at et nytt GramArt-styre ble innsatt i juni 2000. Tidligere Gramo-direktør Tom Hovde ble så fjernet fra sin stilling i august 2000 , etter at han offentlig gikk inn for at det skulle holdes ny generalforsamling i Gramo, siden Myhrvold og Groven ikke lenger kunnes sies å representere interessene til GramArt i GRAMO.

Det var Sæmund Fiskvik og Kristian Aartun, begge IFPI, samt Myhrvold og Groven selv, som ønsket Hovde fjernet fra stillingen, mot stemmene til FONOs Jan Paulsen og Tore Nordvik fra Norsk Musikerforbund.

Også denne saken havnet til slutt for Oslo Tingrett, der Hovde til slutt ble tilkjent 800 000 i erstatning og advokatsalær, noe som skal ha ført omkostningene for Gramo opp i rundt halvannen million kroner. Gramo-styrelder Fiskvik valgte likevel å betrakte utfallet i saken som en seier, siden retten mente at Hovde som daglig leder burde ha fulgt sitt styre.

Begynnelsen til slutten?
Konflikten i GramArt førte også mer eller mindre direkte til opprettelsen av Norsk Artistforbund, som jobber direkte med spørsmål som vedgår norske populærartister. GramArt har på sin side i dag rundt 1700 betalende medlemmer, og drives av fire ansatte, mens det tidligere var opp til tretten personer på lønningslisten. Organisasjonen har ikke mottatt statsstøtte på snart tre år, og daglig leder Jan Erik Haglund har innrømmet at alt bråket har satt dem i et dårlig lys.

Overfor Dagsavisens Lars West Johnsen valgte Haglund midtveis under rettsaken likevel en positiv innstilling, med tanke på at den tre år lange konflikten nå i hvert fall begynner å nærme seg slutten.

— Når vi er kommet gjennom dette, sitter vi igjen med en ryddigere, langt mer profesjonell musikkbransje.

Nåværende styreleder i GramArt, Marianne Antonsen, kommenterte det hele slik:

— Jeg ser frem til å legge rettssakene bak meg. Men uansett vil det ta år og dag å lege de sår og den splid som denne saken har skapt mellom kolleger i lille musikk-Norge.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Kulturskolelærer, klarinett

Drammen kulturskole

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Akkompagnatør ved Unge Talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Direktør

Teater Ibsen

Daglig leder

Stiftelsen BIT 20 Ensemble

Produsent

Oslo Circles

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stiftelsen Oslo Jazzfestival

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev