Hans-Tore Bjerkaas

Splitter pine – gir NRK TV blaffen i popmusikken?

Mangelen på et aktuelt og seriøst program om popmusikk i NRK er et stadig tilbakevendende tema blant både musikere og bransjefolk. Nå har kritikerne av NRKs manglende popdekning fått enda mer skyts mellom hendene i form av semesteroppgaven «Splitter pine – gir NRK TV blaffen i popmusikken?», som er ført i pennen av journalistene Aage Wolf og Øyvind Stavseth. Oppgaven retter et sterkt kritisk blikk på NRKs musikkpolitikk, og byr på en rekke oppsiktsvekkende sitater og avsløringer om NRKs indre liv. Nå kan du få lese hele oppgaven som føljetong her i Ballade.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Popkulturen er et av nåtidas viktigste kulturuttrykk, og sterkt identitetsskapende for barn og ungdom. Gjennom aviser, radio, TV og Internett fôres publikum med populærkultur. I tillegg omsetter musikkbransjen for store beløp, det er lenge siden den ble en maktfaktor i underholdningslivet.

Men musikk kan være mer enn underholdning. Man etterlyser et programtilbud som et alternativ til lettbente hitlisteprogram og trauste allsangprogram på Norges viktigste TV-kanal.

Situasjonen i dag er at Da Capo, et mimreprogram for dem over 50, er Norges og NRKs mest populære musikkprogram. Beat for Beat med Ivar Dyrhaug, også det et mimreprogram – riktignok for et noe yngre publikum enn Da Capo – er en god nummer to.

Vår påstand er at NRK TV ikke tar pop- og rockkulturen på alvor, at de faktisk aldri har gjort det. Denne påstanden vil vi søke å underbygge i vår oppgave.

Vi har i vår oppgave valgt å sette fokus på NRK TVs satsing i perioden etter at NRK2 startet. En grunn til det er at NRK2 skulle ha en «ung og tung» profil, og fordi de i en periode satset hardt på pop- og rock-musikk.

Men som med alle andre tilsvarende satsinger på popkultur i NRK, ble også dette lagt ned. Denne satsingen er i stor grad det som har vært utgangspunkt for intervjuene vi har gjort.

Det er vanskelig å hente inn tall og annet skriftlig materiale som entydig kan vise om vår påstand er riktig. Derfor har vi valgt å basere oppgaven vår hovedsakelig på dybdeintervjuer. Vi har pratet med sentrale aktører som kommenterer NRKs satsing på og dekning av popkultur.

Ved valget av intervjuobjekter har vi forsøkt å finne et allsidig utvalg mennesker. Dette gjelder folk på grunnplan, mellomledernivå og toppnivå i NRK, vi har intervjuet en musikkjournalist i en konkurrende bedrift, en artist, en person fra musikkbransjen, en medieforsker og en prosjektleder i Sveriges Television. Etter å ha pratet med et såpass bredt og representativt knippe mennesker, mener vi at grunnlaget for konklusjonene som trekkes er solid.

Vi har i tillegg løftet blikket mot utlandet, særlig til SVTs program «Musikbyrån». Dette programmet nevnes av mange som et godt eksempel på hvordan man kan lage seriøst og underholdende fjernsyn med pop- og rock som fellesnevner.

Et annet moment er at NRK har gjennomgått en turbulent periode med både strukturelle omlegginger og økonomiske problemer, og vi synes derfor det er ekstra interessant å se hva NRK gjør og tenker med tanke på programvalg. Kultursjef Synne Skouen sa nylig opp i protest mot NRKs nedskjæringer på kulturfronten. Som en følge av nedskjæringene blir programmet «Spillerom» lagt ned og flaggskipet «Hovedscenen» rammet av kutt. Begge disse er musikkprogrammer, men dekker riktignok det de i NRK ynder å kalle «seriøs musikk», det vil si klassisk, jazz og samtidsmusikk.

Grovt skissert er dette problemstillingene som gjennomgås i oppgaven:

* Hvorfor det er viktig at NRK TV vier popmusikk oppmerksomhet?
* Historien om den ambisiøse popmusikk-satsingen på NRK2, og kollapsen.
* Hvorfor gikk det galt, og hva kan man lære av det?

Semesteroppgaven ”Splitter pine – er i ført i pennen av Aage Wolff (som i dag er å finne i Musikkmisjonen på Petre) og Øyvind Stavseth (som nå er i Tønsberg Blad), og ble skrevet da de fremdeles gikk på journalist-høgskolen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.