Halden: Cover til presentasjons-DVD for Oppelevelsessenter

Skjeklesæther: Etterprøving av Øystein Rudjords skriverier, part 1

– Vederlagsbyrået Gramo har bestemt seg for å støtte et lokaliseringsalternativ som IKKE eksisterer, nemlig Trondheim. Det finnes ikke et rent Trondheimsalternativ, uansett hvor mange ganger Gramo og Marianne Antonsen måtte påstå det, skriver Tom Skjeklesæther. Han holder fast ved at Gramo umulig kan ha lagt de forskjellige alternativenes ferdige forslag til grunn for sin vurdering, og finner det stadig like underlig at Østfold-politikeren Marianne Antonsen går så aktivt ut mot Halden og sitt eget hjemfylke.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tom Skjeklesæther, Faggruppa bak Halden-alternativet

Øystein Rudjord innleder sitt innlegg, «Sludder og sutring fra Tom Skjeklesæther» på følgende vis; «For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at mitt innlegg baserer seg på fakta… Alt jeg skriver kan etterprøves»

Ikke vet jeg hvorfor Rudjord finner det maktpåliggende å understreke sin egen etterretlighet.

Men det kan muligens skyldes at han sitter i styret i et vederlagsbyrå, Gramo, der flertallet har bestemt seg for å støtte et lokaliseringsalternativ som IKKE eksisterer, Trondheim.

Jeg skal gjennta det en gang til: Trøndelag, et samarbeid mellom Trondheim og Namsos, har levert et felles forslag til ABM Utvikling.

Nei, og atter nei, det finnes ikke et rent Trondheimsalternativ, uansett hvor mange ganger Gramo og Marianne Antonsen måtte påstå det!

Det er også på tide at det kommer tydelig frem at Gramos anbefaling av det ikke-eksisterende alternativet, Trondheim, ikke er et resultat av et enstemmig Gramo-styre. Både Fono (som organiserer ca. 150 norske plateselskaper) og Musikernes Fellesorganisasjon har andre syn eller stiller seg avventende. Gramos utttalelse er fundert på det faktum at IFPI (Sæmund Fiskvik) og GramArt (Marianne Antonsen) har flertall i Gramo.

Det stemmer at Halden var til stede på Gramos høring/ møte i slutten av november. Det vi gjorde der var kort å redegjøre for at Halden ville komme med et forslag. Arbeidet med selve Haldenalternativet ble gjennomført etter dette, frem mot ABMs høring på Bristol 10. januar.

På dette møtet i november la Fredrikstad frem en, etter eget utsagn, konsulentanalyse som var ment som et fundament for en avgjørelse om hvorvidt Fredrikstad skulle melde seg på eller ikke. Som kjent trakk Fredrikstad seg før ABMs høring i januar.

Det kommer tydelig frem av Rudjords redegjøring at Gramo ikke har lagt de forskjellige alternativenes ferdige forslag til grunn for sin vurdering.

Det er svært betenkelig og forsterker mistankene om at flertallet i Gramo har vært svært forutinnatt i sin vurdering.

Rudjord hevder at Halden er redd for fair konkurranse (sitat: «De tåler tydeligvis ikke åpen konkurranse eller å bli kikket etter i kortene»).

Helt feil: Halden har levert fra seg et alternativ alle kan sjekke (theband.hiof.no/haldenalternativet/) og vi har full tiltro til at ABM gjør en saklig og ryddig vurdering. Hva som blir den politiske gangen etter det, får bare tiden vise.

Men vi har et alldeles utmerket forhold til våre konkurrenter, trøndere som hovedstadsfolk.

Vårt overordnede syn er at om det skal satses på å lage et publikumsrettet opplevelsessenter/ museum for norsk rock, så må det satses skikkelig. Det må rett og slett bli så attraktivt at det i prinsippet kan ligge hvor som helst. Vi har absolutt ingen tro på at en halvhjertet satsing skal kunne reddes av at senteret blir lagt til en større by, det være seg Oslo eller Trondheim.

Det som har ført til konflikt mellom Halden og Marianne Antonsen, er ikke først og fremst at hun via Gramo støtter et ikke-eksisterende lokaliseringsforslag i Trondheim, men at hun aktivt og spesifikt har gått ut og advart mot Halden/ Østfold. Med påstander om at eventuelt Opplevelsessenter til Halden vil få alvorlige konsekvenser for annet kulturliv i fylket.

Det er påstander ingen forstår bakgrunnen for. Haldenalternativet har sjelden solid støtte fra et samlet politisk miljø i fylket.

Dette er utgangspunktet for at undertegnede mener at Marianne Antonsen har vikariende motiver for sine syn og handlinger.

Tom Skjeklesæther

Note fra Ballade: På dette nettstedet kan alle nå se en streamet video av Haldenalternativet, lagt ut i både ADSL- og ISDN-format. Presentasjonene til både Trondheim/Namsos, Kristiansand, Stavanger og Oslo finner du på lenkene nedenfor, sammen med annet relevant stoff rundt rockmuseumsdebatten.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev