Claes Olsen, Racing Junior

Slutt for Oslo Threebute Festival?

Med nedleggelsen av Jazid forrige helg, forsvant et annerledes og progressivt utested for dansemusikk i Oslo. Musikkinteresserte vil også merke bortgangen til utestedet og klubben i Pilestredet på andre måter. Jazids samarbeidspartnere i Oslo Threebute antyder nå at det kan bli «kråken på døren» også for den tre år gamle festivalen, selv om Claes Olsen på So What mener at et slikt skritt bør diskuteres grundig.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Samarbeidsfestivalen mellom naboklubbene Last Train, So What og Jazid, som blant annet huskes for opptredenene til Grooverider, The Magnetic Fields og The (International) Noise Conspiracy/The Hives, samt en rekke kommende og etablerte navn på den norske musikkscenen, står nå i fare for å forsvinne. Ballade har prøvd å finne ut om festivalen nå vil forsvinne den i dragsuget med Jazid.

— «Oslo Threebute» blir ikke arrangert mer, svarer Last Train daglige leder Stein Arne Blomseth, bedre kjent som «Mini» blant byens rockere, kontant på spørsmål fra Ballade om hva som nå vil skje med denne vårlige musikkmønstringen på Oslos klubbscene.

Men den andre gjenværende parten i dette samarbeidet virker mer lysten på å gå videre med prosjektet.

— Det er uklart hva som nå vil skje med oslo Threebute. Nedleggelsen av Jazid kom veldig brått på oss alle. Vi har ikke funnet oss en ny partner ennå. Vi har heller ikke hatt tid til å prate om dette oss i mellom, sier bookingsjef Claes Olsen fra So What.

Vi får også høre deres personlige reaksjoner på nedleggelsen av Jazid.

— Det er trist at stedet måtte legges ned, selv om jeg ikke var der veldig mye selv. Mot slutten var de veldig aktive – også med konserter med mer tradisjonelle ting. Jeg vil minnes Jazid som et sted som turte å satse på litt ukjente ting, og for at de var veldig frempå bookingen som de haddde, sier Mini.

Last Train så på Jazid som en samarbeidspartner og ikke som en konkurrent.

–Det er dumt at stedet forsvinner. De var en god nabo. Noe av ideologien bak Threebute-festivalen bestod i nettopp dette at stedene lå veldig nærme hverandre, og at mange kunder benytter seg av alle tre stedene.

Også Claes Olsen beklager Jazids bortgang.

— Jeg syntes det er utrolig trist at stedet forsvinner, selv om ikke jeg heller har vært der så mye i det siste. I de mange år stedet har eksisterthar de bidratt til mye for byens kulturliv. Om de ikke har bidratt så mye på den rene konsertsiden, så har de likevel gitt spillerom for nye unge DJ’er, og på den måten gitt disse en mulighet. Det var rørende å lese Aftenpostens Aftenutgave mandag hvor de hadde reportasje om hva publikum skulle gjøre nå, sier den tidligere Lørenskogs-gutten.

— Jeg regner med at flere av Jazid-DJ’ene nå vil begynne andre steder. Fonii og til dels Blå vil nok fylle noe av rollen Jazid tok på seg, men jeg vet ikke hva som skal kunne ertstatte stedet, eller hva jeg skal si om fremtiden. Det er et hull må fylles igjen.

Har så de to klubb-ildsjelene noen ideer om hva som kunne vært gjort annerledes?

— Jeg syntes Andre Utvik fra Jazid kom med et bra forslag. Ideen om at steder som driver med kulturformidling skal betale halv moms har mye for seg, sier So Whats daglige leder. – Steder med kultur burde vært forskjellsbehandlet i forhold til kommersiell bardrift. Jeg vil også si at det er andre som kunne tatt mer ansvar. Ikke minst synes jeg at Oslo kommune burde ta mer ansvar for kulturen. De har hittil vært totalt fraværende.

Han fortsetter med et stikk til byens «klubbere».

— Jeg synes ikke akkurat at kafeer burde stenge tidligere eller noe sånt, slik det har vært foreslått fra en del DJ’er og klubbpromotører. Det at publikum har blitt for sidrumpet og heller sitter på ræva enn å gå ut og danse, er et problem som denne genren selv må gripe tak i og gjøre noe med.

Blomseth har en noe annen innfallsvinkel:

-Jeg kjenner ikke driften så inngående at jeg kan gå inn så nøye på hvorfor det gikk slik. Men slik Andre sier det, var det sånn at alle arrangemnetene kostet mer enn de smakte, nå etter at den nye momsreformen ble innført. Da sier det seg selv at det ble vanskeligere å fortsette å holde oppe den høye aktiviteten de hadde. Jeg tror flere vil få det vanskeligere med å holde hyppige arrangementer fremover, spekulerer Blomseth.

Hvordan har dette virket inn på Last Trains drift?

— Vi har på langt nær like stor aktivitet, så for oss så har det ikke så mye å si, avslutter han.

Andre Utvik fra Jazid understreker overfor Ballade at han driver fortsatt labelen, radioshowet og studioet som var knyttet til Jazid-miljøet, samt at Slow&Loca «spiller hvor det måtte trenges i fremtiden».

— Vi har imidlertidig fått ny adresse. Vi kan nå kontaktes på Jazid Collective, P.O. BOX 6941 St. Olav, 0130 Oslo.Interesserte kan også skrive seg på mailinglisten vår ved å gå inn på våre hjemmesider på nettet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.