Sommeparade 2003, fra flåte (Foto: SommerParade.no)

Sommerparaden: Avlyst, men hvorfor?

I dette åpne brevet forteller styret i Sommerparaden hvorfor det dessverre ikke er mulig å arrangere noen parade i år. – Det var med tungt hjerte vi i styret i Foreningen SommerParade måtte gå til media, og erklære at vi ikke ser oss i økonomisk stand til å avholde sommerens parade, skriver arrangørene, som ikke nøler med å legge mye av skylden på Oslo kommune og det offentlige, som ikke bare har kuttet i støtten, men også påfører organisasjonen stadig økende utgifter. – Vi vet at titusener av unge mennesker er utrolig skuffet nå. Det er vi også.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Styret i Foreningen SommerParade, ved Anders Hanssen


Kjære alle venner og støttespillere av SommerParade, det var med tungt hjerte vi i styret i Foreningen SommerParade måtte gå til media idag, og erklære at vi ikke ser oss i økonomisk stand til å avholde sommerens parade. Dette arrangementet, som har vært planlagt nå i snart et år, må avlyses av økonomiske årsaker.

For det første har vi fått kuttet den støtten vi mottar fra det offentlige. Til paraden 2003 fikk vi tildelt 110.000 i kommunale støttemidler. I år har vi fått kuttet dette til 50.000. Vi noterer oss at i løpet av dagen har byråd for kultur og næring, Anette Wiig Bryn, kommet med en påstand om at vi kun mottok kr. 60.000 til paraden 2003. Dette stemmer ikke, for vi mottok penger i to omganger for 2003, hvilket tilsammen ble kr. 110.000. En annen ting er at SommerParade da fortsatt gikk i underskudd, et underskudd som måtte dekkes av styret som privatpersoner. Det er noe man ikke ønsker at skal skje igjen.

Det andre, er at det offentlige pålegger oss som organisasjon stadig økende utgifter. I fjor betalte vi rundt 50.000 til Oslo Kommune for leie og renhold av Rådhusplassen. Politiet skulle ha 60.000 for politivakter og 70.000 til et privat vaktselskap for å gi oss tillatelsen til å avholde paraden. Dette er tilsammen kostnader på 180.000 kroner, og Politiet har allerede i møter signalisert at det vil komme «en markant økning» av disse beløpene.

I tillegg til alle disse kostnadene, har man selvsagt andre kostnader; markedsføring, inngjerding, toaletter, scene, lyd/lys, strøm, barproduksjon etc. Totalt er dette betydelige beløp.

Dette betyr i klartekst at man sitter med en økonomi som er merkbart svakere enn den i fjor, og dette var da et år man gikk i underskudd. Styret hadde derfor ingen annen mulighet enn å stoppe arrangementet.

Sponsorer er selvsagt en viktig del av et slikt arrangement – men kan aldri fullfinansiere det. Man er avhengig av andre inntekter; enten billetter, alkoholsalg etc. SommerParade har bestemt at vi skal være et gratis arrangement, og med fri aldersgrense er det begrenset hvor mye øl vi vil selge. Da står vi igjen med et ganske tynt inntektsgrunnlag. Ta med i beregningen at sponsormarkedet er knalltøft om dagen – og du har forklaringen på hvorfor vi ikke kan avholde arrangementet i år.

Vi vet at vi skuffer masse mennesker idag – og vi skuffer ikke minst oss selv, fordi vi mer enn noen andre gleder oss til SommerParade hvert eneste år. Hadde det vært noen andre muligheter som ikke var forsøkt, hadde vi gjort det. Hver stein er snudd og alle muligheter er sett på.
SommerParade er en festdag for masse unge mennesker. Vi håper at du sammen med oss bruker litt frustrasjon, sinne eller tristhet på noe konstruktivt. Det er å være med å danne fundamentet for noe som er ennå sterkere. Noe som er så sterkt at politikere med kulturvegring ikke klarer å overse oss, og som gjør oss til en sterk og slagkraftig enhet som blir tatt alvorlig. Vår drøm er at SommerParade skal ha mange tusen medlemmer, unge som lever og ånder for SommerParade og visjonene bak SommerParade.

Akkurat nå kan du gjøre dette ved å støtte vår medlemsaksjon her. Vi lover deg at vi skal gjøre alt det vi kan for å sikre gode SommerParade opplevelser i fremtiden.

Vi takker for all den støtten vi har opplevd i løpet av den tiden som har gått siden vi offentliggjorde dette. Å få ta del i en kultur der folk er så engasjerte varmer, og det gjør at vi ser nytten i det vi driver med. Fortsett med det!

Med hilsen Styret i Foreningen SommerParade

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.