Quart-illustrasjon (Av Maia M.H. Drachensteen)

Skjebnemøte for Quart – hvem må gå?

I skrivende stund faller avgjørelsen som trolig vil avgjøre Toffen Gunnufsens – og trolig også de andre ansattes – fremtid i Quartfestivalen. Møtet som holdes i Kristiansand kommunes valgkommité akkurat nå, skal peke ut festivalens nye styre, som igjen skal avgjøre hvordan festivalen skal ledes. Flere av de som er aktuelle som styremedlemmer har allerede sagt klart fra hvilken ledermodell de ønsker for festivalen, så når kommunen velger styre, velger de også i realiteten hvordan festivalen skal ledes i fremtiden – og av hvem. De ansatte har ssignaliseret at de går hvis de må ha Toffen Gunnufsen som leder, mens Gunnufsen har sagt at han går hvis han ikke får være sjef. Ballade snakket med begge parter for å høre om det var noen tegn til forsoning eller vilje til å møtes på halvveien – hvis ikke er det overveiende sannsynlig at en av partene ikke lenger vil ha en plass Quartfestivalen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Knut Steen

De Quart-ansatte har gjort det klinkende klart at de ikke har noen som helst tillit til verken styremedlem Tormod Nyberg eller forhenværende «ryddegutt» Asbjørn Uppstad, som begge var foreslått inn i et nytt interim-styre.

De vil i stedet ha inn nåværende styremedlem Erik Landet, og Borgar Dahle fra Notodden Bluesfestival. Ingen av disse var foreslått til det nye styret, som ble plukket ut av rådmann Tor Sommerseth og offentliggjort sist tirsdag.

Dette, sammen med at Asbjørn Uppstad var foreslått som leder for styret, og Tormod Nyberg var foreslått som fortsatt styremedlem, gjorde at det sittende styret anmodet rådmannen om å revurdere styresammensetningen.

Oppsiktsvekkende styreforslag
Sommerseths innstilling og styrets respons vakte forrige uke stor oppstandelse i store deler av det politiske miljøet:

Slik så rådmannens innstilling til nytt Quart-styre ut:

John Ivar Mejlænder Larsen og Tormod Nyberg blir sittende. Tidligere daglig leder Asbjørn Uppstad kommer inn som styreleder. Byråkratene Seunn Smith-Tønnesen og Kristin Tofte Andresen skulle besitte de to siste plassene i styret.

Noen var opprørte over at rådmannen tilsynelatende hadde «rensket ut» alle som hadde vist seg kritisk til festivalsjef Toffen Gunnufsen, og latt de som hadde tatt Gunnufsens og Uppstads side, få sitte.

Arbeiderpartiets Bjarne Ugland var blant de som var opprørte over at styret hadde sagt «nei takk, helst ikke» til rådmannens forslag:

— Per i dag er jeg innstilt på å stå fast på valgkomiteens opprinnelige innstilling. Vi hadde en avtale med Quartfestivalen om å følge innstilling til nytt styre, det har de ikke gjort, det de gjør nå er et avvik, sa Ugland til Fædrelandsvennen 21. oktober.

Nytt styre, viktige veivalg
I etterkant har styret sagt at de kommer til å godta kommunens neste utspill, uansett hva det er – og det er de også pent nødt til. Kommunens 4.7 millioner støttekroner blir nemlig ikke utbetalt før det nye styret er på plass, og mange av festivalens kreditorer er svært leie av å vente på pengene sine. Skal festivalen unngå konkurs, eller total mangel på tillit fra leverandører de vil være avhengige av også i fremtiden, må det penger inn på konto så snart som mulig.

Det nye styret vil raskt bli tvunget til å ta en vanskelig avgjørelse i forhold til hvordan Quartfestivalen skal ledes – og det er vanskeig å se hvordan de kan gjøre dette uten å ta parti med enten Gunnufsen eller Quartfestivalens andre ansatte.

Både Erik Landet og Borgar Dahle har vært klare på at de ikke ønsker at Gunnufsen skal være likestilt med Einar Buø som festivalens sjef, slik Gunnufsen har stilt som forutsetning for å fortsette.

Om verken Toffen eller de ansatte er villige til å komme hverandre i møte, kommer festivalen uansett til å miste viktig kompetanse i løpet av de neste dagene.

— Helt uvirkelig at de har gått så langt
Ballade ringte til de to partene i saken, for å høre hvordan stemningen var i forkant av møtet i kommunen. Alf Solbakken har vært med i Quartfestivalen siden begynnelsen, og har vært en av de som har gått hardest ut mot festivalsjefen.

Solbakken, du har sagt at du synes Gunnufsen er en katastrofalt dårlig leder, og enkelte av dere fem som signerte brevet fra Quart-administrasjonen har til og med gått så langt som å si at de gir blaffen i om de blir sparket, bare dere slipper å ha Toffen som sjef. Kommer dere til å gå av hvis Toffen fremdeles blir sittende som sjef, likstilt med Einar Buø?

— Vi har i grunn sagt det vi ville si i Ballade-brevet. Så da blir det vel den berømmelige «ingen kommentar» fra oss fem, kvitterte en opplagt Solbakken, som allikevel innrømte at han var svært spent.

Ballade snakket også med Toffen Gunnufsen, rett før klokken 1600.

Gunnufsen, er tilliten så tynnslitt at du ikke kan jobbe med disse menneskene mer – vi snakker jo om mange svært gamle vennskap her?

— Ja, vi gjør det. Jeg synes det er helt uvirkelig at de har gått så alt for langt i media, jeg synes det er ganske alvorlig, når man går så langt at man kaller noen en løgner. Dette kommer til å være det første jeg tar opp med det nye styret, ellers vil jeg ikke si så mye mer om det.

Du har gått ut i Fædrelandsvennen og sagt at du har mistet all tillit til de ansatte – hva er nødvendig for at dere skal kunne jobbe sammen igjen, slik du ser det?

— De må i alle fall beklage det de har gjort, og komme med en grunnleggende forklaring, men dette er håpløst å diskutere nå. Jeg vil ta dette videre til styret, som er min sjef, så får de vurdere det.

Men hvis det nye styret ikke ønsker deg som toppleder, sidestilt med Buø?

— Da går jeg av, og det er definitivt.

Klokken 1800 i kveld møtes Quart-styret til ekstraordinært møte, hvor de må ta stilling til kommunens avgjørelse.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.