Platekompaniet - Top 15

– Slik foregår markedsføringen i Platekompaniet

I dette innlegget svarer Platekompaniets Egil Dahl og Rolf Kristian Presthus på mediestormen rundt deres måte å markedsføre musikk på. Her forklarer de musikkjedens tanker og fremgangsmåter rundt annonsering og presentasjon av musikk, og benytter samtidig anledningen til å tilbakevise flere påstander i saken, som de kaller «feilaktige og usanne». Dahl og Presthus ser det som positivt at Forbrukerombudet ønsker å undersøke påstandene om villedende markedsføring: – Vi håper forbrukerrådet kan foreta en rask gjennomgang av våre ordninger i forbindelse med annonsering. Vi er overbevist om at vi ikke har gjort noe som er klanderverdig i denne saken, sier de to musikkgründerne.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Egil Dahl og Rolf Kristian Presthus, Platekompaniet

Bakgrunn

Platekompaniet har den siste uken vært utsatt for en liten mediestorm i forbindelse med vår annonsering. Saken mot oss ble startet av en konkurrerende platebutikk i Bergen. Denne konkurrenten har ikke inngående kunnskap om våre rutiner. Konkurrenten skrev et brev til NRK, der en mengde påstander ble presentert. NRK kjørte saken på luften, og andre medier fulgte opp og laget et sammensurium av feil og sammenblandinger. En del feilaktige og usanne påstander har vært fremsatt.

Forbrukerombudet skal nå heldigvis undersøke saken og komme med en objektiv vurdering av våre annonserutiner. Vi er overbevist om at denne vurderingen vil falle i vår favør. Vi ønsker her å komme med vår versjon av saken og tilbakevise de gale påstandene som har blitt fremsatt.

Vår rolle i musikk-Norge

Platekompaniets hovedmål er å være førstevalget blant mennesker som er interessert i og opptatt av musikk. Vi er en platebutikkjede som driver salg og markedsføring av musikk ferdig innspilt på CD. Å oppdage og utvikle nye artister er plateselskapenes rolle. Vi har ikke ambisjoner om å drive plateselskap og A&R for artistene. Således er ikke utvikling av band uten platekontrakt vår oppgave. Vår oppgave er derimot å selge så mye som mulig av hver enkelt artist når artisten kommer ut med en CD.

Platekompaniet har tradisjon for å være opptatt av norsk musikk og spesielt små, ukjente norske band. Vi har nettopp vært gjennom en norskkampanje med fokus på blant annet artister uten platekontrakt, som for eksempel Tuco’s Lounge og Super Jupiter, samt relativt ukjente artister med platekontrakt, som Barbaras & The Happy Few, Quintrophenia, Oslo Fluid osv. Ingen av disse artistene har betalt en krone for å være med på kampanje hos oss. Tidligere har vi jobbet målrettet med og bidratt til gjennombruddet til artister som senere har blitt store, som for eksempel Madrugada, Thomas Dybdahl og Kaizers Orchestra.

I tillegg har vi samarbeidet med P3 på Rørt og Urørt-utgivelsen. Vi samarbeider også med by:Larm, Øyafestivalen og andre festivaler med fokus på til dels ukjent norsk musikk. Vi mener at en aktør i musikkbransjen på vår størrelse har et kulturelt ansvar, og må slippe til så vel ukjente som kjente artister i butikkene. Vår erfaring er at dette også er svært forenlig med kundenes ønsker. Alle utgivelser må imidlertid behandles individuelt, og aktivitetene for hver enkelt utgivelse må tilpasses platens potensiale. Vi vil hevde at vi er blant de instansene som er med på å gjøre en viktig jobb for ny norsk musikk.

Platekompaniets annonsering
I vår kommunikasjon med kundene har vi alltid lagt vekt på å være ærlige. Vi har ønsket å meddele at det over tid skal lønne seg å handle sin musikk på Platekompaniet. Videre skal kundene vite at når vi anbefaler en CD så er dette noe vi står inne for. Dette har vist seg å være en vellykket strategi, og vi har på tolv år vokst til å bli landets største musikkdetaljist.

Lovmessig er forhold rundt annonsering blant annet regulert i markedsføringsloven §1 og §2. I disse paragrafene står det:

«All markedsføring skal utformes og presenteres på en slik måte at den tydelig framstår som markedsføring. Ved muntlig markedsføringshenvendelse til en forbruker skal en næringsdrivende straks presentere seg og opplyse forbrukeren om at henvendelsen skjer i markedsføringshensikt.»

«Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Det samme gjelder enhver annen framgangsmåte som kan ha slik betydning for etterspørsel eller tilbud, såframt den gjennom sin utforming eller på grunn av omstendigheter ellers er egnet til å villede forbrukere.»

Det kritiske punkt i forbindelse med markedsføringsloven, er hvem som bestemmer hvilke produkter som blir presentert i ulike annonser, og hvordan dette oppfattes av forbrukeren. Dersom leverandøren kan «kjøpe» seg plass og bestemme hva som skal annonseres for, vil det være et overtramp. Dersom vi som avsender selv bestemmer hva vi ønsker å annonsere for, vil vi imidlertid være godt innenfor hva som er etisk riktig og lovlig.

I det sammensurium som har oppstått vedrørende vår annonsering, har det kommet mange rare påstander. Vi har derfor utarbeidet en oversikt over hvordan vi jobber med de ulike annonsene:

Platekompaniet anbefaler-annonser
Disse annonsene presenteres hver tirsdag i Dagbladet og inneholder ulike aktuelle CD-er vi ønsker å fortelle våre kunder at de bør sjekke ut. Hver uke går vi igjennom ulike nyheter som kommer på markedet. Vi velger så ut hvilke av disse det kan være ønskelig å rykke inn en «Platekompaniet anbefaler»-annonse på. Dette vil være basert på hvordan vi synes platen er, hvilke kritikker platen har fått i media, om den passer til vårt konsept og andre kvalitetskriterier. Det er altså vi som velger produkter vi synes passer. Dersom vi hadde undergravd dette ved å velge «dårlige» produkter vi ikke kunne stå inne for, ville denne formen for annonsering mistet enhver troverdighet og vært bortkastet. En gjennomgang av våre annonser hittil i år, vil for øvrig vise at vi kan stå inne for produktene som har vært annonsert.

Topp 15-annonsering
Platekompaniets Topp 15 er en liste basert på forventet salg i våre butikker de neste syv dagene. Listen har vært lansert hver mandag i over tolv år. I praksis lager vi listen ved å ta utgangspunkt i forrige ukes salgslister. Vi justerer deretter for trender, som at noen utgivelser viser nedgående tendenser mens andre viser oppadgående tendenser. Til slutt justerer vi for nyhetene. For å plassere nyhetene bruker vi forhåndsetterspørsel i butikkene, forhåndssalg på nettet, anmeldelser, forhåndsomtale i media og erfaring. Da listen har vært publisert over så mange år, har våre kunder vendt seg til å finne ukens nyheter på Topp 15, og således forstått at dette ikke er basert kun på salg. Vi har for øvrig aldri hevdet at listen er basert kun på salgstall. Vi har heller ingen motforestillinger mot å informere om hvordan listen blir laget.

Dette er en populær liste blant våre leverandører. Dersom listen hadde vært til salgs, ville samtlige leverandører ha kjøpt seg inn med stort sett alle sine produkter, spesielt Special Marketing-titler. Etter kort tid ville ingen kunder vært interessert i listen, og således ville Platekompaniets Topp 15 blitt totalt uinteressant.

Igjen er det altså vi som bestemmer hva som presenteres. Leverandørene har ingen medbestemmelsesrett på dette området heller. Dette kan for øvrig bekreftes av samtlige leverandører.

Andre kampanjer og ukentlig listing
Vi har hver uke en fast annonse som presenteres i en del ulike aviser på tirsdager. Her publiserer vi ukens kampanje. Hver kampanje har en varighet på to uker. Disse kampanjene er for eksempel salgskampanjer som «2 for 222», «Nice Price 79,90» eller temakampanjer som «Norske uker» eller «Alternative uker». Annonsene består av en hel del titler som er ramset opp med en pris.

I slike kampanjer har vi aldri anbefalt noen utgivelse. Det eneste vi påstår er at CD-ene koster den prisen de er annonsert til og at de, avhengig av hvilken kampanje vi kjører, er norske, svenske, alternative osv.

I forbindelse med innkjøp av en ny utgivelse på forhåndsordre, vil vi presentere for plateselskapet de aktivitetene vi kan tenke oss å gjøre på platen. Det kan da være aktuelt med et samarbeid om annonsering for den aktuelle utgivelsen. Plateselskapet kan på fritt grunnlag vurdere hvilke av tiltakene de ønsker å ta del i. Det er forbundet kostnader med å annonsere i aviser, og plateselskapet og vi vil derfor ofte finne en måte å dele slike kostnader på. For enkelte utgivelser vil plateselskapet betale en stor del av annonsekostnaden, mens for andre utgivelser må vi dekke alle kostnadene selv. Dette avhenger blant annet av hvilke budsjetter som finnes på de ulike utgivelsene.

Samarbeid om samannonsering foregår i svært mange bransjer og er ikke uetisk i seg selv. Når en videobutikk annonserer for en ny videofilm, er utgiveren med og deler regningen på annonsen. Likeledes er en sykkelimportør med på å betale sykkelbutikkens annonser for nye sykler. Dette er en veletablert og uproblematisk ordning.

Det avgjørende for om dette er uetisk eller ikke, er om vi velger ut produktene vi ønsker å annonsere for eller om leverandørene kan bestemme. Vi er meget oppmerksom på denne problemstillingen, og kan forsikre dere om at vi har vårt på det tørre.

Andre måter å selge plater på
Mindre band som kanskje ikke har stort nok potensiale til å for eksempel være med på Topp 15-listen, kan likevel få mange andre muligheter til å være synlige i våre butikker. Vi har en såkalt desentralisert driftsform. Med dette mener vi at, utover et visst basissortiment, står butikksjefene i de ulike butikkene våre fritt til å ta inn varer fra leverandørene vi har et kundeforhold til, og forsøke å selge det de selv mener er best for sin butikk. Vi har til enhver tid et stort utvalg titler på tilbud i butikkene. Samtlige av disse titlene får god eksponering. Butikksjefene bestemmer selv hvor de ulike CD-ene skal plasseres, og er ikke påvirket av noen andre når de foretar disse valgene. Butikksjefene er svært opptatt av musikk, og de fleste av dem er svært idealistiske overfor norsk undergrunnsmusikk. Ingen betaler for å få produkter inn i våre butikker. Det er for øvrig ingen som tar inn mer norsk musikk i sine butikker enn oss.

Likeledes står våre medarbeidere fritt i valget av hva de måtte ønske å anbefale kundene. Det er ingen fra Platekompaniet sentralt som forsøker å påvirke dem i den forbindelse. Våre medarbeidere er svært opptatt av musikk, og vi oppfatter det som urettferdig at deres integritet er blitt trukket i tvil på falsk grunnlag.

Forbrukerrådets undersøkelser
Vi håper forbrukerrådet kan foreta en rask gjennomgang av våre ordninger i forbindelse med annonsering. Vi er overbevist om at vi ikke har gjort noe som er klanderverdig i denne saken.

Egil Dahl

Rolf Kristian Presthus

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev