Spellemannprisen - harpe

Skjevheter hos Spellemannsprisen?

Spellemannsprisens nominasjoner vekker også i år reaksjoner i musikk-Norge. Det vil nok alltid være diskusjon om de «rette» kandidatene er valgt ut av de anonyme jurymedlemmene i hver kategori, men nå dukker det også opp en debatt om det som kan virke som en prosentvis skjevhet i forhold til selve genrene. Innen hip hop-kategorien er nærmere halvparten av alle påmeldte plater nominert til Spellemannsprisen, mens det i kategorien for metal-utgivelser kun dreier seg om ti prosent.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Vi lar platedirektør Rune Kristoffersen fra det fremgangsrike og velrespekterte selskapet Rune Grammofon være talsmann for noen av innvendingene som har kommet.

— Jeg synes det er rart at det i elektonika-kategorien, som er en av de med flest påmeldte plater, bare er tre av tredve utgivelser som har passert Spellemannkomiteens nåløye. Dette står i kontrast til hiphop, der hele fire av ni har fått et kandidatur. Dette er bortimot en skandale – og et forferdelig stykke dårlig arbeid, da en nominasjon i seg selv kan ha betydning for både plateselskaper og artister. Jeg vil derfor gjerne utfordre noen til å rettferdiggjøre dette. Det holder ikke at man noen steder bare tar med ti prosent av de påmeldte.

— Jeg vil selvsagt ta forbehold om at opplysningene jeg har fått er korrekte. Det er ikke min mening å diskutere selve kategoriene, eller hvilke kandidater jurymedlemmene har plukket ut som sine kandidater. Her vil meningene alltid være delte, siden det beror mye på personlig smak hos juryen.

Ballade fikk tak i Andreas Gilhuus fra Spellemannskommiteen og plateselskapet Dbut, og ba ham svare på Kristoffersens innvendinger til årets Spellemannspris.

Om antallet nominasjoner sier Gilhuus følgende: – I oversikten over antallet påmeldte har det kommet en feil på IFPIs liste over kategorien elektronisk musikk. Det har bare vært tyve innmeldte. Det jeg kan si om selve utvelgelsesprosessen, er at juryen kommer med sine stemmer. Deretter kan komiteen supplere med en til to titler – enten plater de enten selv synes bør være med, eller fordi det har vært spesielt jevnt i juryens avstemning.

— Det er for øvrig heller ikke vi i komiteen som styrer hvilke kategorier de ulike platene plasseres innenfor. Det er artistene og selskapene som har meldt seg på selv, sier han om plasseringen av artistene i ulike kategorier.

Mer detaljert vil han egentlig ikke være: – Jeg kan ikke kommentere i hvilke klasser det er gjort hva, men kan komme med mer generelle kommentarer om hvorfor det er slik. Det at vi har fem nominerte i åpen klasse er naturlig, ettersom det har vært hele 75 nominerte. Da er det naturlig å presse antallet nominasjoner til maksimum,

Andreas Gilhuus er et av de yngste medlemmene i Spellemannskomiteen, og mener det bør komme til enda flere forandringer til neste år.

— Det at man har så mange nominerte i den åpne klassen er for eksempel noe som man burde tenke på. 75 påmeldte er utrolig mye. Vi burde kanskje forsøke å dele dette opp i flere klasser. Det er vanskelig å si hvordan vi burde gjøre dette.

Har du forståelse for at Rune Grammofons platedirektør reagerer på at antallet nominasjoner varierer fra klasse til klasse?

–Ja, det er klart jeg har forståelse for at en slik kritikk kommer. Jeg har selv påmeldt to elektronikaband som ikke kom med. Om vi så at noen flere burde vært med i kategorien, ville vi ha tilføyd flere plater. Nå valgte vi å ikke gjøre det. Selvfølgelig er folk som ikke har fått med sine kandidater skuffet over dette.

Men Rune Grammofon reagerer vel ikke på hvem som er med, men den prosentvise skjevheten i antall nominasjoner?

— Det er jeg ikke enig i for Elektronika sin del, ettersom kategorien ikke er så veldig stor. Derimot kunne det kanskje vært flere nominasjoner i kategorien for metal, der det var en del påmeldte.

Hva med hip hop der hele fire av ni påmeldte er innstilt til prisen?

— Det er riktig at det bare har vært ni påmeldte i denne kategorien. At det har kommet med flere i denne kategorien, skyldes at vi i komiteen mener at juryen har utelatt en skive som burde vært med, og føyd til denne som et supplement.

Hvordan plukker man ut hvem som skal være jury-medlemmer?

— Det er Spellemannskomiteen med bl.a. Sæmund Fiskvik, Karene Lyngholm som bestemmer dette, etter at det har kommet forslag fra selskapene. Hvordan de vurderer det de får inn av forslag, og så avgjør hvem som skal være med, det aner jeg ikke.

Ballade forsøkte også å få tak i Karene Lyngholm fra IFPI og Spellemannskomiteen. Hun var imdlertid ikke tilgjengelig for kommentar da Ballade ble lagt ut for dagen, men kan først bidra om en ukes tid. Ballade kommer da eventuelt med en oppfølgerartikkel.

I mellomtiden er våre spalter selvsagt åpne for eventuelle kommentarer – også fra representanter fra andre genre enn de som er nevnt her.

Om du vil ytre deg i saken, kan du sende et innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Nedenfor finner du som vanlig lenker til flere relevante artikler og innlegg om emnet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.