Stavanger 2008_stor

Stavanger satser på Nordic Music Week

I Stavanger planlegges det nå en helt ny storsatsning innen kultursektoren. ”Nordic Music Week” er arbeidstittelen på det som etter planen vil bli et årlig evenement. Utvikling av lokale talenter, nordisk fokus og økt bransjekomeptanse er satsningsområder. – Vi omdisponerer midler som allerede er avsatt til by:Larm, som i stedet valgte Oslo i 2008. Men vi er ikke i noen konflikt med by:Larm, snarere ønsker vi et godt samarbeid, understreker kultursjef Siri Aavitsland i Stavanger til Ballade.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Stavanger kommune avsatte i fjor midler for å arrangere by:Larm i 2008. Som kjent bestemte by:Larm seg nylig for Oslo som vertskapsby neste år. Kultursjef i Stavanger Siri Aavitsland anbefaler i disse dager kommunalstyret om å omdisponere disse midlene til det nye prosjektet ”Nordic Music Week”. Det har som mål å bli et fast arrangement og med et utstrakt samarbeid med de andre nordiske land.

Nordic Music Week vil bli et samarbeid mellom kulturavdelingen, Stavanger2008 og STAR – Stavanger Rock, som representanter for musikkaktørene.

Forslaget skal behandles i kulturstyret førstkommende mandag. Aavitsland sier til Ballade at hun har fått positiv respons på dette forslaget i det politiske miljøet.

— Det er bare uformelle signaler, men de jeg har snakket med finner dette svært spennende. Det er snakk om å omdisponere allerede avsatte midler til nye ideer, men man skal ikke forskuttere et politisk vedtak, understreker hun.

Tredelt profil

Selv om planene fortsatt bare er på idèstadiet, foreligger det ganske klare retningslinjer for Nordic Music Week, som har et tredelt fokus:

Talentutvikling
— i form av ungdomskonserter i hele fylket og større ungdomsarrangement som oppspark til hovedarrangement.

Artist/klubb/arrangør
— større mønstring med nordiske talenter i Stavanger, som grunnlag for etterfølgende nordiske klubbutvekslinger, m.m.

Bransjekompetanse
— faglige seminarer, møter og kurs, tilpasset både nordiske, nasjonale og regionale kompetansebehov

Initiativtagerne har allerede hatt uformelle samtaler om seminarutvikling, fagmøter og spillestedsutvikling med bl.a Norsk Rockforbund, Spillesteder.dk (spillestedsorganisasjonen i Danmark), Arrangørforeningen (Sverige) samt Norgesnettet (spillestedsorganisasjonen i Norge). I tillegg skal Rosa (Dansk Rock Samråd) kontaktes i følge Aavitsland.

Nordisk fokus

Nordic Music Week vil nemlig bygge videre på erfaringene fra det nordiske seminaret ”Rytmisk musikk og Mobilitet i Norden”, som Stavanger kommune var vertskap for og arrangerte i samarbeid med danske Rosa, Folken og STAR i 2006. Seminaret var støttet av Nordisk Kulturfond, og i den videre planleggingen vil en se på muligheter for nordisk støtte til prosjektet.

Det er også tenkt at Nordic Music Week vil bli et bransjetreff hvor beslutningstakere fra Norge, Skandinavia og gjerne også Europa samler seg om en arena hvor både lokale og nordiske band og artister, klubber, managere, promotører og agenter møter nøkkelpersoner fra andre land og dermed stimulerer til eksport av kultur.

”Nordic Music Week” vil fungere som en paraply hvor en ønsker å legge inn under seg bl.a. konserter, seminarer, kurs, klubbutvekslinger, filmvisninger og utstillinger.

Vil dere benytte eksisterende arealer, eller planlegges det nybygg i forbindelse med denne satsningen?

— I forbindelse med Stavanger 2008 vil det i tiden fremover settes fokus på både eksisterende og nye arealer. Det at vi blir europeisk kulturhovedstad genererer en voldsom utvikling. Det jobbes blant annet med en spennende satsning for Tou Scene, og Folken – som blir 20 år til neste år – har fått støtte til veldig spennende utvidelsesplaner.

Ikke konkurrent til by:Larm

Dere mener at by:Larm har tatt steget vekk fra sin opprinnelige tanke, nemlig det å være ”et samlingspunkt for nye fremadstormende band og artister, samt for klubbene og arrangørene og rene promotører, festivaler eller foreninger”. Nordic Music Week er ment til å dekke dette behovet. I hvilken grad tror dere det er rom for to slike bransjetreff i Norge?

— Jeg tror det er god plass til det. Jeg har veldig sans for by:Larm, og de fortjener honnør for å ha gjort en kjempejobb i 10 år. Vi er i dialog med dem, og hvis dette nå blir vedtatt ønsker vi full åpenhet om hvordan vi f. eks skal legge opp til seminarer og jobbe med bransjekompetanse. Tanken er at det vil bli mulig å få påfyll gjennom by:Larm, og ytterligere påfyll her – da med et tydeligere nordisk samarbeid.

Aavitsland legger vekt på at Nordic Music Week ikke legger opp til å konkurrere med by:Larm, men heller se på muligheter for samarbeid. I den forbindelse er tidspunkt for gjennomføring av denne uken satt fra medio oktober til primo november.

by:Larms Erlend Mogård Larsen uttalte til NRK i dag at de ikke anså dere som en reell konkurrent, men ville gjerne ha en form for samarbeid. Hvordan ser dere på et slik utspill?

— Dette initativet vårt er ikke noe form for sutring for at vi ikke fikk by:Larm, slik enkelte medier har fremstilt det. Vi ser dette som en mulighet til å positivt bidra til større bredde for denne typen arrangement i Norden i dag. Sammen med by:Larm kan vi lage et spennende miljø for hele bransjen. Vi vil ha et godt samarbeid med by:Larm på alle måter. Vi ønsker å ta med det gode fra by:Larm, men samtidig å legge til noe nytt. Vi har initiert flere nye tiltak, med den regionale talentutviklingen og nordisk klubbutveksling i front.

— ”Nordic Music Week” kan bli et viktig arrangement for byens musikk og kulturliv. Det vil kunne generere impulser og muligheter til videreutvikling og eksport av artister og kompetanse. Dette kan bli en stor mulighet for regionens talenter å vise seg fram for hele den nordiske bransjen, håper kultursjef Siri Aavitsland.

Mandag 12. mars avgjøres det altså om Nordic Music Week blir en realitet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev