Kroa i Bø: Publikumsbilde (Foto: www.kroaibo.no)

Sigmund Valberg: Ny daglig leder for Norgesnettet

Sigmund Valberg overtok torsdag 1. september, jobben som daglig leder i Norgesnettet. Valberg er 32 år og har de siste fire årene jobbet som organisasjonskonsulent i Studentenes Landsforbund. Gjennom Norgesnettet sikres samfunnet at levende musikk kan oppleves over hele landet. – Vi er likevel ikke fornøyd med dagens situasjon, og jobber bl.a. for at spillesteder som er tilknyttet Norgesnettet skal få statlig driftsstøtte til å finansiere nøkkelstillinger i driften av scenene, sier Valberg.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Norgesnettet har spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk musikkliv de ti årene vi har eksistert. Det ønsker vi også å gjøre i framtiden, sier Sigmund Valberg. Gjennom Norgesnettet sikres samfunnet at levende musikk kan oppleves over hele landet.

– Vi er likevel ikke fornøyd med dagens situasjon, sier Kvalberg. – Vi vil videre.

Norgesnettet drifter i dag det tekniske utstyret på 25 spillesteder over hele landet. Store investeringer er gjort – til glede for både artister og publikum. Samtidig ser vi store utfordringer på mange av spillestedene knyttet til Norgesnettet.

– Vi har gjennom dokumentet Samstemt! fremmet krav til Kulturdepartementet og Stortinget om at spillesteder som er tilknyttet Norgesnettet skal få statlig driftsstøtte til å finansiere nøkkelstillinger i driften av scenene. Dette er nødvendig for å sikre bredde og mangfold i den musikkformidlingen som skjer på norske livescener, sier Valberg.

— Kultur og kulturformidling er i veldig stor grad drevet av frivillige. Dette er selvsagt positivt for kultursektoren. Målet for NorgesNettet er å gjøre verdien av de frivilliges innsats størst mulig. Da er vi avhengige av personer som kan koordinere de frivillige og tilby andre aktører en profesjonell behandling. Vi mener derfor staten bør inn å gi fast driftsstøtte til de rytmiske spillestedene, sier Valberg.

— Vi kan vise til at det i Danmark er innført en tilsvarende ordning som har fått store, positive ringvirkninger, avslutter Valberg.

NorgesNettets administrasjon arrangerer turnèprosjekter, samt koordinerer og gjennomfører tekniske produksjoner ved arrangementer som promoterer norske artister i Norge og Europa. Spillestedene til Norgesnettet presenterer ca. 2500 arrangementer for ca. 700.000 besøkende hvert år.

Samarbeid mellom flere sjangere og kulturformer har også vært viktig for NorgesNettet. Arrangører innenfor jazz, blues og andre sjangere bruker spillesteder i NorgesNettet til sine arrangementer, blant annet bruker tre av de fem regionale jazzsentrene NorgesNettet som sine hovedscener. Også andre kulturutrykk, som filmklubber, litteraturklubber, revy, teater og stand up-utøvere, nyter godt av ordningen.

Norgesnettet er også en viktig samarbeidspartner for by:Larm, og har i seks år stått som praktiske tilretteleggere for Zoom-turnéene, der ferske norske band får sjansen til å vise seg frem for et større publikum her hjemme.

Hjemmesidene til Norgesnettet finner du på www.norgesnettet.no. En komplett oversikt over alle spillestedene, fra Samfunnet i Alta i nord til Alladin scene i Kristiansand i sør, finner du på denne lenken.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev