Norsk Rockforbund-logo

– Skuffende forsinkelse av kulturmeldingen

Den kommende kulturmeldingen blir som kjent forsinket. En forsinkelse som sannsynligvis gjør at den ikke kommer til å bli behandlet i Stortinget før 2004, og da ikke med budsjettvirkning før fra 2005. – For fremdeles politikk- og satsningsløse kulturområder som både rock og arrangørvirksomhet, er dette en aldri så liten tragedie, skriver Stein Andreasen i Norsk Rockforbund, som også har en oppfordring til kulturminister Valgerd Svartstad Haugland.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Stein Andreasen, daglig leder, Norsk Rockforbund

En Kulturmelding gir de prinsippielle linjene i forhold til landets kulturpolitikk for en lengre periode, og er dermed et viktig statlig styringsdokument. Den forrige kulturmeldingen ble lagt frem for rundt 10 år siden. Da var «rocken» så vidt kommet inn i den statlige bevisstheten, og ting har virkelig behov for å bli oppgradert til den nåværende virkelighet. Vi trenger å få helheten på plass, en helhet som handler om kvalitet i formidling, om publikum, om utøvere, om infrastruktur og mer til. Ikke en rockpolitkk som er basert på litt premiering og sandpåstrøing, eller konklusjoner utviklet med sysselsetting og forebygging som ensidige mål.

Kulturmeldingen skal legges frem sent i vårsesjonen 2003, sannsynligvis like før sommeren. Med fylkes- og kommunevalg til høsten, og de vanlige Statsbudsjett-prosesser, mener kjennere at det er lite sannsynlig at Stortinget rekker å behandle den før 2004. Da kommer eventuelle penger først i 2005.

NRF er en av mange organisasjoner som har akseptert den pågående prosessen, og satt fokus på å komme med helhetlige innspill til meldingen. Som så mange andre organisasjoner har gjort. Det gjør at vi har valgt å avvente andre helt naturlige påvirknings-prosesser, og setter oss sjøl i en slags ventemodus på flere år. De fleste kan vel ane hvor inspirerende det er! Vi har blant annet nylige landsmøtevedtak om å jobbe for transportstøttemodeller for å styrke konsertaktivtet i regionen, og vi har vedtak om ytterligere satsning på arrangør-utvikling. Disse blir stående på vent, og totalt sett så blir vi passivisert i en lengre periode.

Vår anledning til innspill har som kjent i hovedsak vært via høringer på de fremlagte utredningene på våre fagområder; Populærmusikkutredningen og Ensembleutredningen, forøvrig anledninger vi mener å ha brukt godt.

Nå sier imidlertid Statsråd Valgerd Svarstad Haugland som sant er i Aftenposten at det er viktigere at kulturmeldingen er grundig, enn at den kommer til behandling før sommeren. Det er vel imidlertid mest en mangel på prioritering som har gjort at det blir slik. Og kulturlivet virker samstemte klare til å motta meldingen!

Vår oppfordring til Valgerd blir dermed som følger; vi forholder oss som sakte saklige kulturbyggere, og du får opp farten. Har vi en deal?

Tør forøvrig ikke tenke på konsekvenser hvis det blir en melding uten visjoner…

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.